Allmänna Villkor för Begone Skadedjur & Sanering AB

1. Inledning

Dessa allmänna villkor (”Villkor”) reglerar användningen av Begone.se samt alla tjänster som erbjuds av Begone Skadedjur & Sanering AB, org.nr: [ert organisationsnummer], med adress Kavlevägen 45, 141 59 Huddinge (”Begone”). Genom att använda vår webbplats eller våra tjänster, godkänner du dessa Villkor i sin helhet. Om du inte accepterar dessa Villkor, ska du inte använda vår webbplats eller våra tjänster.

2. Tjänster

Begone erbjuder professionella tjänster för bekämpning och sanering av skadedjur till kunder i Sverige. Våra tjänster är skräddarsydda för att effektivt möta varje unikt scenario, från inspektion och rådgivning till förebyggande åtgärder och aktiv bekämpning av skadedjur.

3. Användning av Webbplatsen

Webbplatsen och dess innehåll ägs av Begone. Det tillhandahålls för din personliga information och för att underlätta din interaktion med oss gällande våra tjänster. Webbplatsen får ej användas i kommersiellt syfte utan förhandsgodkännande från Begone.

4. Bokning och Avbokning

Begone strävar alltid efter att erbjuda flexibla lösningar för våra kunder. Vi uppskattar när avbokningar meddelas oss senast 24 timmar före den bokade tiden. Under dessa omständigheter är ombokning alltid kostnadsfri. Vårt mål är att göra processen så smidig och kundvänlig som möjligt.

5. Priser och Betalning

På grund av den skräddarsydda naturen av våra tjänster, listar vi inte alla priser online. Priserna för våra tjänster kan variera beroende på flera faktorer, såsom omfattningen av skadedjursangreppet, storleken på det område som behöver behandlas, och specifika kundbehov. För en exakt prisuppgift, vänligen kontakta oss direkt så att vi kan ge en skräddarsydd offert baserad på dina specifika omständigheter och behov.

6. Ansvarsbegränsning

Begone är fullt försäkrat och förbinder sig att tillhandahålla tjänster med högsta grad av professionalitet och omsorg. Trots detta, om en olycklig händelse inträffar som är direkt relaterad till våra tjänster, är vårt ansvar begränsat till det omfång som täcks av vår försäkring. Vi ansvarar inte för indirekta skador eller följdförluster utöver detta.

7. Ändringar i Villkor

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa Villkor vid behov. Den senaste versionen av dessa Villkor kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen eller våra tjänster efter sådana ändringar accepterar du de reviderade Villkoren.

8. Tvistlösning och Tillämplig lag

Eventuella tvister som uppstår ur eller i samband med dessa Villkor ska i första hand försökas lösas genom samråd mellan parterna. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt ska den avgöras enligt svensk lag vid svensk domstol.

Kontaktinformation

För frågor om dessa Villkor eller våra tjänster, vänligen kontakta oss på:

  • E-post: info@begone.se
  • Post: Begone Skadedjur & Sanering, Kavlevägen 45, 141 59 Huddinge

Senast uppdaterad: 2024-04-04