Hur bekämpar man egentligen våra vanligaste myror?

Myrbekämpning-Hästmyror-Svartmyror-Stackmyror

Innehåll

Stackmyror, svartmyror & hästmyror

Våra vanligaste myror

Stackmyror

Stackmyror bygger oftast sitt bo i naturen, men det förekommer även att de bygger bo i, eller i väldigt nära anslutning till fastigheter. Generellt sätt utgör de således inte heller ett hot, något som behöver revideras vid händelse av att stacken är nära eller i till och med i en fastighet, t.ex. bakom en träpanel eller under takplattor.

Stackmyrorna i sig är ofarliga, däremot tenderar de att ta med sig barr och annat organiskt material till stacken, något som i förlängningen kan påverka husets förmåga att ”andas” och succesivt leda till ökad fuktighet och även röta på fastigheten.

Bekämpa stackmyror I stockholm

För att bekämpa stackmyror som privatperson gör man bäst i att helt enkelt flytta stacken. Stacken tas lätt upp med en spade och skulle kunna placeras i en säck och flyttas till en bättre lämpad plats.

borttagning av stackmyror
Borttagning av stackmyror

En skadedjurstekniker som arbetar med skadedjur i Stockholm har tillgång till kiselgur och kan vid komplexa situationer (t.ex. bakom en träpanel) där en flytt är svår också aktivt bekämpa stacken.

Svartmyror

Till storlek är svartmyran 2-4 mm lång och är precis som namnet skvallrar om svart till färgen. Svartmyran är som mest aktiv under vår och sommar då den är väldigt förekommande i våra svenska hem.

svartmyra
Vanlig svartmyra

Svartmyran bygger helst sina bon i sand och hittas därför ofta under stenplattor i, eller i nära anslutning till våra fastigheter. Vid misstanke om att svartmyror har flyttat in i fastigheten bör man känna till att svartmyror är oförmögna att bygga bo i fint och oskadat virke. I ett sådant scenario kan det finnas en påtaglig fuktskada i fastigheten och en inspektion bör således göras för att utesluta större problematik i framtiden.

Bekämpa svartmyror I stockholm

Innan en bekämpning av svartmyror skall göras bör det fastslås om myrorna bor ute och kommer in för föda (brödsmulor, saftfläckar, tappade saker bakom spis/ugn mm) eller om de etablerat sig i fastigheten.

Vid händelse av att myrorna endast är på tillfälligt besök och snyltar på köksrester kan det räcka att placera ut myrdosor. Dessa myrdosor verkar långsiktigt genom att myrorna bär med sig gelén i dosan till boet där det senare konsumeras av fler myror och succesivt avdödar dem.

Myrspray verkar direkt och kan vara behjälpligt om problematiken är väldigt liten, det avdödar de sprayade svartmyrorna på plats och har i övrigt ingen inverkan på stacken.

Kiselgur Biobasis 1kg

Myrmedel Myrr Extra 200g

Vid händelse av större och mer omfattande problem eller om svartmyrorna har etablerat sig i fastigheten kan det vara skäl att kontakta en skadedjurstekniker som arbetar med skadedjur i Stockholm. En licensierad skadedjurstekniker har tillgång till potentare gél som lättare kan appliceras i större utrymmen.

Säkerställs det att myrorna byggt bo i taket eller i väggen bör även en fuktmätning göras för att säkerställa att det inte finns begynnande eller redan omfattande fuktskador i fastigheten.

Hästmyror

Sveriges största myra blir 6-18mm och är särskiljer sig lite från tidigare nämnda myror. Könsmyrorna (hon och han-myror) har nämligen vingar och kan flyga medans arbetsmyrorna saknar dessa.

Hästmyror
Vanlig Hästmyra

Hästmyrorna är också kända under begreppet ”nordens termiter”, något vi kommer återkoppla till snart.

Vanligtvis bor de ute i skog och natur där de etablerar sig i fallna träd och stubbar. Här lever det på andra insekter och växter som primär föda. Något de ovannämnda arbetsmyrorna har i uppgift att hämta till stacken.

Emellertid händer det dock att hästmyrorna etablerar sig i fastigheter, något som på sikt kan vara direkt förödande för fastighetens konstruktion och säkerheten för de boende om de ostört får bo kvar.

Skulle man kontinuerligt se hästmyror i hemmet och eller har en misstanke om att de kan ha etablerat sig inomhus bör man därför kontakta en skadedjurstekniker innan problematiken fortskrider.

Bekämpa hästmyror i Stockholm

Här gäller det att leta lite, för att effektivt bekämpa hästmyror behöver man hitta stacken och utrota den. Detta görs enklast genom att helt enkelt följa stråket av myror tills du lokaliserat den. Väl vid stacken bekämpas den med myrr eller dylika preparat.

Vill man däremot säkerställa att stacken försvinner och framförallt utesluta att de kan ha etablerat sig i fastigheten bör man dock kontakta en skadedjursbekämpare.