Bekämpa Silverfisk – allt du behöver veta om att bekämpa silverfisk i hemmet

Silverfiskar i badrummet

Innehåll

Allt du behöver veta om vanlig silverfisk

Vad är silverfiskar och hur ser de ut?

Silverfiskar är små, vinglösa insekter som fått sitt namn från sin silvergrå färg och sin förmåga att röra sig obehindrat som en fisk över både golv och väggar i våra hem.

Den vanliga silverfisken är förhållandevis liten och blir inte mer än 10-15 mm, de har långa smala kroppar med avsmalnande antenner.

(Om silverfisken bedöms vara större än så är det förmodligen en långsprötad silverfisk.
Läs mer om långsprötad silverfisk här

Även om silverfiskar inte är skadliga för människor kan de vara en olägenhet i hemmet.

De dras till födokällor rikliga på organiskt material, fuktiga samt mörka utrymmen och hittas därför ofta just i badrummet där de har tillgång till avlopp, golvbrunnar och andra restprodukter bakom badkar och dylikt.

Att bekämpa silverfiskar kan vara lite knepigt när de väl har angripit ett hem, men det finns några saker du kan göra för att avskräcka dem.

Skadedjur - Silverfisk
Vanlig Silverfisk

Städa badrummet kontinuerligt, säkerställ att avlopp och vattenavrinningar i handfat inte innehåller stora mängder avlagringar, liksom att täta alla sprickor eller öppningar där de kan komma in i ditt hem.

Om du redan har ett angrepp finns det insektsmedel och silverfiskfällor som kan hjälpa för att bekämpa silverfiskar. Det är dock viktigt att använda dessa produkter försiktigt och följa instruktionerna noga för att undvika att skada dig själv eller din familj.

Varför får man silverfiskar?

Det finns några få anledningar till att man får silverfisk.

  • Silverfiskar trivs i fuktiga miljöer, hem med hög luftfuktighet är mer benägna att locka till sig dem.
  • Dras till födokällor som organiskt material i form av avlagringar i våra badrum. Om dessa inte städas bort kontinuerligt ökar risken att silverfiskarna etablerar sig.
  • Etablerar sig i mörka små utrymmen som glipor och andra håligheter. Detta innebär att bostäder med någon form av strukturella skador eller otätade rörgenomföringar i badrummet också löper större risk att få problem med silverfiskar.

Förutom detta kan man även få med sig silverfisk från varor och produkter vi tar in i våra hem.

Om du är orolig för att få silverfiskar i ditt hem finns det några saker du kan göra förebyggande för att förhindra att de bosätter sig i ditt hem. För det första bör du se till att silverfisken inte har tillgång till föda, det gör snabbt utrymmet oattraktivt för silverfiskarna.

Silverfisk bekämpning
Rengör avlagringar i fuktiga miljöer

För det andra bör du reparera eventuella strukturella skador och täta rörgenomföringar i badrummet så att silverfiskarna får färre ställen att ta sig in och gömma sig på. Slutligen bör du hålla fuktnivån i badrummet under kontroll genom att använda en avfuktare eller ventilera utrymmet ordentligt. Genom att vidta dessa åtgärder kan du minska risken att få silverfiskar i hemmet.

Är silverfiskar farliga?

Silverfiskar är inte är farliga för människor, de bär t.ex. inte med sig några smittor, sjukdomar eller biter människor. Men de kan vara besvärliga och obehagliga att ha i sitt hem. De förökar sig snabbt och kan tränga sig in i små sprickor och håligheter och det är därför viktigt att bekämpa silverfiskarna innan situationen förvärras och angreppet blir mer omfattande.

Få bort silverfiskar – så kan du bekämpa silverfiskar

Om du misstänker att du har problem med silverfiskar finns det några saker du kan göra för att bli av med dem. Ett sätt att bekämpa silverfiskar är med silverfiskfällor.

Ett annat sätt att bli av med silverfiskar är att minska deras födokälla. Håll ditt hem rent och fritt från avlagringar i badrummet och spendera lite tid på att rengöra avloppen i den utsträckning det går.

Slutligen, om allt annat misslyckas, kan du behöva kalla in en professionell skadedjursbekämpare. 

Bekämpa silverfiskar med silverfiskfällor – hur går det till?

Silverfiskfällor fungerar genom att locka in silverfiskarna med ett medel och sedan fångas silverfiskarna effektivt med hjälp av klister i silverfiskfällan.

Silverfiskfällorna placeras på strategiska platser runt om i hemmet, vanligtvis i närheten av de platser där silverfiskar har setts eller där det är mest troligt att de kommer att hittas. När silverfiskarna har fångats kan du sedan göra dig av med dem på det sätt du vill.

FUNGERAR SILVERFISKFÄLLOR?

Ja, om de används på rätt sätt kan silverfiskfällor vara ett effektivt sätt att bli av med silverfiskar i hemmet. Det är viktigt att komma ihåg att silverfiskar dras till födokällor, så placeringen av silverfiskfällorna är oerhört viktig. Att placera silverfiskfällor i närheten av en plats där du sett dem eller har en stark misstanke på att de håller till är direkt avgörande för hur effektiv en silverfiskfälla är.

Vi arbetar primärt med att bekämpa silverfisk i ärenden där problematiken med silverfisk antingen är återkommande eller väldigt omfattande. I ärenden där situationen bedöms vara under kontroll och går att åtgärda själv kan vi rekommendera följande: 

Aries Silverfiskfälla 6-pack

Silverfiskfälla 10-pack Biobasis

Bekämpa silverfiskar med en hjälp av en skadedjursbekämpare – vad gör vi?

I situationer där problemen är väldigt omfattande eller ständigt återkommer är det vanligt att behöva kontakta en skadedjursbekämpare för att få bukt med problematiken och bli av med silverfisken.

En skadedjursbekämpare innehar alltid licens för att hantera potenta medel vars effekt mot silverfiskar är påtagligt bättre än motsvarande medel tillgängligt för privatpersoner i handeln.

En skadedjurstekniker genomför alltid en inspektion för att skapa sig en uppfattning om situationen och tar sedan fram en åtgärdsplan där det tydligt framgår hur bekämpningen av silverfisk bör gå till för att vara så effektiv som möjligt.

Skadedjursbekämpning i Stockholm
Skadedjurstekniker på Begone Skadedjur & Sanering

När en skadedjurstekniker bekämpar silverfisk går det till genom att teknikern applicerar en gel eller en pasta i de områden teknikern bedömer vara aktuella i den rådande situationen. Ofta längs med golvlister i sovrum, vardagsrum eller kök. I badrummet tenderar det att variera lite mer och beror mycket på situationen.

Denna gel eller pasta lockar till sig silverfiskarna som sedan förtär denna vilket medför att silverfiskarna som ätit av den också dör.

Vanligt förekommande frågor om silverfisk (FAQ)

Vanligtvis bör man inte ha några bekymmer med silverfisk i hemmet. Däremot är det inte alls ovanligt att de förekommer, de är ändå Sveriges vanligaste skadedjur. Att se enstaka då och då är inget skäl till oro, men det är viktigt att bli av med dem då de förökar sig i snabbt tempo.

Silverfiskar tenderar att antingen komma in hemmet när vi handlar varor och produkter som vi sedan tar in, eller leta sig in genom glipor och rörgenomföringar i fastigheten.

Även om skälet varierar så stannar de alltid av samma anledning, tillgång till föda.

Det effektivaste är en kombination av städning samt silverfiskfällor. En ordentlig städning genomförs i syfte att ta bort tillgången till mat för silverfisken och silverfiskfällorna används för att locka in och döda de silverfiskar som finns i fastigheten. Vid större eller återkommande problem med silverfisk bör en skadedjursbekämpare kontaktas.

Kan man bekämpa silverfiskar med bikarbonat?

Vår bedömning är att det inte är lönt att använda sig av bikarbonat för att bekämpa silverfisk. Risken finns att silverfiskarna hinner föröka sig och problemet även det hinner växa till sig under tiden dessa huskursmetoder används. Däremot skadar det inte att prova samtidigt som silverfiskfällor eller andra metoder används. Men det är ingenting vi skulle rekommendera att ha som primär bekämpningsmetod.

Kan man bekämpa silverfisk med ättika?

Här vill man argumentera för att lukten av ättika är så avskyvärd att silverfiskarna försvinner från området behandlat med ättika. Även om detta stämmer och silverfiskarna flyttar på sig kommer de bara röra sig från ett område till ett annat där de fortsätter att föröka sig. Det är därför viktigt att gå till roten på problemet och bekämpa de silverfiskar som finns i fastigheten permanent.

Kontakt

Kavlevägen 45, 141 59 Huddinge
076-222 58 28
info@example.com

to top