Bli av med Flugor

Sverige är ett land med en rik fauna av flygande insekter, en av dessa är just flugan. Flugor finns i hela landet och blir allt vanligare desto längre söderut man rör sig. Det är inte helt ovanligt att dessa flygande insekter orsakar skador på människor, djur och växter. Hur dem gör det, vilka arter som gör det och hur du kan göra för att bli av med flugor går vi igenom nedan. 

Bli av med flugor i Stockholm

Innehåll

Sveriges vanligaste flugor och hur du kan bli av med dem

Bli av med flugor - Våra vanligaste flugor

I Sverige finns det cirka 6000 arter av flugor, varav en liten andel kan räknas till gruppen skadedjur. De flesta arter flyger fram under sommaren och hösten när temperaturen blir allt varmare och tenderar att förekomma betydligt mer sällan under årets kalla månader.

Flugor livnär sig primärt på frukt, grönt, exkrement, kött och matavfall. Några arter kan även attackera människor och djur. Flugor som kan tillräkna sig titeln som skadedjur behöver kunna orsaka oss människor eller vår omgivning en del problem. Detta sker oftast genom att de bits, lägger ägg i levande organismer, sprider sjukdomar (gäller ej i Sverige då ingen av våra flugor är smittobärande) eller flyttar in i våra hem.

Små flugor inomhus

De flesta av oss blir irriterade när vi ser en fluga flyga förbi. Men det blir ofta ännu värre om flugan har bosatt sig i våra hem. Det kan till exempel handla om bananflugor, blomflugor, gräsflugor eller puckelflugor. Dessa insekter trivs i våra varma hem och kan orsaka stor irritation genom att bosätta sig och leta föda direkt i vår närmiljö.

Blomflugor

Tillhör egentligen kategorin sorgmygga och förekommer som namnet skvallrar om i och runt våra blommor. Dess larver utvecklas i nämligen direkt i blomjorden.

Bananflugor

Kallas också fruktflugor eller ättiksflugor och tillhör även den kategorin sorgmygga.

Dessa kan bli en påtaglig plåga inomhus då de utvecklas i organiskt material och ofta letar sig in i våra bostäder under sommar och rötmånader utan att vi kan bjuda på något motstånd.

Väl inne hittas dem oftast cirkulerande runt sopkärl, fruktfat eller växter där honan även lägger sina ägg. Under sin korta livscykel (10 dagar med bra förhållanden) kan honan lägga hundratals ägg. Dessa ägg blir sedan till larver som konsumerar de organiska materialet tills de själva är flygdugliga och börjar om ovanstående process.

Gräsflugor

Kallas också för husfritsflugor.

Gräsflugor söker sig ofta inomhus när temperaturen utomhus letar sig nedåt. Dessa flugor är sällan ensamma och det faktum att de ofta rör sig i svärmar gör dem också svårare att bli av med. Återfinns ofta i anslutning till balkong eller fönsterbleck.

Larverna från gräsflugan utvecklas i våra gräsmattor där de livnär sig på rotbladlöss tills de är i stånd att flyga. Dessa flugor letar sig sedan till varmare miljöer och har en tendens att utsätta samma fastighet för dess intrång år efter år.

Värt att notera är dock att Gräsflugor inte utgör någon fara för varken fastigheter eller människor även om dess närvaro inte är önskvärd.

Puckelflugor

Denna fluga står ut lite mot sina jämlikar då det är en fluga utan några vidare flygegenskaper. Istället för att flyga tenderar puckelflugan att hoppa för att ta sig dit den vill. Puckelflugan utvecklas och återfinns ofta kring organiskt fuktigt material som t.ex. smutsiga golvbrunnar och sopkärl.

Något som kännetecknar just puckelflugan är dess utformning, precis som namnet antyder är den något puckelryggig med ett litet huvud och kraftiga ben.

Hur blir man av med flugor?

Att hindra flugor från att komma in är nästan helt omöjligt. Det man kan göra är att aktivt tänka på att skapa en sån ovälkommen miljö som möjligt för flugorna.

Detta gör man genom:

  • Täta runt fönster, dörrar, kabelgenomdragningar.
  • Montera insektsnät längst takfot och på ventilation.
  • Kassera övermogen och rutten frukt direkt. Undvik att kasta denna frukt direkt i sopkärlet, försegla den istället i en påse först.
  • Överväg att låta bli att kasta ovanstående frukt inomhus, bär istället ut påsen med frukt för att minimera risken att de sprider sig tills soppåsen är kastad.
  • Håll dörrar stängda så ofta som möjligt.
  • Avlägsna växtlighet som växer direkt mot fasaden. Detta är en utmärkt plats för övervintring.
  • Allmän rengöring fungerar utmärkt mot blomflugor
  • Rengör diskho, handfat, vattenlås och golvbrunn extra under sommaren
  • Häll kokande vatten tillsammans med diskmedel i avlopp, handfat och golvbrunn flugor kan lägga ägg i fettet.

Bekämpa flugor inomhus

Att köpa eller göra sin egen flugfälla.

Det finns en uppsjö av flugfällor på marknaden, många med olika användningsområden beroende på vilken fluga man vill bli av med.

För att bli av med bananflugor kan du köpa en komplett bananflugefälla eller gör din egen flugfälla av äppelcidervinäger, sirap och diskmedel i en petflaska.

Petflaskan fungerar som fälla och innehållet som bete.

Så gör du

Blanda två delar äppelcidervinäger, en del sirap och en droppe diskmedel. Detta kommer locka in flugorna i petflaskan. Låt stå framme tills du bedömmer att den tjänat sitt syfte och gör sedan en ny fälla tills flugpopulationen är under kontroll.

Flugor FAQ

Alla flugor inte lever lika länge, men genomsnittet ligger på cirka tio dagar.

Under dessa dagar har de flesta honor hunnit lägga hundratals ägg. Det är därför viktigt att snabbt lokalisera de organiska material där äggen är lagda innan situationen förvärras.

I Sverige finns bromsar, dessa är små blodsugande flugor som kan bli problematiska under vissa perioder. De uppträder vanligen under sommaren och hösten, oftast i samband med bad eller utomhusaktiviteter.

Bromsar finns i hela landet, men är vanligast i Götaland och Svealand.

Dessa flugor blir aktiva när solen skiner och det blir varmare ute. De kan ofta ses kring huvudet på människor och biter då gärna i armar, ben eller hals.

Flugor äter olika saker beroende på art, men något som de flesta har gemensamt är att de äter organiska material. Det kan vara bladlöss, larver, blommor, frukt, sopavfall exkrement, kött eller annat som finns i natur och stadsmiljö.

De korrekta namnet är Broms eller Hästfluga.

En fluga har sex ögon. Fyra av dem sitter i pannan, och de andra två ligger strax bakom öronen.

Att bli av med flugor inomhus under vintern kan vara lite svårare än under andra årstider, men det finns metoder som kan hjälpa dig.

Köp eller gör din egen flugfälla.

För att bli av med flugor inomhus under vintern kan du köpa en komplett flugefälla, eller göra din egen blandning av äppelcidervinäger, sirap och diskmedel i en petflaska.

Blanda två delar äppelcidervinäger, en del sirap och en droppe diskmedel. Detta kommer locka in flugorna i petflaskan. Låt stå framme tills du bedömer att den tjänat sitt syfte och gör sedan en ny fälla tills flugpopulationen är under kontroll.

Om du fortsatt upplever problem trots användning av beprövade flugfällor är du välkommen att kontakta oss. Vi kan hjälpa dig bli av med flugor.