Bli av med Möss

bli av med möss i stockholm

Innehåll

Bekämpning & preventiva åtgärder

Så ska du göra för att bli av med möss

Mössen har funnits i Sverige sedan urminnes tider och är ett väldigt förekommande skadedjur. De kan finnas i alla typer av miljöer, från storstäder till små byar. Mössen bär dessutom på många sjukdomar som människor kan bli smittade av samtidigt som de orsakar stora skador på hus och andra byggnader.

Möss i sverige

Mössen är ett väldigt vanligt djur i Sverige. De finns i alla typer av miljöer, från storstadsmiljöer till små byar. Mössens utbredning beror dels på deras anpassningsförmåga och dels på deras förmåga att snabbt föröka sig. Mössen har funnits i Sverige sedan urminnes tider och är idag ett problem för många privatpersoner och verksamheter.

Skadedjur - Möss
Exempel på en mus

Mössen trivs bäst i miljöer med mycket gott om mat, t.ex. i kök och på serveringsytor. De kan även vara ett problem på sommarstugor där de ofta letar sig in i husen för att leta efter mat. Mössen är mycket bra på att klättra och kan därför ofta hittas i höga lokaler, t.ex. på loft, vindar och hela vägen ned i krypgrunder.

Vilka möss är vanligast i Sverige?

Det finns två arter av möss är väldigt förekommande i Sverige, nämligen husmöss (Mus musculus) och den mindre skogsmusen (Apodemus sylvaticus).

Husmusen är cirka fem till tio centimeter lång och har ett svanslängd på tre till fyra centimeter. Den har en liten spetsig näsa och stora öron. De har ofta en brun till gråbrun päls med en vit mage och väger cirka tio gram.

möss i huset - allt du behöver veta
Illustration av en mus

Skogsmusen är något mindre än husmusen och har en kroppslängd på cirka tre till fyra centimeter. Skogsmusen har också en liten, spetsig näsa och stora öron. De har ofta en brun päls med en vit mage och väger väger cirka fem gram.

Möss – en smittobärare

Mössen är kända för att bära på en mängd olika sjukdomar. Några av de vanligaste sjukdomarna som mössen kan sprida är salmonellainfektioner och leptospiros.

Salmonellainfektioner är mag- och tarmsjukdomar som orsakas av bakterier i maten. Salmonella kan smitta från möss till människor via deras urin och avföring och kan därför lätt sprida sig i hemmiljöer. Framförallt till husdjur.

Leptospiros är en bakteriell infektion som orsakas av bakterien Leptospira interrogans. Bakterien smittar från möss till människor via deras urin och avföring och kan därför lätt sprida sig i hemmiljöer. Framförallt till husdjur.

Preventiva åtgärder mot möss

 • Se till att gräset förblir kortklippt, håll huset och uteplatsen välstädade.
 • Använd en godkänd musfälla för att aktivt minska muspopulationen runt ditt boende.
 • Begränsa möjligheterna för mössen att ta sig in i huset, t.ex. genom att täta hål i väggar och golv.
 • Ha ett ordentligt avstånd mellan fastigheten och sopkärl/kompost utomhus.
 • Undvik fasadklättrande växtlighet intill fastigheten
 • Var noga med att genomföringar av rör och kablar är tätade.
 • Mata ej fåglar och andra djur intill fastigheten
 • Håll rent runt fruktträd, bärbuskar och fågelmatsstationer.
 • Försegla soptunnor och säkerställ att soprum håller samma fasadstandard som fastigheten. (Fritt från hål, glipor och springor)
 • Förvara maten på ett säkert sätt, t.ex. i lådor med lock eller inne i kylen.
 • Kontinuerlig städning av kök och golv inuti fastigheten.

MUSBEKÄMPNING – HUR BLIR MAN AV MED MÖSS?

Det finns en rad olika metoder för att bli av med möss, allt från den mer traditionella musfällan till moderna produkter som elektroniska bekämpningsmedel. Vilken metod man väljer beror på hur stort problemet är och hur omständigheterna ser ut.

En traditionell musfälla är ett effektivt sätt att bekämpa möss. Musfällan tar dock både tid och tålamod. En mer modern och snabbare metod är att använda elektroniska bekämpningsmedel. Dessa fungerar genom att skicka ut ljud- och/eller ljussignaler som är irriterande för mössen. Dessa produkter är ofta mycket effektiva och kan hjälpa till att minska antalet möss på ett relativt kort tid.

Kemikalieinspektionen beslutade 2019 att användandet av bekämpningsmedel mot möss och råttor är förbjudet för privatpersoner. Detta innebär att det inte längre går att köpa och istället får vända sig till skadedjursbekämpare som har genomfört en 1So-utbildning.

Möss FAQ

Enligt forskning så har möss en mycket bra hjärna och minne. Det innebär att de lätt kan komma ihåg var de finner mat och hur de tar sig in i husen. Detta gör det svårt att bli av med dem helt och hållet. Det är därför viktigt att vara konsekvent i bekämpningsarbetet och fortsätta att utföra åtgärderna tills alla mössen är borta.

Möss kan orsaka stora skador i hus och lokaler, inte minst på grund av deras gnagande. De kan gnaga hål i väggar, golv och tak, vilket avsevärt försämrar fastighetens skalskydd. Mössen kan också orsaka skador på elkablar, ledningar och andra elektriska installationer. Dessutom sprider de ofta smitta som kan göra stor skada i stall, annan miljö med husdjur eller i produktionsmiljö.

Det finns produkter på marknaden som luktar extra starkt för att skrämma bort möss. Dessa är ofta baserade på naturliga eller syntetiska oljor. De kan användas ensamma eller tillsammans med andra bekämpningsmedel.

Möss i taket är ofta ett stort problem, inte minst på grund av deras gnagande. De kan också orsaka skador på elkablar, ledningar och andra elektriska installationer.

Det finns en rad olika metoder för att bli av med möss i taket, allt från den mer traditionella musfällan till moderna produkter som elektroniska bekämpningsmedel. Vilken metod man väljer beror på hur stort problemet är och hur omständigheterna ser ut.

Om du är drabbad av möss i taket kan vi självklart hjälpa dig bekämpa dem.

Det finns specialverktyg till försäljning som kan användas för att ta bort möss i väggar. Dessa verktyg består av en metallpinne med ett “haka” på ena änden. För att använda verktyget sticker man pinne in i hålet och sedan drar man ut musen tillsammans med pinne. Denna metod är inte alltid helt effektiv och kan orsaka skador på väggarna.

Om du är drabbad av möss i väggarna kan vi självklart hjälpa dig bekämpa dem.

Stålull är ett material som mössen inte gillar att gnaga på. Därför kan det vara effektivt att fylla håligheter och sprickor med stålull, så hindrar man mössen från att etablera sig. Stålull kan köpas på Biltema och andra byggvaruhus.

Enris är ett träd som växer i Sydamerika och Australien. Trädet innehåller en ämne som är giftigt för möss. Det finns idag ingen forskning som visar att Enris fungerar mot möss, men det är en metod som har använts i flera hundra år.

Vitpeppar är en krydda som mössen inte gillar. Det finns idag ingen forskning som visar att vitpeppar fungerar mot möss, men det är en metod som har använts länge.

Möss i skafferiet är ofta ett stort problem. De kan smitta maten med bakterier och virus och dessutom skräpa ner med sin avföring.

Det finns en rad olika metoder för att bli av med möss i skafferiet, allt från den mer traditionella musfällan till moderna produkter som elektroniska bekämpningsmedel. Vilken metod man väljer beror på hur stort problemet är och hur omständigheterna ser ut.

Om du är drabbad av möss i skafferiet kan vi självklart hjälpa dig bekämpa dem.

Ljud kan vara ett tecken på att det finns möss i fastigheten. Mössen gnager ofta inuti väggar och andra byggnadsdelar, vilket orsakar skador och uppehället i fastigheten.

Det finns en rad olika metoder för att bli av med möss, allt från den mer traditionella musfällan till moderna produkter som elektroniska bekämpningsmedel. Vilken metod man väljer beror på hur stort problemet är och hur omständigheterna ser ut.

Om du är drabbad av möss i väggen ljud kan vi självklart hjälpa dig bekämpa dem.

Möss kan ofta orsaka skador på fasader. Därför är det viktigt att ha ett bra musskydd på fasaden. Det finns en rad olika musskydd på marknaden, allt från nät och plattor till mer avancerade system.

Vilket musskydd som passar bäst för just din fastighet beror på flera olika faktorer. Vi kan hjälpa dig att välja rätt musskydd för just din fastighet.

Om du har möss i huset finns det en rad olika metoder för att bli av med dem. Vilken metod som passar bäst beror på hur stort problemet är och hur omständigheterna ser ut.

Vi kan hjälpa dig bekämpa mössen i ditt hus med en rad olika metoder. Kontakta oss för mer information.