Fågelskydd & Fågelsäkring – Skydda din fastighet mot fågel

Välkommen till vår omfattande guide om fågelskydd och fågelsäkring för att skydda din fastighet mot fågelrelaterade problem. Hos oss kommer du att hitta detaljerade tips, expertråd och beprövade metoder för att hålla fåglarna på avstånd och skydda din egendom på ett effektivt sätt. Vi förstår vikten av att upprätthålla en ren och säker miljö runt din fastighet, och vi är här för att hjälpa dig att uppnå det.

fågelpiggar

Innehåll

Allt om fågelskydd för fastigheter

Varför behöver du fågelskydd?

Some description text for this item

Fåglar kan orsaka en rad problem på olika typer av fastigheter. Deras närvaro kan leda till obehagliga situationer och skador. Här är några vanliga anledningar till varför fågelskydd är viktigt:

 • Hälsorisker: Fåglar kan sprida sjukdomar genom sina efterlämningar, fågelspillning, fjädrar och boplatser. Det kan utgöra en allvarlig hälsorisk för människor som vistas i närheten.
 • Skador på fastigheten: Fåglar kan orsaka betydande skador på byggnader, tak, ventilationssystem, avloppsrör och andra strukturer. Deras nästen och spillning kan blockera avlopp vilket på sikt kan leda till röt och fuktskador.
 • Störningar och buller: Fåglar kan vara mycket bullriga och störande, särskilt utsatta är människor som tvingas försöka sova eller arbeta intill flertalet fågelbon med fågelungar. När äggen är kläckta tenderar även fåglarna att bli aggrevisa och göra utfall mot de människor och djur som vistas i deras närhet.
 • Sanitetsproblem: Fåglar kan skapa sanitära problem genom att smutsa ner utomhusområden med avföring och fjädrar. För de som har fågelbon tätt intill boendet finns det även en påtaglig risk att få in fågelloppor.  Läs mer om fågelloppor här

Effektiva metoder för att skydda fastigheten mot fågel

Fågelpiggar

fågelskydd tak - fågelpiggar

Fågelpiggar är en pålitlig och effektiv metod för att hålla fåglar borta från dina byggnader och ytor. Dessa piggar installeras på platser där fåglar brukar landa, sitta, bygga bon och hindrar dem från att etablera sig. Fågelpiggar är diskreta, estetiskt tilltalande, och de kan användas på ett flertal platser så som tak, balkar/bjälkar, hängrännor och andra områden där fåglar är ett återkommande problem.

FÅGELNÄT

fågelnät för avgränsning

Fågelnät är en annan framstående metod för fågelsäkring. Genom att installera tättvävda nät runt utsatta områden kan du effektivt förhindra fåglar från att tränga in. Fågelnät används ofta på balkonger, luftkonditioneringsenheter, planteringar och andra platser där fåglar kan orsaka skador eller störningar.

Fågelvajer

Fågelvajer

Fågelavskräckande vajersystem utgör en tunn och diskret metod för att hindra fåglar från att landa eller sätta sig. Dessa vajrar används främst på utsprång, skyltar, balkar och andra ytor, och är särskilt effektiva mot större fåglar såsom måsar, duvor och kråkor. För att säkra takkanter, hängrännor, fasadklackar och fönsterbleck är trådbaserade metoder ett utmärkt alternativ.

Vajersystemet är diskret och smälter väl in i fasaden. Stolparna är ofta tillverkade av rostfritt stål och vajern är tillverkad av nylon med UV-skydd eller av stål.

 

Fågelband

Fågelband är en skyddsåtgärd som används för att förhindra fåglar från att ta sig in och bygga bo under takpannorna på en fastighet. Dessa band monteras vanligtvis på bärläkten vid takfoten och är oftast svarta eller röda för att smälta in med taket. 

så monterar du fågelband
Bilden illustrerar vart fågelband monteras

Det finns flera fördelar med att ha fågelband på din fastighet. För det första bidrar de till att förhindra skador orsakade av fåglar. Fåglar kan bygga sina bon under takpannorna och orsaka blockeringar i avloppsrör och ventilationssystem, vilket kan leda till vattenläckage och andra problem. Genom att installera fågelband kan du undvika sådana skador och behålla din fastighet i gott skick.

Fågelband kan också vara till nytta för att upprätthålla en ren och hygienisk miljö på din fastighet. Fåglar kan sprida smuts, fjädrar och avföring, vilket kan förorena området runt taket och skapa obehagliga och osanitära förhållanden. Genom att förhindra fåglar från att komma in under taket minskar du risken för sådana föroreningar och kan hålla fastigheten ren och attraktiv.

Visuella fågelskrämmor

Fågelskrämmor är en traditionell men fortfarande effektiv metod för att hålla fåglar borta från din fastighet. Dessa skrämmor kan vara formade som rovfåglar eller människor och placeras strategiskt för att skapa en illusion av fara för fåglarna. Fågelskrämmor fungerar bäst när de kombineras med andra avskräckningsmetoder för att ge en heltäckande lösning.

Akustiska ljudskrämmor

En annan effektiv metod för fågelskydd är användningen av akustiska ljudskrämmor. Dessa enheter avger olika ljud som är obehagliga för fåglar och avskräcker dem från att närma sig din fastighet. Ljudskrämmor kan vara programmerbara för att spela upp olika typer av ljud, som rovfågelsskrik, höga ljudfrekvenser eller naturliga fågelskrämmande ljud. Dessa ljudskrämmor är utformade för att vara både effektiva och miljövänliga, utan att orsaka skada på fåglarna eller omgivningen.

Fördelen med akustiska ljudskrämmor är deras förmåga att skapa en ogästvänlig miljö för fåglar utan att behöva använda fysiska hinder. Dessa enheter kan installeras på tak, trädgrenar eller andra strategiska platser för att sprida ljudet och skapa en störande atmosfär för fåglarna. Ljudskrämmor är särskilt användbara för att avskräcka fåglar från stora områden, som jordbruksmarker eller industrianläggningar.

Det är viktigt att notera att valet av ljud och programmets frekvenser är avgörande för att uppnå bästa möjliga resultat. Det rekommenderas att konsultera en expert inom fågelsäkring för att identifiera vilken typ av ljud och inställningar som är mest effektiva för att avskräcka de specifika fåglar som ställer till problem på din fastighet.

Genom att kombinera akustiska ljudskrämmor med andra fågelskyddsmetoder kan du skapa en heltäckande lösning för att skydda din fastighet mot fågelrelaterade skador och problem. Var noga med att undersöka olika alternativ och välj den metod som passar bäst för din specifika situation.

Drakar

Drakar används också som ett effektivt fågelskydd. Dessa stora, färgglada drakar placeras på taket eller i närheten av byggnader för att skapa en skrämmande syn för fåglarna. Drakar rör sig i vinden och ger intrycket av en hotfull närvaro. Denna metod är särskilt användbar för att avskräcka stora fåglar som duvor och gäss.

Genom att använda en eller flera av dessa effektiva metoder för fågelskydd kan du säkra din fastighet mot fågelrelaterade problem och skador. Kom ihåg att det är viktigt att välja den bästa metoden för din specifika situation och fastighetens behov.

Här används fågelskydd

Att använda fågelskydd är avgörande för att skydda olika områden på din fastighet från fågelrelaterade problem. Genom att implementera effektiva skyddsåtgärder kan du undvika skador och obehagliga situationer. Här är några viktiga områden där fågelskydd kan vara särskilt användbart:

Fågelskydd tak

Taket är en vanlig plats där fåglar etablerar sig och ställer till med problem. För att skydda ditt tak finns det ett flertal effektiva fågelskydd att välja mellan. 

För att minska risken att fåglarna väljer just ditt tak kan du använda dig av visuella fågelskrämmor eller akustiska ljudskrämmor. Nackdelen med detta är att visuella fågelskrämmor inte alltid är helt effektiva och akustiska ljudskrämmor ofta kommer med en hög prislapp. 

Den vanligaste metoden för att kostnadseffektivt skydda ett tak mot fåglar är därför att kombinera ett flertal av de mindre kostsamma och effektiva fågelskydden.

Fågelvajer installeras där fåglarna föredrar att landa för att omöjliggöra just detta.
Fågelpiggar installeras över takets planare ytor (och i vissa fall även på hängrännan) där fåglarna gärna vilar och bygger sina boplatser inför häckningssäsongen när äggen skall läggas.
Fågelband monteras i takets bärlekt för att förhindra att småfåglar tar sig in under takpannorna.

Rekommenderat fågelskydd för tak

 • Fågelpiggar
 • Fågelvajer
 • Fågelband
 • I vissa fall även akustiska ljudskrämmor

Fågelskydd under takpannor

Om du har takpannor kan det vara viktigt att skydda utrymmet under dem för att förhindra att fåglar bygger bon. För detta endamål är fågelband ett utmärkt val. Fågelband är ofta svarta eller röda för att smälta in med taket och monteras ofta direkt i bärlekten.

Rekommenderat fågelskydd under takpannor

 • Fågelband

Fågelskydd skorsten

Skorstenar är attraktiva platser för fåglar att bygga sina bon. För att undvika blockering av skorstenen och förhindra att fåglar tränger in i ditt hem kan du använda fågelskyddssystem som nätförsedda skorstenshuvar. Dessa huvor tillåter rök att passera genom, samtidigt som de förhindrar att fåglar och skadedjur tar sig in i skorstenen. Detta skyddar också mot eventuell brandspridning orsakad av fåglarnas bon i skorstenen.

Rekommenderat fågelskydd för skortsten

 • Skortstenshuv
 • Nät (i metall)
 • I vissa fall även fågelpiggar

Fågelskydd fönster

Fönster är ofta en risk för kollisioner. Om du har problem med återkommande kollisioner rekommenderar vi fågelskyddsfilm eller klistermärken som är synliga för fåglar men inte för människor. Dessa hjälper fåglarna att uppfatta fönstren som hinder och undvika kollisioner.

Om problematiken snarare är att fåglarna sitter på fönsterbläcket rekommenderar vi användning av fågelvajer, det är ett diskret fågelskydd som omöjliggör för större fåglar att uppehålla sig på platsen.

Rekommenderat fågelskydd för fönster

 • Fågelskyddsfilm eller fågelvajer beroende på problematik

FÅGELSKYDD BALKONG

Balkonger är populära platser där fåglar gärna både letar föda, vilar och bygger sina bon. I ett första skede rekommenderar vi att göra den så oattraktiv som möjligt för fåglarna. Kommer fåglarna dit för att äta mat? Ta bort maten. Bygger de bo på en hylla? Ta bort den. Ofta ser scenariot lite olika ut, men oavsett vad det beror på kan man ofta bli av med dem genom att ta bort vad de tycker om. 

fågelskydd balkong - fågelnät

I händelse av att du försökt att bli av med fåglar från balkongen utan att lyckas kan det vara aktuellt att montera ett fågelnät. Ett fågelnät fungerar som en barriär runt balkongen och hindrar fåglarna från att komma in.
Fågelnät kommer i flertalet varianter, täta maskor, stora maskor, svarta, transparenta och kan monteras på många olika sätt.

Välj ett som passar just dig och ditt ändamål för att bli av med fågeln som stör dig. 

Rekommenderat fågelskydd för balkong

 • Fågelnät

Fågelskydd för solpanel och solceller

Solpaneler och solceller kan utgöra lockande platser att både sitta på och att bygga bo under. Något som ofta leder till att spillning lämnas på solpaneler och således leder till försämrad effektivitet. Förutom solpanelens försämrade prestanda kan även organiskt material som samlas under solpanelerna leda till omfattande bränder, något som blir allt vanligare i takt med att användningen utav solpaneler och solceller ökar. 

Fågelskydd för solceller
Fågelskydd för solceller bör monteras runt samtliga paneler

För att skydda solpaneler och solceller mot fågel gör du bäst i att undersöka vilka möjligheter som finns på just ditt tak. Ofta används fågelvajer och fågelpiggar för att förhindra att fåglarna kan landa och sätta sig på tak, solpanel eller solcell.

Sedan används fågelband framtagna för just solpaneler och solceller för att förhindra att småfåglar tar sig in och boar under dessa paneler och solceller. 

Det är viktigt att komma ihåg att fågelskydd inte får påverka solpanelernas effektivitet eller säkerhet.

Rekommenderat fågelskydd för solpanel och solceller

 • Fågelvajer
 • Fågelband anpassade för solpanel/solcell (Viktigt)
 • Fågelpiggar
Genom att använda lämpliga fågelskyddsmetoder för varje specifikt område på din fastighet kan du undvika skador, obehag och störningar orsakade av fåglar. Var noga med att välja rätt fågelskydd för varje situation och följ korrekt installation och underhållsinstruktioner för att uppnå bästa resultat.

Vanligt förekommande frågor om fågelskydd & fågelsäkring (FAQ)

1. Skapa en ogästvänlig miljö: Försök att skapa en ogästvänlig miljö för småfåglarna genom att ta bort lockande faktorer som mat, vatten och skydd. Håll trädgården ren från fallfrukt och matrester som kan locka till sig fåglarna.

2. Använd dig av lämpligt fågelskydd, småfåglar bygger ofta bon mellan bärläkt och tegelpannor, något som effektivt kan stoppas med hjälp av fågelband. Även fågelpiggar kan användas för att göra platser småfåglarna uppskattar otillgängliga. 

3. Anlita professionell hjälp: Om problemet med småfåglar kvarstår och blir alltför besvärande kan det vara bäst att anlita professionella skadedjursbekämpare eller trädgårdsexperter som kan erbjuda mer specialiserade lösningar och råd.

Kom ihåg att det är viktigt att följa gällande lagar och förordningar som rör fågelskydd och djurvälfärd när man vidtar åtgärder för att bli av med småfåglar.

Notera att dessa åtgärder är generella och kan variera beroende på vilken typ av fåglar det rör sig om och vilket område du befinner dig i. Det kan vara till hjälp att rådgöra med lokala experter för att få mer specifika rekommendationer baserat på din situation.

I enlighet med svensk och EU-lagstiftning finns det restriktioner och regler för jakt och skydd av fåglar, inklusive småfåglar. Här är några viktiga punkter att beakta:

1. Allmänt skydd: För att bevara den biologiska mångfalden och skydda fåglar generellt sett är det förbjudet att skada, fånga eller döda fåglar om det inte finns särskilda undantag enligt lagstiftningen. Detta innebär att det är olagligt att skjuta eller döda småfåglar om det inte sker inom ramen för jakttider och licenser.

2. Skyddade fågelarter: Vissa fågelarter är strikt skyddade enligt både svensk och EU-lagstiftning. Dessa inkluderar exempelvis rovfåglar, ugglor och sällsynta arter. Att skjuta eller döda dessa fåglar är olagligt och kan leda till straffrättsliga påföljder.

3. Jakttider och licenser: För vissa fågelarter finns det jakttider fastställda av Naturvårdsverket. Under dessa tider kan det vara tillåtet att jaga och skjuta vissa småfåglar förutsatt att man har rätt licens och följer gällande regler och restriktioner. Det är viktigt att konsultera aktuell lagstiftning och lokal förvaltning för att få korrekt information om jakttider och licenskrav.

Att bli av med fågelbon kan vara en utmaning och det absolut bästa du kan göra är att arbeta förebyggande för att undvika att fåglar bygger bon på oönskade platser. Här är några tips för att förebygga och hantera fågelbon:

Identifiera problemområden: Utforska din egendom och identifiera platser där fåglar tenderar att bygga bon. Det kan vara takfot, ventilationssystem, takrännor eller andra skyddade utrymmen. Genom att känna till dessa områden kan du vidta åtgärder för att förhindra att fåglar väljer dem som boningsplatser.

I händelse av att fåglarna redan etablerat sig under häckningssäsongen: 

Fullstora fåglar, fågelungar, fågelägg och fågelbon är skyddade enligt artskyddsförordningen vilket innebär att de inte får avdödas, fångas eller störas. Det här är en generell regel som har vissa undantag, undantagen i sin tur beror på fågelart, eventuell jaktsäsong och primärt vilken olägenhet det innebär att fåglarna uppehåller sig på platsen.

Exempelvis:
Störande ljud från fåglar i en skogsglända är det ett förhållandevis litet problem och kommer inte innebär att undantag kan göras. 


Stor mängd agresiva fiskmåsar som kontinuerligt attackerar barn utanför en förskola är ett förhållandevis stort problem och kan vara en sådan olägenhet som kan ge upphov till ett sådant undantag.