Getingar, getingbon och bekämpning

Vem har inte upplevt en sommardag med en enveten geting som ständigt svärmar runt en? Getingar är en vanligt insekt som man ofta stöter på under sommaren i Sverige. Men vad vet vi egentligen om dessa insekter? I den här artikeln ska vi utforska allt från getingars beteende och livscykel till deras plats i ekosystemet.

geting

Innehåll

Allt du behöver veta om getingar, getingbon och bekämpning

Fakta om getingar

Getingar är en del av steklarfamiljen, specifikt midjesteklar (Apocrita) och de tillhör gruppen sociala insekter, vilket innebär att de lever i kolonier. En koloni består av en drottning, arbetare och hanar. Under våren vaknar drottningen upp ur sin vinterdvala och letar efter en lämplig plats för att bygga ett bo. Boet kan hittas på olika platser som trädgrenar, vindskivor, hustak eller i marken.

Efter att boet är byggt börjar drottningen lägga ägg, ägg som sedan arbetarna ansvarar för att ta hand om. Arbetarna matar larverna med animaliska proteiner från från andra insekter, t.ex. flugor och spindlar. Efter att larverna har vuxit färdigt förpuppar de sig och blir till vuxna getingar. Dessa vuxna getingar tar sedan över uppgifterna med att leta efter mat och bygga boet.

Getingar är allätare och deras kost består av söta ämnen som nektar och sav från växter samt proteiner från andra insekter. Under sensommaren blir getingar ofta mer aggressiva då deras matkällor börjar minska och de blir mer desperata efter mat.

En vanlig myt om getingar är att de angriper människor utan anledning. Detta är dock en sanning med modifikation. Även om getingar tillhör den mest aggresiva skaran av insekter attackerar de sällan helt oprovocerat, utan när de känner sig hotade, något som oftast sker inom en radie av två till tre meter runt getingboet. Om man låter dem vara ifred brukar de inte attackera.

Det är viktigt att komma ihåg att getingar har en viktig roll i ekosystemet genom att avdöda andra insekter samt pollinering av blommor bär- och fruktväxter, så om du inte behöver ta bort boet gör det nytta för din trädgård om de får sitta kvar.

Om man däremot behöver bli av med ett getingbo i närheten av sitt hem kan man kontakta en professionell skadedjursbekämpare för att få det borttaget. Någon som är allergisk eller reagerar kraftigt på getingstick bör aldrig försöka att ta bort ett getingbo på egen hand.

Vanliga getingar - Vespula vulgaris - Begone Skadedjur
Vanliga getingar – Vespula vulgaris

Sammanfattningsvis är getingar en vanlig syn under sommaren i Sverige och de spelar en viktig roll i ekosystemet. Även om de kan vara irriterande och farliga i vissa situationer, är de en viktig del av vår natur.

Getingarter I sverige – våra 7 vanligaste arter

Getingar är en del av vår svenska fauna, i vår svenska natur hittar vi 51 arter getingar medans de återfinns ca 5000 olika arter getingar världen över.

Sveriges vanligaste getingar
 • Bålgeting (Vespa crabro)
 • Vanlig geting, de sociala getingarna (Vespula vulgaris)
 • Takgeting (Dolichovespula saxonica)
 • Rödbandad geting (Vespula rufa)
 • Trebandad murargeting (Ancistrocerus trifasciatus)
 • Tyskgeting (Vespula germanica)
 • Husvedgeting (Symmorphus bifasciatus)

Bålgeting, är den största av dessa sju arter och kan bli upp till 35 mm lång (drottning) och 23 mm lång (arbetare). De har en karakteristisk svart-gul-randig kropp och ett starkt och smärtsamt stick. Denna art är vanligt förekommande i hela Sverige och de bygger ofta sina getingbon under taket på byggnader eller i ihåliga lövträd.

Vespula vulgaris, även känd som vanlig geting, är den mest förekommande arten av getingar i Sverige. Dessa getingar är mindre än bålgetingar, arbetarna blir vanligtvis ca 16 mm långa medans drottningen kan bli upp till 20 mm, men låt inte storleken lura dig. Vanlig geting är aggresiv och kan sticka upprepade gånger. Denna geting förekommer över hela landet och dess getingbon byggs oftast under marken eller i övergivna håligheter i träd.

Dolichovespula saxonica, också känd som takgeting, är den tredje vanligaste arten av getingar i Sverige. Dessa getingar är också mindre än bålgetingar, större än vanlig geting och den minst aggresiva arten. De är karakteristiska med sin svarta kropp och ljusa markeringar på huvudet. Takgetingen bygger sina bon i träd, buskar eller på byggnader.

Var bygger getingar bon?

Här bygger vanlig geting (vespula vulgaris) sitt getingbo

Dessa insekter är både fascinerande och skrämmande på samma gång, och många undrar hur de egentligen bygger sina bon och vad de gör där inne. I det här stycket kommer vi att ta en närmare titt på just detta, och förhoppningsvis lära oss mer om dessa små varelser.

Getingar tillhör familjen steklar och är nära släkt med bin och humlor. De är rovdjur och livnär sig på insekter och andra små djur. På sommaren bygger de upp sina kolonier och bon, och de är oftast då vi ser dem flyga omkring i huset eller i trädgården.

Getingarnas bon är uppbyggda av ett pappers-liknande material som de själva producerar genom att tugga sönder träfiber. Detta material kan sedan formas till de vaxartade cellerna som vi känner igen från getingbon. Bonen består av flera celler som är sammankopplade genom en central öppning. Dessa celler fungerar som bo för getingarnas larver och puppor, samt som lager för föda och vätska.

Getingar är mycket skickliga byggmästare och kan bygga sina bon på de mest oväntade platser, såsom taknockar och grenar högt upp i träden. De kan även bygga bon under marken eller i byggnader. En typisk getingkoloni består av en drottning och hennes arbetare, som alla samarbetar för att bygga upp och underhålla boet.

En av de fascinerande aspekterna av getingkolonin är dess sociala struktur. Drottningen är den enda honan som kan lägga ägg, och det är arbetarnas uppgift att föda upp larverna och se till att kolonin fungerar som den ska. Arbetarna är också ansvariga för att försvara boet mot hot och fiender, såsom andra getingar eller människor som kommer för nära.

Vanlig geting - Vespula vulgaris - Begone Skadedjur
Vanlig geting – Vespula vulgaris

Getingar är ofta förknippade med smärtsamma stick, men de är faktiskt mycket försiktiga när det gäller att skydda sitt bo. De kommer bara att sticka om de känner sig hotade eller om deras bo hotas på något sätt. Om du upptäcker ett getingbo i närheten av ditt hem är det därför bäst att hålla avstånd och undvika att störa dem om det finns möjlighet för detta. Om getingarna utgör en risk för människor är det alltid bäst att ta bort dem.

Här bygger bålgeting (vespa crabro) sitt getingbo

Bålgetingar är en vanlig art av geting som förekommer i Sverige. Dessa getingar är kända för att vara större och mindre aggressiva än andra arter som till exempel vanliga getingar. Men var bygger bålgetingar sina bon och vad ska man göra om man upptäcker ett bo?

Bålgetingar bygger sina bon på många olika platser. Även om bålgetingar främst förekommer i lövskog och fördrar att bygga sina bon i ihåliga träd kan de t.ex. bygga sina bon under hustak, under takutsprång, i fågelholkar eller på andra skyddade platser. Ofta kan de också bygga bon i redan existerande håligheter, som till exempel i murar eller byggnader.

När bålgetingarna väljer en plats för sitt bo är det viktigt för dem att hitta en plats som är skyddad från väder och vind. Det är också viktigt att det finns tillgång till mat i närheten av boplatsen, eftersom bålgetingar är rovdjur och behöver en konstant tillgång på föda.

Bålgetingarna bygger sina bon av trämassa som de tuggar sönder och blandar med saliv. Denna trämassa används sedan för att bygga celler som används för att klä bobyggnaden. Bonen består av flera lager av celler som är ordnade i en viss struktur. Drottningen lägger sina ägg i cellerna och larverna matas av arbetare som också är ansvariga för att bygga och underhålla bobyggnaden.

bålgeting
Bålgeting – (Vespa Crabro)

Om du upptäcker ett bålgetingsbo i närheten av ditt hem eller arbetsplats är det viktigt att du inte försöker ta bort det själv. Bålgetingar kan vara aggressiva när de känner sig hotade, och deras stick kan vara mycket smärtsamma och farliga för personer som är allergiska. Vi rekommenderar att du istället kontaktar en professionell skadedjursbekämpare som kan ta bort boet säkert och effektivt.

Läs även vår artikel ”Bålgeting – Fakta & vad du gör om de är i vägen” för mer ingående information om bålgetingar.

Förhindra getingar från att bygga bo – tips och tricks för att hålla getingarna borta

Getingar är ett vanligt problem under sommaren och kan göra det svårt att njuta av utomhusaktiviteter. Inte bara är deras surrande irriterande, utan deras stick kan även vara smärtsamt och ibland farligt för människor som är allergiska mot deras gift. För att minska risken att getingar bygger bo i närheten av ditt hem eller trädgård finns det dock några enkla åtgärder du kan vidta.

 • Håll området rent och snyggt
  Ett av de enklaste sätten att förhindra getingar från att bygga bo är att hålla området rent och snyggt. Getingar lockas till skräp och matrester, så se till att hålla din trädgård ren och fri från matrester. Ta bort fallfrukt och annat organiskt avfall, och se till att sopkärlen är slutna. Håll också grillen ren och ta bort matrester efter matlagning.
 • Undvik starka dofter

  Dofter som kommer från parfymer, starka tvålar, rakvatten och doftande lotioner kan alla locka till sig getingar. För att undvika detta kan du minska användningen av starkare dofter när du är utomhus.
 • Använd insektsnät
  Ett annat sätt att förhindra getingarna från att bygga bo i närheten av ditt hem är att använda insektsnät. Insektsnät kan installeras runt trädgårdens planteringar samt fönster och dörrar för att förhindra getingar och andra insekter från att komma in.
 • Täta alla springor och håligheter I ditt hem

  Getingar kan komma in i ditt hem genom små springor och hål i väggarna. Det är därför viktigt att se till att alla springor och hål är täta för att förhindra att getingar tar sig in i ditt hem. Passa på att notera om du bör sätta nät i ventilation och luftspalter

Så ska du göra för att ta bort ett getingbo

Att ha ett getingbo nära ditt hem kan vara farligt, speciellt om du eller någon annan i din familj är allergisk och reagerar kraftigt mot getingstick. Därför är det viktigt att ta bort getingboet så fort som möjligt.

Här är några användbara tips på hur du kan göra det på ett säkert sätt

 • Identifiera getingboet

  Det första steget i att ta bort ett bo är att identifiera dess placering. Getingar tenderar att bygga sina bon på skyddade platser som under taknocken, i trädgårdsbuskar eller under marken. Om du är osäker på var getingboet är beläget, titta efter getingar som flyger in och ut ur ett visst område. Detta kan hjälpa dig att hitta boet och vidta nödvändiga åtgärder.
 • Använd skyddskläder
  Innan du börjar ta bort getingboet är det viktigt att du skyddar dig själv. Använd skyddskläder som täcker hela kroppen, inklusive huvudet och händerna. Detta skyddar dig från getingstick och minskar risken för allvarliga allergiska reaktioner.
 • Använd en getingspray
  En av de enklaste och mest effektiva metoderna för att ta bort ett getingbo är att använda en getingspray. Denna spray kan köpas i de flesta butiker eller på nätet och är lätt att använda. Innan du använder sprayen, se till att du har skyddskläder och att du är tillräckligt nära getingboet för att träffa det med sprayen. Spraya direkt i boet och upprepa tills alla getingar har dött.
 • Använd en getingfälla

  En annan metod för att ta bort ett getingbo är att använda en getingfälla. Dessa fällor är vanligtvis fyllda med sött lockbete som lockar getingarna att komma in i fällan, väl i fällan fastnar de sedan och dör. Detta är en effektiv metod för att ta bort getingar på en mer passivt vis.
 • Kontakta en professionell skadedjursbekämpare
  Om du inte känner dig säker på att ta bort getingbon själv eller om du inte har tillgång till rätt utrustning, kan det vara bäst att kontakta en professionell skadedjursbekämpare. En professionell skadedjursbekämpare kan ta bort getingboet på ett säkert och effektivt sätt, vilket minskar risken för skador och allergiska reaktioner.

Läs även vår artikel ”Ta bort Getingbo – Allt du behöver veta om alla bon!” för mer ingående information och fler metoder.

geting i getingbo
geting i getingbo

Bekämpa getingar

Getingar är inte enbart nyttiga för naturen utan de kan också vara irriterande och farliga för personer som lider av allergier.

Om du har ett omfattande problem med getingar hemma eller på arbetsplatsen är det viktigt att agera snabbt för att bli av med dem på ett säkert sätt. I det här stycket kommer vi att diskutera olika metoder för att bekämpa getingar och förhindra en framtida invasion.

 • Förebyggande åtgärder

  Det bästa sättet att bekämpa getingar är att förhindra att de kommer in i ditt hem eller på din arbetsplats från första början. Se till att fastigheten är i ett bra skick och att det inte finns några sprickor eller håligheter i väggarna. Täck över mat och dryck som förblir stående utomhus medans du äter och se till att sopkärlen är ordentligt förslutna. Getingar lockas till söta och starka dofter, så undvik att använda parfymerade produkter utomhus under sommarmånaderna.
 • Getingfällor
  Om du redan har getingar i ditt hem eller kontor kan du använda fällor för att fånga dem. Det finns många olika typer av fällor tillgängliga, inklusive elektriska fällor och fällor som lockar till sig getingar med söta dofter. Se till att placera fällorna på platser där getingar vanligtvis samlas, till exempel i närheten av sopkärl eller andra platser där de kontinuerligt har tillgång till föda.
 • Professionell hjälp
  Om du har en allvarligt angrepp av getingar eller om du är allergisk mot getingstick bör du söka professionell hjälp. En skadedjursbekämpare kan ta bort getingboet på ett säkert sätt och vidta åtgärder för att förhindra en framtida invasion.

Så gör du en egen getingfälla

Här är en enkel metod för att göra sin egen getingfälla

 1. Skär av toppen på en 2-liters PET-flaska.
 2. Fyll botten av flaskan med söt dryck, som exempelvis läsk eller saft.
 3. Vänd sedan på toppen av flaskan och sätt fast den med tejp eller häftmassa så att öppningen pekar nedåt.
 4. Ställ fällan på en plats där det finns många getingar, och se till att hålet är tillräckligt stort för att getingarna ska kunna komma in.
 5. Getingarna kommer att lockas av den söta drycken och flyga in i flaskan, men de kommer inte att hitta ut igen.

Det är viktigt att tänka på att detta bara är en temporär lösning och inte löser problemet med getingar på lång sikt. Om man har en stor getingpopulation eller om getingarna har byggt ett bo i närheten så kan det vara nödvändigt att ta in professionell hjälp för att bli av med dem på ett säkert sätt.

Bekämpa getingar utan gift

Att döda getingar utan att använda giftiga kemikalier kan vara en utmaning, men det finns flera metoder som man kan använda för att göra det på ett säkert och effektivt sätt.

Här är några sätt att döda getingar utan att använda gift

 • Dammsugning
  Om man har en dammsugare med tillräcklig sugstyrka så kan man använda den för att suga upp getingarna. Se till att tömma dammsugarpåsen eller behållaren i en plastpåse och kasta den omedelbart, för att snabbare avdöda getingarna kan påsen placeras i frysen innan den kastas.
 • Getingfälla
  Som nämnts tidigare kan man göra en egen getingfälla med en PET-flaska och söta drycker. Getingarna lockas av doften och fastnar i fällan, vilket gör att man enkelt kan avlägsna dem.
 • Elektrisk getingfälla
  Det finns elektriska getingfällor som fungerar på samma sätt som en vanlig getingfälla, men som har en elektrisk komponent som dödar getingarna direkt. Se till att placera fällan på en säker plats där barn och husdjur inte kan komma åt den.

Därför sticker getingar

Getingar är kända för sin upplevda aggresivitet och förmåga att sticka människor och djur, här är några anledningar till varför getingar sticker:

 • Självförsvar
  Getingar sticker främst som en form av självförsvar när de känner sig hotade. Detta kan inträffa om en person kommer för nära ett getingbo eller om en geting känner sig hotad på något annat sätt.
 • Mat
  Getingar är också intresserade av mat och kan sticka om de känner doften av mat runt en person eller i deras närhet. Detta kan inträffa vid utomhusaktiviteter som grillning eller picknick.
 • Revir
  Getingar kan också sticka om de känner att deras revir hotas. Detta kan hända om en person råkar komma för nära en boet eller individuella friflygande getingar.
 • Andra hot
  Ibland kan getingen sticka utan uppenbar anledning, så är dock sällan fallet utan då känner de sig förmodligen hotade av andra saker som t.ex. hastiga rörelser, ljud eller vibrationer.

För att undvika getingstick är det viktigt att undvika att störa getingar och deras bon. Om man ska äta utomhus kan man antingen placera maten i täta behållare, servera maten inomhus eller snabbt plocka bort mat när alla har tagit för att inte locka till sig getingar. Det är också viktigt att undvika att klä sig färgstark, använda starka parfymer och dofter som kan locka till sig getingar.

Om man blir stucken av en geting är det viktigt att ta bort getingens gadd och tvätta området noggrant med tvål och vatten. Om man har en allergisk reaktion på getingstick är det viktigt att söka medicinsk hjälp omedelbart.

Geting - Vespa crabro - Begone Skadedjur
Geting – Vespa crabro – Begone Skadedjur

Så undviker du getingstick

Att undvika getingstick kan vara lättare sagt än gjort, särskilt under sommarmånaderna när getingar är vanligt förekommande ute i naturen.

Här är några tips för att undvika getingstick

 • Undvik dofter: Starka dofter som parfymer, hårspray och doftande lotioner kan locka till sig getingen. Försök att undvika användning av sådana produkter när du planerar att vara utomhus.
 • Håll dig ren: Svett och smuts kan också locka till sig getingar. Se till att tvätta bort svett och smuts regelbundet för att undvika att bli stucken.
 • Täck dig: Att täcka din hud med kläder kan också hjälpa till att undvika getingstick. Se till att täcka upp armar, ben och fötter med kläder när du är ute. Värt att notera är att getingar ofta kan dras till starka färger, så för att minska risken ytterliggare bör du klä dig i diskreta färger.
 • Håll maten täckt: Getingar är intresserade av mat och kan lockas till maten på bordet. Håll maten täckt för att undvika att locka till dig getingar.
 • Undvik att gå barfota: Getingar kan också sticka fötterna. Försök att bära skor eller sandaler för att undvika att bli stucken på fötterna.
 • Gör inga häftiga rörelser: I händelse av att en eller fler getingar flyger i din närhet är det naturligt att vilja slå bort dem, risken finns dock att en geting som tidigare inte känt sig hotad istället väljer att gå till angrepp. Det är därför rekommenderat att agera naturligt och försöka låta den vara ifred om det finns möjlighet.
 • Drick inte ur flaskor och glas där du inte kan se innehållet: Då getingar gillar det mesta som är sött är det inte alls ovanligt att de söker sig till våra drycker, var därför extra noggran innan du sippar på den där kalla läsken, söta saften är det lagom svala vinet när du är utomhus.

Om du blir stucken av en geting, försök att klämma eller dra ut gadden om den sitter kvar. Tvätta området noggrant med tvål och vatten och applicera en kall kompress för att lindra smärtan och svullnaden. Om du upplever en allergisk reaktion av getingsticket, sök medicinsk hjälp omedelbart.

Att undvika getingstick kan vara en utmaning, men genom att vidta några försiktighetsåtgärder kan du minska risken för att bli stucken och njuta av utomhusaktiviteter under sommaren.

Vanligt förekommande frågor om getingar (FAQ)

Getingarna försvinner under vinterhalvåret när de dör. Det är endast drottningen som övervintrar.

Den absolut största mängden getingar dör under vinterhalvåret. Kvar finns drottningen som övervintrar i markens håligheter eller andra platser som förblir fria från frost och kyla. Under våren är hon dock redo att starta en ny koloni och påbörjar äggläggningen återigen.

Getingar gör främst nytta genom att avdöda andra insekter som sedan används som föda åt getingarnas larver.
Ett annat sätt getingarna gör nytta är genom pollinering. Tack vare att en stor del av getingarnas diet består av nektar hjälper getingarna till med pollinering av våra vanligaste frukt och bärväxter.

Getingarna slutar vara aktiva på hösten när kylan börjar bli påtaglig och bristen på föda blir ett faktum. Under vinterhalvåret dör alla getingar förutom drottningen.

Med höst kommer kyla och med kyla tillkommer en rad problem för getingar. Inte bara förvinner deras naturliga föda från naturen, något som kan leda till att getingarna kommer in i huset på hösten. Det är även dags för drottningen att hitta en lämplig plats att övervintra på, även om drottningen föredrar att övervintra i markens håligheter så kan det hända att hon väljer en lugn och trygg plats inomhus istället.

Nej, getingar använder aldrig samma bo flera gånger. Varje vår startar drottningen en ny koloni som sedan bygger ett nytt bo. Däremot kan en specifik plats eller område vara väldigt attraktivt för getingarna och på sikt leda till återkommande problem med getingbon. Detta är vanligt förekommande på tak och vindar och åtgärdas genom att säkra fastigheten med insektsnät.