Integritetspolicy för Begone Skadedjur & Sanering AB

1. Inledning

Begone Skadedjur & Sanering AB (”Begone”) värnar om din integritet. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats Begone.se. Den förklarar också hur vi använder cookies och liknande teknologier, inklusive vår användning av Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager och vår efterlevnad av Google Consent Mode v2.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Utöver de personuppgifter vi tidigare nämnt samlar vi in uppgifter relaterade till din användning av vår webbplats genom Google Analytics, Google Ads och Google Tag Manager. Detta inkluderar:

  • Webbanvändningsdata: Sidvisningar, klickbeteende, sessionens längd och interaktioner med annonser.
  • Tekniska data: Enhetsinformation, webbläsartyp, IP-adress (i anonymiserad form).

3. Hur använder vi dina personuppgifter och webbanvändningsdata?

Vi använder insamlade data för att:

  • Analysera och förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.
  • Målinrikta och optimerade annonser genom Google Ads.
  • Förstå kundbeteenden för att förbättra våra tjänster och erbjudanden.

4. Google Consent Mode v2 och användarsamtycke

Vi efterlever Google Consent Mode v2, vilket innebär att vi respekterar dina val gällande cookies och datadelning. Consent Mode v2 tillåter oss att anpassa vår datainsamling baserad på ditt samtycke, säkerställande att:

  • Endast nödvändiga cookies används utan samtycke för grundläggande webbplatsfunktionalitet.
  • Valbara cookies och spårningsteknologier, inklusive de för analyser och annonsering via Google Analytics och Google Ads, endast aktiveras efter ditt godkännande.

5. Delning av personuppgifter

Vi delar data med Google i enlighet med vår användning av Google Analytics, Google Ads och Google Tag Manager och endast för de syften som beskrivs i denna policy. All annan delning av dina personuppgifter sker enbart med ditt uttryckliga samtycke eller där det krävs enligt lag.

6. Säkerhet

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina uppgifter mot obehörig åtkomst eller andra former av olovlig behandling.

7. Dina rättigheter

Du har rättigheter som tillåter dig att kontrollera dina personuppgifter, inklusive rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, och att invända mot behandling. Kontakta oss på info@begone.se för att utöva dessa rättigheter.

8. Kontaktinformation

För frågor om denna integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss via:

  • E-post: info@begone.se
  • Post: Begone Skadedjur & Sanering, Kavlevägen 45, 141 59 Huddinge

9. Ändringar i integritetspolicyn

Denna policy kan komma att uppdateras. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Senast uppdaterad: 2024-04-04