Kackerlacka i Sverige & Hur du blir av med dem

Kackerlacka Sverige

Innehåll

För att bekämpa kackerlackor behöver vi först veta lite om dem

Bekämpa Kackerlacka själv - Allt du behöver veta

Fakta om kackerlackor

Kackerlackor är en av världens äldsta insekter, går att spåra 300 miljoner år tillbaka i tiden vilket daterar dem äldre än dinosaurierna. Sedan dess har de inte förändrats mycket, något som påvisar hur otroligt väl anpassade de är för världens alla rådande omständigheter.

Dessa insekter som även är nära besläktade med gräshoppor och syrsor kan bli allt från några millimeter till 12 cm beroende på vilken art det rör sig om. I Sverige där den tyska kackerlackan är vanligast blir de flesta 10-16 mm stora.

Beteendet hos kackerlackorna skiljer sig inte dramatiskt från andra skadedjur. De är aktiva på natten och spenderar dagarna i glipor, springor och håligheter i varma och fuktiga miljöer. För att kunna etablera sig behöver kackerlackorna en miljö vars temperatur inte överstiger 40 grader eller understiger 5 minusgrader, något som endast lämnar jordens kallaste platser fria från kackerlackor.

Kackerlackor är allätare och tenderar att äta allt den kommer över samtidigt som den bär med sig smittor och olika sjukdomar. Som om inte detta skulle vara nog förorenar de även sin omgivning med avföring och ett väldigt illaluktande sekret som kan framkalla allergiska reaktioner hos oss människor. Matvaror som varit i kontakt med kackerlackor bör därför kasseras direkt då det är omöjligt att säkerställa att de är fria från bakterier och sjukdomar.

De vanligaste kackerlackorna i Sverige är den tyska kackerlackan, brundbandad kackerlacka, orientalisk kackerlacka och vår egen svenska kackerlacka, skogskackerlackan.

Kackerlackor i sverige

Tysk kackerlacka (Blattella Germanica) – vanligast I våra svenska hem

 • Kan flyga? Glidflyga från hög till lägre höjd
 • Storlek: 13-16 mm
 • Trivs bäst i temperatur: 15-35°C
 • Utvecklingstid från nymf till vuxen: 54–215 beroende på temperatur i omgivningen
 • Blir hur gammal? Ca 200 dagar
Tysk kackerlacka-Blattella germanica
Tysk Kackerlacka – Blattella Germanica

Den tyska kackerlacka är ljusbrun till färgen, har en oval tillplattad kropp med tillhörande antenner och flygvingar, flygvingar som inte används då den tyska kackerlackan inte kan flyga. Den tyska kackerlackan blir 12-16 mm lång och honorna större än hanarna, honorna har även en uppsättningning täckvingar som hanarna saknar.

Trots dess namn tros den tyska kackerlackan härstamma från Sydöstasien men har vid det här laget spridit sig över majoriteten av världen då den endast begränsas av kalla temperaturer.

I våra svenska hem föredrar den tyska kackerlackan att etablera sig i varma utrymmen och förekommer oftast i kök, badrum eller uppvärmda källare där den lever i springor och skrevor för att sedan komma ut på nätterna.

Tillskillnad från många andra arter av kackerlackor bär honan med sig äggen i en äggkapsel, denna äggkapsel sticker ut ur honans bakdel och kommer sitta där tills äggen är kläckta eller ca fyra veckor innan äggkapseln lämnas skyddad i en springa. Denna äggkapsel rymmer mellan 30-48 ägg och övergår från genomskinlig till brun färg i takt med att äggen utvecklas.

Skogskackerlacka (Ectobius Lapponicus)

 • Kan flyga? Endast hanar flyger under varmt väder
 • Storlek: 6-11 mm
 • Trivs bäst i temperatur: -5 till 40°C
 • Blir hur gammal? Under optimala förutsättningar skulle den kunna bli två år inkl ägg och nymfstadie.
Skogskackerlacka-Ectobius lapponicus
Skogskackerlacka – Ectobius Lapponicus

Skogskackerlackan är en inhemsk kackerlacka som primärt lever i naturen. Då och då händer det att den letar sig in i våra svenska hushåll men bedöms inte att vara ett skadedjur då den helt saknar förmåga att föröka sig inomhus.

I naturen lever skogskackerlackan på dött organiskt material från både växter och djur. Honorna producerar sin äggkapsel from juni tom september och. Nymferna från dessa kläcks och påbörjar sin utveckling under juni månad nästkommande år.

För att skilja hanar från honor kan man titta på vingarna då hanar har långa vingar (ca 7-10 mm) medans honans vingar är aningens kortare (5-6 mm).

Brunbandad kackerlacka (Supella Longipalpa)

 • Kan flyga? Nej
 • Storlek: Ca 10-14 mm stor
 • Trivs bäst i temperatur: 25-33°C
 • Blir hur gammal? 100-400 dagar
Brunbandad kackerlacka-Supella longipalpa
Brunbandad kackerlacka – Supella Longipalpa

Också kallad radio eller tv-kackerlacka då de ofta förekommer i tv-apparater och liknande elektronik.

I Sverige hittas den brunbanade kackerlackan primärt på kontor och i hem med centralvärme där den föredrar mörka, torra utrymmen och livnär sig på stärkelserik föda. Att den har tillgång till vatten är mindre viktigt då behovet av det är litet.

Till färgen är den brunbandade kackerlackan varierande från ljust gul till mörkbrun med gula tvärband över kroppen.

Orientalisk kackerlacka (Blatta Orientalis)

 • Kan flyga? Nej
 • Storlek: 17-30 mm
 • Trivs bäst i temperatur: 20-30°C
 • Utvecklingstid från nymf till vuxen: 164-542 beroende på temperatur i omgivningen
 • Blir hur gammal? 35-190 dagar
Orientalisk kackerlacka-Blatta orientalis
Orientalisk Kackerlacka – Blatta Orientalis

Den orientaliska kackerlackan varierar i färg från rödbrun till mörkbrun och förekommer primärt i fuktiga, varma och mörka miljöer så som källare, kryp/torpargrund, under köksskåp och tvättställ i kommersiella fastigheter (skolor, varuhus, restauranger, lager, hotell mm) men även i bostadshus.

Föredragen föda består av dött organiskt material från djur och växter som är rikligt på kolhydrater. I händelse av att den hittas utomhus är det ofta för att den dras till ruttnande föda som med hjälp av värme och vind sprider en odör och lockar till sig kackerlackan.

Den orientaliska kackerlackan är en erkänd smittospridare för ett flertal sjukdomar men i synnerhet matförgiftning. Förutom de sjukdomar kackerlackan kan bära på finns även en misstanke om att dess spillning och skal kan ge uppskov till astma hos barn.

Så kommer kackerlackor in I hemmet

Kackerlackor eller äggen från dem kommer oftast in i våra hem i samband med att vi tar in andra saker, t.ex. matvaror, importerade produkter eller resväskor från våra resor. När det väl etablerat sig i en fastighet sprider de sig vanligtvis vidare via rörgenomföringar och elledningar.

Så vet du om du har kackerlackor hemma

Kackerlackor är aktiva på natten men kan ibland ge sken av sig även på dagtid, den bästa chansen att se dem har man när man tänder lamporna efter att det varit släckt en längre tid innan.

Om du inte lyckas se dem med blotta ögat finns det dock andra saker man kan kika efter

 • Spår av skinn: Som nymf ömsar kackerlackorna frekvent sitt skinn, ofta upp till 6-7 gånger. Kvar i området där kackerlackorna etablerat sig finns det således alltså en del skal att leta efter.
 • Spår av spillning: Precis som andra djur lämnar kackerlackorna spillning efter sig, avföringen är brun eller svart, cylindriskt formad och ca 2 mm lång. Även denna bör gå att hitta i området där kackerlackorna har etablerat sig.
 • Följ odören: I händelse av att man har kackerlackor hemma brukar det även uppstå en viss odör, den odören härstammar från ett sekret kackerlackorna avger på t.ex. bänkar, lister och golv. Även matvaror som kommit i kontakt med kackerlackor kan komma att stinka av detta sekret.

Svårt att bli av med kackerlacka själv

Kackerlackor är väldigt svåra att bli av med sjäv, därför rekomenderas det att alltid kontakta en skadedjursbekämpare för att få bukt med de problem som har uppkommit i samband med kackerlackorna.

En skadedjursbekämpare sanerar kackerlackor genom att först genomföra en övergripande inspektion där man vill fastställa vart kackerlackorna etablerat sig, det innebär både boplats och platser där eventuella ägg kan finnas. Därefter görs en bedömning hurvida kackerlackorna skall bekämpas med bekämpningsmedel eller kackerlacksfällor och sedan skrider skadedjursbekämparen till verket med hänsyn till de boende och dess fastighet.

Om du behöver hjälp att sanera kackerlacka är du välkommen att ringa oss på 076 222 58 28 eller fylla i formuläret på vår startsida.

Har du bokat en sanering av kackerlackor och undrar hur du kan förbereda dig?

 
 • Har du mycket saker? Plocka undan det som inte nödvändigtvis behöver stå framme.
 • Ställ undan eller täck över eventuell djurmat som står framme.
 • Städa ordentligt genom att dammsuga, våttorka golv med rengöringsmedel.
  (Glöm inte att gå ut med dammsugarpåsen direkt när du är färdig)

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER FÖR ATT SLIPPA KACKERLACKOR

 • Säkerställ att fastighetens varma och fuktiga miljöer städas och förblir rena.
 • Täta springor, sprickor och rörgenomföringar i din fastighet.
 • Förvara matvaror och livsmedel i slutna behållare.
 • Töm såväl sopbehållare och komposter frekvent för att inte skapa en gynnsam miljö åt kackerlackorna.
 • Kontrollera de produkter och förpackningar du tar in i fastigheten, var extra noga med saker från utlandet och väskor efter resor.

Vanligt förekommande frågor om kackerlackor (FAQ)

Att vara utsatt för kackerlackor är inte riskfritt, de kan sprida bakterier, virus och ge upphov framkalla allergiska reaktioner och sjukdomar, b.la gulsot, salmonella och gula stafylocker. Kackerlackorna själva bits inte, däremot skall man undvika kontakt med dem, dess sekret och dess spillning för att minimera riskerna.

Eftersom kackerlackor är svåra att bli av med på egen hand bör en skadedjursbekämpare kontaktas för sanering av kackerlackor, desto tidigare desto bättre för att minska risken att de förökar sig och angreppet växer i omfattning. Om du behöver hjälp att bli av med kackerlackor är du välkommen att kontakta oss på 076-222 58 28 eller fylla i formuläret på startsidan.

Om du vill prova att bli av med kackerlackor på egen hand finns det kackerlacksfällor och insektspray som går att använda. Det är dock inget vi rekomenderar då kackerlackorna är svåra att bli av med och tenderar att föröka sig i snabbare tempo än vad en privatperson hinner avdöda dem.

Det finns flertalet kackerlackor som förekommer i Sverige, dock bara två stycken arter som lever naturligt i vår svenska natur, skogskackerlackan och en kackerlacka som inte är namngiven än.

Andra vanligt förekommande kackerlackor tysk kackerlacka (vanligast i Sverige), brunbandad kackerlacka, orientalisk kackerlacka och amerikansk kackerlacka. De är primärt dessa som hittas inomhus efter att ha kommit in via matvaror, livsmedel, importerade produkter eller resväskor.

Kackerlackan dör, i händelse av att det råkar vara en hona med en tillhörande äggkapsel vars ägg är redo att kläckas skulle dessa ägg kunna gå sönder och flertalet mindre kackerlackor fly platsen. Men den risken är väldigt liten och har skapat en felaktig bild av att kackerlackor delar på sig eller att det kommer väldigt många fler i händelse av att man skulle döda en kackerlacka.

Det bästa och framförallt säkraste sättet att bli av med kackerlackor är att kontakta en professionell skadedjursbekämpare.

I händelse av att man vill försöka bli av med kackerlackor själv bör en kombination av städning och kackerlacksfällor användas. Men det är inget vi rekomenderar då kackerlackorna är väldigt snabba på att föröka sig inomhus och risken är att problemet blir betydligt större innan en skadedjursbekämpare behöver kontaktas i slutändan ändå.

Alla olika arter av kackerlackor lägger inte ägg på samma platser, men de platserna brukar ha gemensamt är att de skall vara mörka, i närheten av föda, ca 20-30°C och inte vara för exponerade för yttre hot, t.ex. som i springor, skrevor, håligheter och under föremål.

Hur många ägg en kackerlacka lägger beror på vilken art av kackerlacka det rör sig om.

Tysk kackerlacka (Blattella germanica) : 30-40 ägg

Orientalisk kackerlacka (Blatta orientalis) : 14-16 ägg

Amerikansk kackerlacka(Periplaneta americana): 14-16 ägg

Brunbandad kackerlacka (Supella longipalpa) : 10-20 ägg

Skogskackerlacka (Ectobius lapponicus) : 30-40ägg. Värt att notera är att Skogskackerlackan inte kan föröka sig inomhus och inte heller är klassas som skadedjur.

Man kan få kackerlackor hemma av olika anledningar. Vår svenska kackerlacka Skogskackerlackan kan leta sig in genom rörgenomföringar och andra otätade vägar in i huset. Risken är dock att det rör sig om andra arter av kackerlackor som är vanligare inomhus. Dessa arter kommer oftast in i samband med att vi tar in matvaror, livsmedel, importerade produkter eller resväskor efter en resa.

För att döda kackerlackor i en tvättmaskin behöver du köra tvätten i 60 grader. I händelse av att plaggen inte klarar denna värme går det också bra att placera dessa i frysen under 3 dygn. Kackerlackor dör om gradantelet överstiger 50+ eller placeras i frysen tills de hinner kylas ned.