Den stora guiden om Klädesmal & Pälsmal

Mal, vad är det egentligen? Vid första anblick är det många som antar att en mal är en av de larver vi kan hitta i våra förråd, garderober eller i andra ytor med mycket textilier. Och visst är det så, iallafall delvis. Malen är egentligen en fjäril och det vi upplever som problematiskt är dess larver då de livnär sig på våra textilier.

I Sverige finns det 58st arter äkta malar varpå tre stycken betraktas som skadedjur. I denna artikel kommer vi gå igenom klädesmal och pälsmal, vad du skall tänka på om du har mal i hemmet och hur du skall göra för att bli av med dem.

Innehåll

Mal som mal, eller?

I Sverige finns det tre olika arter av mal som angriper våra hem och betraktas som skadedjur, vi kommer gå igenom klädmal och pälsmal då matmalen eller livsmedelsmalen förtjänar en egen artikel.

Mal som förekommer i våra svenska hem

Klädesmal (Tineola Bisselliella) & Pälsmal (Tinea Pellionella)

Malarna vars namn också indikerar larvens favoritföda är till synes väldigt lika varandra och blir även lika stora, en fullvuxen mal blir ca 13 mm över vingspetsarna.

Däremot går klädesmalen åt det gul-bruna hållet och är nästan lite guldskimrande medans pälsmalen tenderar att vara lite mattare och blekare till utseendet.

Är du osäker på vilken art av mal du påträffat kan du istället utgå ifrån vad larverna angriper.

 • Klädesmalens larver angriper textilier och organiska material, t.ex ylle.
 • Pälsmalens larver angriper produkter med naturligt hår eller päls.

Både klädesmal och pälsmal har en otäck förmåga att snabbt föröka sig, en enda hona kan lägga upp till 100 ägg vid ett enskild tillfälle och 1.000 ägg under sin livstid. Tiden det tar innan dessa ägg kläcks och larverna utvecklats till fjärilar beror dock på hur gynnsamma förhållanden malen har att tillgå. Vid en temperatur på 25 grader och fri tillgång till föda kan det gå så snabbt som två månader. I andra fall under sämre förhållanden kan det dröja så länge som år.

Bekämpning av mal
Klädesmal

Historiskt sett har angrepp från både klädesmal och pälsmal minskat under hela 1900-talet, något man tror beror på att textilindustrin börjat arbeta mer och mer med impregnerat och syntetiskt material. Denna period med minskade angrepp visar dock tecken på att avta då mängden skadeärenden med klädmal och pälsmal i fokus återigen börjat ökat. Det i sin tur tycks vara en konsekvens av att hushållen premierar inköp av naturliga material som tenderar att innehålla färre miljögifter.

Klädmal hemma – vart kommer klädesmal och pälsmal ifrån?

Både klädesmal och pälsmal finns naturligt i Sverige.

Under våren i takt med att solen och värmen tittar fram är klädesmalen och pälsmalen som mest aktiva. Då är det nämligen kläckningsperiod, under denna period när vi människor öppnar både dörrar och fönster för att ta del av den friska och svalkande luften flyger såldes malen in i våra hem.

Ett annat förekommande tillvägagångssätt för klädesmal och pälsmal att ta sig in i våra hem är att lifta med textilier och möbler från handeln. I synnerhet textilier och möbler från second hand. Du bör av den anledningen alltid säkerställa att nya textilier är fria från mal genom att tvätta dessa i 60 grader innan de används. Soffor och större föremål bör inspekteras med en ficklampa.

Klädesmal kännetecken – hur du vet om du har ett angrepp i hemmet

Det finns flera tecken att vara uppmärksam på för att kunna starta en bekämpning av klädmal så tidigt som möjligt.

Har du sett fler små fjärilar inomhus än vanligt? Det här bör inte tolkas in som ett definitivt tecken, men det kan vara skäl nog leta efter mal i garderoben och andra utrymmen med mycket textilier.

Klädesmal kännetecken
Spår av klädesmal

Gå igenom textilier och leta efter sammanhängande håligheter i tyget. Här kan du även notera hur hålet ser ut då detta visar vad textilen är angripen av. Hål efter pälsmalar och klädmalar är nämligen skarpa och definierade medans pälsänger biter av större delar av textilen och lämnar ett ”luddigare” hål. Är hålen skapade av pälsänger, vilket är en bagge så skall denna bekämpas på ett helt annat sätt. Läs mer om det här.

Du kan även passa på att leta efter förpuppad mal, en förpuppad mal är precis som det låter. En mal i en puppa, denna puppa ser vid första anblick ut som ludd.

Bekämpning av klädesmal och pälsmal – bli av med mal

 1. Rengör skåp och ytor i nära anslutning till angreppet av mal. Se till att vara noggrann och försök komma åt alla sprickor och skrevor där malen lägger sina ägg. Annars finns risken att dessa kläcks och angreppet börjar om på nytt.
 2. Angripna textilier bör packas och placeras i frysen över en period på minst 72 timmar, tvättas i 60 grader eller placeras i torkskåp/torktumlare som även de håller minst 60 graders temperatur. Detta för att avdöda de ägg och mal som kan finnas i textilierna. Textilier och föremål som inte kan köras i tvättmaskin eller torktumlare kan även strykas eller placeras i ugnen.
 3. Innan du återigen placerar dina nytvättade textilier i de angripna skåpen bör du behandla dessa områden med en insektsspray mot mal. Denna spray bör fördelaktligen användas för att nå de skrymslen du inte kom åt under tvätten, t.ex. under golvlister.
 4. Gardera dig med hjälp av malfällor, malfällor fungerar så att de innehåller feromon vilket verkar som ett beté och lockar till sig könsmogna hanar som fastnar i malfällan istället för att få en chans att föröka sig.
 5. Vakumförpacka de textilier som långtidförvaras utan att användas.
 6. Efter en månads tid bör du återigen följa steg 1-5 för att ha så bra förutsättningar som möjligt att bli av med mal.

Förebyggande åtgärder för att förhindra angrepp från klädmal och pälsmal

När det kommer till förebyggande åtgärder kan nästan allting sammanfattas under något som ”ordning och reda”, och vad det innebär skall vi gå igenom här.

Rengöring

Sätt upp rutiner för att städa garderoben, det innbär att textilierna bör skakas, piska mattor som legat eller förvarats i närheten, garderoben skall dammsugas samt torkas och för de som upplever att de blir utsatta av angrepp från mal i större utsträckning än andra så kan även en insektsspray mot mal användas.

Förvaring

Förvara aldrig smutsig tvätt direkt i garderoben, inte ens kortare stunder.

Vakuumförpacka alla textilier som inte används regelbundet, det gäller framförallt säsongskläder, sängöverkast, pälsar och andra kläder av organiskt material och löper större risk att bli angripna.

Malfällor

Vi skadedjursbekämpare är inte alltid positivt inställda till diverse fällor som finns mot olika skadedjur på internet, just för att långt ifrån alla fyller någon effekt. Med det sagt kan vi ändå slå ett slag för malfällor, dessa feromonfällor kanske inte stoppar ett angrepp, men det låter användaren av malfällorna att snabbt se om det finns klädmal eller pälsmal i ett område med mycket textilier vilket skapar bra förutsättningar för att bli av med malen.

Vi rekommenderar följande malfällor mot klädesmal och pälsmal

https://butik.begone.se/produkt/malfalla-2-limark-biobasis/

https://butik.begone.se/produkt/vardekit-kladesmal/

Udda fakta om klädmal och pälsmal

 • Efter att malens larver utvecklats till en fjäril förlorar malen förmågan att äta, de har inte ens en mun.
 • Om larverna inte har gynnsamma förhållanden för att utvecklas till en fjäril kan de stanna i larvstadiet i flera år.
 • En klädesmal (hona) kan lägga upp till 1.000 ägg under sin livstid och upp till 100 ägg vid ett och samma tillfälle.
 • En hanmal kan känna doften av en hona på upp till 11 kilometers avstånd, detta är även något som gör malfällorna effektiva.
 • Mal kamouflerar sig för att efterlika fågelspillning.

Behöver du hjälp att bli av med mal?

Om du följer stegen ovan har du goda förutsättningar för att bli av med mal på egen hand. Men ibland händer det att angreppet eskalerat så långt att proffesionell hjälp behövs för att bli av med dem.

Om du upplever att situationen är för svårt eller jobbig och att du behöver hjälp, kontakta oss direkt på 076 222 58 28 eller fyll i formuläret så påbörjar vi en sanering inom 48 timmar. 

Vanligt förekommande frågor om klädesmal och pälsmal (FAQ)

Städning är det absolut bästa du kan göra för att bli av med mal. Dammsuga samtliga av de angripna ytorna(glöm inte att kasta dammsugarpåsen direkt), skrubba sedan alla ytor för att komma åt små springor och sprickor, efter detta kan en insektsspray mot mal appliceras för att komma åt hålrummet under listerna.

För att säkerställa att det du hänger eller lägger tillbaka är fritt från mal bör detta behandlas med värme eller kyla. Textilier bör tvättas i 60 grader eller köras i torktumlare/torkskåp i samma grader. Föremål som inte kan tvättas kan behandlas i frysen om temperaturen når -20 grader, då skall föremålen lämnas i frysen i minst 72 timmar. Dessa anvisningar bör återupprepas efter en månad för att säkerställa att malen försvinner.

Det tydligaste tecknet att leta efter är håligheter i textilier, om textilierna har hål med ”skarpa” kanter tyder detta på ett angrepp av mal, medans om hålen istället tycks vara ”luddiga” i kanterna indikerar detta på ett angrepp av pälsänger.

Andra tecken kan vara en ökad mängd små fjärilar inomhus eller förpuppade larver i ytor med mycket textilier. Dessa förpuppade larver ser ut som ludd och kan vara svåra att se vid första anblick.

I händelse av att malen etablerat sig i fastigheten kan det gå väldigt snabbt. En enda hona kan lägga 100 ägg vid samma tillfälle och totalt 1.000 ägg under sin livstid. Det är av oerhörd vikt att lokalisera angreppet snabbt för att sedan bekämpa dem direkt.

Mal gillar mörka och svåråtkomliga platser, det kan vara mellan olika textilier eller ägg som läggs under våra golvlister, springor eller bakom hyllplan i garderoben MM.

Livslängden för klädesmal och pälsmal är ca 30 dagar i dess sista stadie när det utvecklats till en fjäril. I det stadiet saknar dem även mun och har förlorat sin förmåga att äta. Däremot kan både klädesmalen och pälsmalen dröja sig kvar i larvstadiet i flera år om dess omständigheter inte är optimala för att fortsätta livscykeln.

En mal dör omgående i en tvätt på 60 grader, likadant i en torktumlare eller i ett torkskåp. Vill man sanera föremål med kyla istället så dör en mal vid -20 grader inom 72 timmar.

Tidsåtgången för kläckningen varierar beroende på hur gynsamma malens förhållanden är. Snabbast går det vid 25°C värme och en högre luftfuktighet. Vid en temperatur på 21.5°C tar det ca 4-10 dygn. 

Vid kallare temperaturer kan det ta så lång tid som 21 dygn. 

Klädesmalens ägg är 0.2-0.5 mm långa, ovala och nätmönstrade.