Kvalitetspolicy

Skadedjur i hem eller på en arbetsplats kan orsaka stora problem och vi på BeGone Skadedjur &
Sanering erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive identifiering av skadedjurets art, säkra
bekämpningsmetoder och förebyggande åtgärder.

Vad hög kvalitet på en produkt eller tjänst är varierar både mellan olika företag och olika kunder,
men för oss innebär en hög kvalitet på våra tjänster att vi:

 • Har en snabb handläggning av våra kunders problem. En kund ska med andra ord inte
  behöva vänta på återkoppling från oss.
 • Inte bara åtgärdar symptomen på skadedjursproblemet, utan strävar efter att även ta bort
  grundorsaken till varför problemet uppstod. Dvs vi ska inte bara ta bort själva skadedjuren
  även ta bort orsaken till att de är i kundernas hus och fastigheter till att börja med.
 • Har ett team av professionella skadedjursexperter med de behörigheter, kunskap, och
  erfarenhet som behövs, för att lösa den skadedjursproblematik som kan uppstå ute hos
  kunden.
 • Utgår från kundens problem vid val av bekämpningsmetod. Självklart använder vi enbart
  godkända bekämpningsmedel och prioriterar miljöanpassade alternativ när det är möjligt.
 • Uppfyller de krav som kunder, myndigheter och övriga relevanta intressenter ställer på oss.
 • Att vi aldrig är nöjd med våra metoder och arbetssätt, utan ständigt förbättrar oss för att bli
  ännu bättre och effektivare i vårt kvalitetsarbete.
Vi skapar en säker miljö, fri från skadedjur!