MILJÖPOLICY

Skadedjur i hem eller på en arbetsplats kan orsaka stora problem och vi på BeGone Skadedjur &
Sanering erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive identifiering av skadedjurets art, säkra
bekämpningsmetoder och förebyggande åtgärder.


I vår bransch blir miljöarbetet utmanande, då vi både ska lösa kundernas skadedjursproblem och
samtidigt ta hänsyn till miljön. En utmaning som vi är villiga att anta.

Vi ska lösa kundernas skadedjusproblem med minsta möjliga miljöpåverkan!

Rent konkret innebär det att vi i vårt arbeta för att skydda miljön och förebygga föroreningar:

 • Utgår från kundens problem vid val av bekämpningsmetod. Självklart använder vi enbart
  godkända bekämpningsmedel och prioriterar miljöanpassade alternativ när det är möjligt
 • Har hög service, ju snabbare åtgärd, desto mindre medel behöver användas för att lösa
  kundens problem. En win win för både kund och miljön.
 • Samordnar våra uppdrag för att minska miljöpåverkan från transporterna. Vi har även som
  målsättning att undvika onödiga transporter.
 • Väljer servicebilar med utgångspunkt från EURO-klass och koldioxidutsläpp.
 • Följer gällande miljöförfattningar och övriga relevanta intressentkrav.
 • Arbetar för att ständigt förbättra vårt miljöarbete och minska vår miljöpåverkan.

Genom att arbeta kontinuerligt med att förbättra våra metoder och minska vår påverkan på miljön strävar vi efter att erbjuda våra kunder den bästa möjliga servicen. Vi anser att det är vårt ansvar att inte bara lösa skadedjursproblem effektivt, utan också att göra det på ett sätt som värnar om vår planet.

Vår miljöpolicy är en central del av vårt arbete och vi ser det som en självklarhet att alltid sträva efter att vara så miljövänliga som möjligt.

Vi på BeGone Skadedjur & Sanering är stolta över att kunna erbjuda lösningar som inte bara hjälper våra kunder, utan också bidrar till en hållbar framtid.