Råttor i avlopp – Allt du behöver veta

Vi stöter ofta på råttor i avlopp när vi bekämpar råttor ute hos våra kunder. Både under vanliga ärenden hos privatpersoner som fått in råttor i kök eller badrum och hos bostadsrättsföreningar eller verksamheter placerade högt upp i lägenhetsbyggnader.

Även om detta är normen för oss skadedjursbekämpare är råttor i avlopp inte något som hör till vanligheten för alla fastighetsägare.

I den här artikeln kommer vi gå igenom hur du skall göra om du har råttor i avloppet, vem som bär ansvarsbördan om det finns råttor i avloppssystemet och hur du kan förhindra råttorna från att ta sig in i fastigheter via avloppssystemet.

Råtta i avlopp

Innehåll

Allt du behöver veta om råttor i avlopp

Hur kommer råttorna in i avloppssystemet?

Råttorna kommer vanligtvis in via brott och håligheter i avloppsstammar. Detta är något som inträffar förr eller senare utan kontinuerligt underhåll.

För att minska risken för råttor i avloppet bör rörstammar vars ålder är närmar sig 40 år planeras att bytas ut och hållas under noga övervakning med hjälp av rörinspektioner tills detta har genomförts.

Motiveringen till detta är att stammar, rör och rörledningar har en livslängd på 40-50 år och tenderar att rosta sönder desto äldre det blir. 

Hur kommer råttor in i fastigheten via avloppssystemet?

Det finns flera faktorer som spelar in och möjliggör för råttorna att ta sig in i fastigheter via avloppet. Det som kan vara lite förvånande är deras kapacitet i vatten, inte bara kan råttor hålla andan upp till tre minuter, de kan också trampa vatten tre dygn i streck.

Förutom att klara sig bra i vatten kan råttor även ta sig in genom håligheter och passager som är så små som 20 mm i diameter. Väl inne har de sedan inga problem att klättra vertikalt genom att ta spjärn med tassarna och sedan pressa sig uppåt flertalet våningsplan i jakt på ytterligare en passage där den sedan tar sig ut.

Råtta i avlopp
Råttor förekommer alltid i avlopp

Om vi kombinerar råttornas färdigheter i vatten med deras förmåga att tränga sig in i små och smala passager tillsammans med hur skickliga klättrare det är så får vi snabbt fram anledningen till att de är ett sånt stort problem i våra avlopp.

Ansvarsbörda – vem bär ansvaret om det finns råttor I avloppet?

Det är alltid fastighetsägaren som bär det yttersta ansvaret över att hyresgäster och andra nyttjare kan bo och verka fritt från skadedjur, i det här fallet att säkerställa att populationen av råttor bekämpas och att angripna områden säkras från råttor.

  • Bostadsrätt: I en bostadsrätt innebär det att föreningen är fastighetsägare och styrelsen är de som ansvarar för att åtgärda den problematik som slutligen resulterat i råttor i avloppet.
  • Hyresrätt: I en hyresrätt är det fastighetsägaren som bär ansvaret att åtgärda den problematik med råttor som finns.
  • Villa: I en villa verkar är de boende ofta själva fastighetsägare och ansvarar då själva över fastighet, tomt och de åtgärder som behöver vidstas för att bli av med råttor i avloppet.

Råttor i avloppet – täcks det av försäkringen?

Här kan vi passa på att understryka att vi inte kan tala för alla försäkringsbolag, villkor skiljer sig mellan vardera, men i regel är råttor i avloppet inget som ingår i försäkringen.

Bekämpning mot råttor ingår hos de flesta försäkringsbolag, det innebär att försäkringsbolaget har ett upphandlat skadedjursavtal med skadedjursbekämpare som i sin tur ansvarar för att du som kund skall få hjälp med dina vanligaste råttproblem… Med lite villkor.

Det som ingår är bekämpning på insidan av huset, det kan innebära att man ställer ut slagfällor eller i vissa fall även gift för att bekämpa råttor. Däremot ingår det inte att täta fastigheten och åtgärda orsaken till att råttorna kommer in i fastigheten från första början.

Bekämpning på utsidan av huset ingår även den i vissa fall, här är villkoren dock lite mer diffusa.

I vissa fall ingår det inte alls, i andra fall ingår all bekämpning i nära anslutning till huvudbyggnaden på tomten och i vissa fall kan all bekämpning av råttor inom fastighetens tomtgräns ingå. Gemensamt brukar vara att de som ingår är bekämpning med slagfällor och slutligen även gift vid behov. Arbete som kräver ytterligare insatser som att gräva sig ned till en krypgrund, filmning av avlopp och liknande arbetsinsatser ingår inte.

Åtgärder för att förhindra råttor i avlopp – fastighetsägare

Som fastighetsägaren är det bästa man kan göra är att vara uppdaterad på skicket av de avloppssystem som finns i fastigheten.

  • Säkerställ att fastighetens alla vattenlås är fyllda med vatten och i bra skick.
  • Byta ut samtliga av de extra utsatta vattenlåsen till råttsäkra vattenlås.
  • Ta bort eller plugga de avloppsrör som inte längre används både i och runt fastigheten.
  • Använd råttstopp direkt på fastigheterns avloppsrör för att förhindra att råttorna kan klättra vidare från installationspunkten.

Åtgärder för att förhindra råttor I avlopp – boende

Boende i en fastighet med råttor i avlopp är något begränsade i vad de kan göra för att påverka situationen, men det finns några saker man kan ta med sig som boende.

  • Undvik att spola ned fett i avloppet. Fettet sätter sig succesivt i avloppsröret och lockar till sig råttor.
  • Var uppmärksam och skapa en felanmälan vid misstankar om råttor i avloppet så snabbt du kan.

Så här blir du av med råttor I avlopp

En skadedjursbekämpare bör kontaktas för en inspektion och en utvärdering av den rådande råttproblematik som kan kopplas till avloppssystemet.

Om skadedjursbekämparen ockulärt kan ta del av tillräckligt med information kommer en åtgärdsplan med tillhörande kostnadsplan delges på plats eller i ett senare skede via telefon/mail.

I annat fall där skadedjursbekämparen ockulärt inte kan tydliggöra vart problemet härstammar brukar en rörinspektion genomföras för att tydliggöra detta inför den åtgärdsplan och kostnadsplan som skall delges till kund.

Råttor i avlopp
Illustration av råtta i avlopp

När orsaken till råttorna i avloppet är hittad kan åtgärderna variera beroende på vad som är bäst för just den angripna fastigheten och dess avloppssystem.

Åtgärder mot råttor I avlopp

Komplett stambyte

Ett stambyte är något som behöver genomföras med 40-50 års mellanrum då stammen helt enkelt har börjat gå sönder. I händelse av att stammen i fråga inte är så gammal vidtas istället en renovering av stamen för att säkerställa att den håller sig i bruksskick tills det är dags att byta ut den.

Renovering av avloppet

Kan ske genom relining eller genom att byta ut enskilda skadade sektioner.

Installation av råttstopp

Råttstopp för avlopp kommer i en uppsjö av olika varienter, elektroniskt råttstopp, råttstopp i rostfritt stål för montering i pwc-rör, betongrör, reliningrör med mera. Samt utvidgande råttstopp för montering direkt på avloppstammen.

Installerat råttstopp
Råttstopp installerat efter rörinspektion

Gemensamt för alla råttstopp är att de är ett väldigt konstnadseffektivt och en förhållandevis lätt åtgärd att installera för att säkerställa att råttorna håller sig på rätt sida av avloppsrören.

Vanligt förekommande frågor om råttor i avlopp (FAQ)

Det händer att råttor kommer in via toaletten, detta är en konsekvens av trasiga och skadade avloppsrör. Vet man med sig av att fastigheten har problem med råttor i avloppet kan det vara en bra idé att hålla toalettlocket stängt och golvbrunnarna fyllda med vatten.

För att bli av med råttor i avloppet behöver man ta bort råttornas möjlighet att komma in. Det innebär ofta att ett råttstopp monteras eller att stammen renoveras eller byts ut.

Ett vanligt missförstånd är att råttor tar sig in i avloppet när de i själva verket kan ha spenderat hela sitt liv i avloppssystemet tillsammans med miljontals andra råttor som återfinns i våra svenska avloppssystem.

Det är först när det uppstår brott och håligheter i avloppssystemen råttorna letar sig vidare och kan förekomma i våra fastigheter i jakt på föda.