Silverfisk – Fakta, varför och hur du blir av med dem!

Vem har inte stött på den där lilla, silverglänsande varelsen som snabbt försvinner in i en skreva vid oväntat ljus? Silverfisk och deras större kusiner, den långsprötade silverfisken, har länge varit en del av våra hem, ofta oupptäckta och i skuggorna, där de trivs bäst.

Dessa små, vinglösa insekter, kända för sin distinkta silvergrå färg och sin förmåga att röra sig med en fiskliknande smidighet, har en fascinerande men ofta förbisedd närvaro i våra liv.

Medan de inte är skadliga i den meningen att de sprider sjukdomar eller orsakar fysisk skada, kan deras närvaro vara både irriterande och obehaglig, särskilt när de blir många.

Silverfiskar och långsprötade silverfiskar, trots sina diskreta livsstilar, kan ge upphov till en rad frågor: Varför väljer de att bo i våra hem? Vad äter silverfiskar? Och hur kan vi, på ett effektivt och säkert sätt, minska deras närvaro och skydda våra bostäder från dessa små inkräktare?

I denna guide kommer vi att utforska allt detta och mer, för att ge dig en heltäckande bild av dessa mystiska varelser och hur du kan hantera dem på bästa sätt.

silverfisk

Innehåll

Allt du behöver veta om vanlig silverfisk

Vad är silverfiskar och hur ser de ut?

Silverfisk (Lepisma saccharina)

 • Storlek: Vuxna individer 10-12 mm långa.
 • Färg: Nyans av grått och silver
 • Livslängd: Upp till 4-5 år.
 • Ägg: Ca 1 mm stora.
 • Silverfisk larv: Ser ut som en vuxen silverfisk men är betydligt mindre. 
Skadedjur - Silverfisk
Vanlig Silverfisk

Silverfisk är små insekter som gillar att vara på varma och fuktiga platser. De trivs allra bäst där det är mellan 25-30 grader och rikligt med fukt, gärna över 75% luftfuktighet, därför hittas ofta vanlig silverfisk i köket. Dessa små kryp kan leva i upp till 4-5 år!

Silverfiskar äter lite av varje, men är särskilt förtjusta i föda som innehåller mycket stärkelse. Det kan vara allt möjligt – från döda insekter och gammalt papper, till olika sorters svampar och spannmål. För att kunna lämna stadiet som nymf och slutligen bli en fullvuxen silverfisk krävs en varierad kost för dessa skadedjur. 

Trots sin lilla storlek kan silverfisk ställa till med problem. Silverfiskar kan nämligen äta hål på olika saker i ditt hem. Det kan vara allt från böcker och tapeter, till kläder och andra tyger. Så även om de inte är direkt farliga för oss, kan de vara ganska jobbiga att ha omkring sig!

Långsprötad Silverfisk (Ctenolepisma longicaudata)

 • Storlek: Vuxna individer 10-18 mm långa.
 • Kännetecken: Har två långa spröt på huvudet och ett karaktäristiskt ”skägg”.
 • Levnadsmiljö: Trivs i torrare miljöer och kan finnas i hela huset.
 • Skador: Kan orsaka skador på papper och tapet genom då de äter stärkelsehaltiga produkter.
Skadedjur - Långsprötad Silverfisk
Exempel på Långsprötad Silverfisk

Långsprötad silverfisk är en stor silverfisk som kan vara allt från 10-18 mm lång, är en nattaktiv insekt som ofta upptäcks när man plötsligt tänder ljuset i ett mörkt rum. Till skillnad från den vanliga silverfisken, trivs den långsprötade silverfisken i torrare miljöer och kan hittas i olika delar av huset, inte bara i kök och badrum. Hittar du därför silverfisk i sovrummet eller tom silverfisk i sängen är det med största sannolikhet långsprötad silverfisk. 

Trots att den långsprötade silverfisken endast orsakar minimala materiella skador på byggnader, betraktas den ofta som ett skadedjur. Detta eftersom den kan uppfattas som irriterande och obehaglig, särskilt när den uppträder i stora mängder. Denna allätande insekt kräver en varierad kost för att kunna utvecklas från nymf till vuxen.

Vad äter Silverfiskar?

Silverfiskar och långsprötade silverfiskar är små insekter som kan finnas i våra hem, och deras diet kan variera något beroende på art. Dessa kryp har en förmåga att konsumera en mängd olika material, vilket kan vara allt från matrester till tapeter. Låt oss ta en närmare titt på vad dessa två olika typer av silverfiskar tycker om att äta.

Vanlig Silverfisk

 • Stärkelserika material, som tapetklister och bokryggar.
 • Döda insekter och ömsade insektshudar.
 • Spannmål och andra matrester.
 • Fuktigt papper och papp.
 • Mögelsvamp och andra svampar som kan växa på fuktiga platser.

Långsprötad Silverfisk

 • Produkter som innehåller stärkelse, inklusive papper och tapet.
 • Syntetiska material, som vissa typer av textilier och kläder.
 • Allätare, men kräver en varierad kost för att utvecklas från nymf till vuxen.
 • Kan även konsumera döda insekter och andra små organismer.
 • Även om den föredrar torrare miljöer, kan den äta material i fuktiga områden om tillgängligt.

Båda arterna kan orsaka skador i hemmet genom att äta på olika material och föremål, vilket gör det viktigt att vidta åtgärder för att kontrollera och hantera deras närvaro.

Var kommer silverfiskar ifrån?

Silverfiskar och deras släktingar, de långsprötade silverfiskarna, är små insekter som har en förmåga att dyka upp i våra hem, ofta till vår förvåning och irritation. Men var kommer de egentligen ifrån? Dessa små kryp har en förmåga att hitta sig in i våra bostäder genom en mängd olika vägar och skapa en boplats där de har tillgång till föda och en gynnsam miljö.

 • Utifrån: Silverfiskar kan komma in i våra hem från utsidan genom att smita in genom små sprickor, ventiler eller andra öppningar. De söker sig ofta inomhus för att hitta en mer stabil och gynnsam miljö, särskilt under extremt varma, kalla eller regniga perioder.
 • Förpackningar och varor: Ibland kan silverfiskar också komma in i våra hem genom kartonger, matförpackningar, gamla böcker eller andra varor som vi för med oss in från utsidan. De kan gömma sig i dessa material och sedan etablera sig i hemmet när de väl är inne.
 • Rör och avlopp: I vissa fall kan silverfiskar även förflytta sig genom rörsystem och avlopp, särskilt om de är på jakt efter fuktiga och mörka områden som ofta finns i badrum och källare.
 • Genom flytt: En annan möjlig väg in i hemmet kan vara genom flyttkartonger och möbler som har varit lagrade eller använts i en miljö där silverfiskar redan finns.

När de väl har etablerat sig i en bostad, söker sig silverfiskar till områden där de kan hitta föda och en lämplig miljö för att reproducera sig, vilket ofta inkluderar fuktiga, mörka och undanskymda platser. Att förstå varifrån de kommer är ett viktigt steg för att kunna vidta effektiva åtgärder för att förhindra framtida invasioner.

Varför får man silverfiskar?

Att förstå varför silverfiskar och långsprötade silverfiskar väljer att bosätta sig i vissa miljöer kan vara nyckeln till att förebygga och hantera dem effektivt. Dessa insekter har specifika preferenser när det gäller deras levnadsmiljö, och vissa faktorer i våra hem kan oavsiktligt välkomna dem.

Vanlig Silverfisk

 • Fukt: Vanlig silverfisk dras mot områden med hög luftfuktighet och trivs i miljöer där den relativa luftfuktigheten överstiger 75%. Detta gör våra badrum, källare och andra fuktiga utrymmen till perfekta boplatser för dem.
 • Föda: De är allätare med en förkärlek för stärkelserika material, vilket innebär att områden med papper, böcker, och tapeter kan vara attraktiva.
 • Gömställen: De föredrar mörka, undanskymda platser där de kan gömma sig under dagen, som sprickor, skåp och bakom apparater.

Långsprötad Silverfisk

 • Torrare miljöer: Till skillnad från den vanliga silverfisken, föredrar den långsprötade silverfisken torrare miljöer och kan därför hittas i olika delar av huset, inte bara i de fuktigaste områdena.
 • Allätande men kräsen: Även om den är allätande, kräver den långsprötade silverfisken en varierad kost för att kunna utvecklas från nymf till vuxen, vilket kan göra olika delar av huset attraktiva beroende på tillgänglig föda.
 • Nattaktiv: Eftersom den är nattaktiv och ogillar ljus, kan den söka sig till mörka, sällan störda områden av ditt hem.

Båda dessa arter av silverfiskar finner våra bostäder attraktiva av olika anledningar, och att identifiera och justera dessa faktorer är avgörande för att skapa en mindre gästvänlig miljö för dem. 

Att minska tillgängligheten av föda, reglera fuktigheten och eliminera potentiella gömställen är några av de steg som kan vidtas för att minska sannolikheten för ett silverfiskangrepp.

Hur får man bort silverfiskar?

Att bli av med silverfiskar kan vara en utmaning, särskilt eftersom dessa små kryp är mästare på att gömma sig och anpassa sig till sin omgivning. Att förstå deras beteende och preferenser är nyckeln till att skapa en strategi för att effektivt minska deras närvaro i hemmet. 

Silverfiskar och långsprötade silverfiskar dras till områden där de kan finna föda och en gynnsam miljö för reproduktion, vilket ofta innebär fuktiga, mörka och undanskymda platser. Att identifiera och behandla dessa områden är därför kritiskt för att kontrollera en silverfiskpopulation.

Få bort silverfiskar

När det gäller att konkret ta itu med ett silverfiskangrepp finns det flera steg du kan ta för att minska deras närvaro och förhindra framtida invasioner. Här är några snabba tips:

få bort silverfiskar
Få bort silverfiskar
 • Rengöring: Regelbunden städning, inklusive dammsugning och torkning av områden där silverfiskar har observerats, kan hjälpa till att minska tillgänglig föda och gömställen.
 • Fuktighetskontroll: Använd avfuktare eller öka ventilationen i fuktiga områden för att göra miljön mindre gästvänlig för dem.
 • Täta Springor: Se över och täta sprickor eller öppningar där silverfiskar kan komma in eller gömma sig.
 • Använd fällor: Använd dig utav en silverfisk fälla på en strategisk plats för att fånga dem.
 • Professionell hjälp: I vissa fall, särskilt vid större angrepp, kan det vara nödvändigt att kontakta en professionell skadedjursbekämpare.

Utforska vår djupgående information om sanering av silverfisk för att få tillgång till detaljerade råd och steg-för-steg-instruktioner. Läs vår omfattande guide och bli expert på att bekämpa silverfisk effektivt!

Vanligt förekommande frågor om silverfisk (FAQ)

Antalet silverfiskar som anses vara ”normalt” att se kan variera beroende på flera faktorer, inklusive ditt bostadsområde, årstid och hur väl ditt hem uppfyller silverfiskarnas levnadsvillkor. Generellt sett, om du ser en enstaka silverfisk då och då, särskilt under fuktiga perioder eller i särskilt fuktiga områden av ditt hem, kan det vara ganska normalt och inte nödvändigtvis ett tecken på en större infestation.

 

Däremot, om du regelbundet ser silverfiskar, eller om du börjar märka dem i flera områden av ditt hem, kan det vara en indikation på att du har en större population gömd någonstans i din bostad. Att se flera silverfiskar regelbundet eller att upptäcka dem i icke-fuktiga områden av ditt hem, kan vara tecken på att det är dags att vidta åtgärder för att kontrollera och minska deras närvaro. Att agera snabbt är viktigt för att förhindra att en mindre population blir till en fullskalig invasion.

Nej, silverfiskar anses inte vara farliga för människor. De är inte giftiga, de biter inte och de överför inte sjukdomar. Deras närvaro i ett hem är mestadels en olägenhet snarare än en direkt hälsorisk. Dock kan silverfiskar orsaka skador på föremål i hemmet, såsom böcker, tapeter, textilier och andra material, eftersom de äter stärkelserika substanser.

 

I vissa fall kan silverfiskar även vara indikatorer på andra problem i en bostad, som till exempel fuktproblem, vilket i sig kan leda till andra, mer allvarliga problem som mögel. Så medan de inte är direkt skadliga, är det ofta önskvärt att bli av med silverfiskar och att lösa de underliggande problemen som lockar dem till ditt hem för att undvika framtida skador och olägenheter.

Nej, silverfiskar biter inte människor. De har små käkar som inte är kapabla att bita människohud. Deras diet består främst av kolhydrater som finns i socker och stärkelse, och de föredrar att äta saker som lim, papper, och döda hudceller snarare än att bita levande varelser. Så medan de kan vara en olägenhet om de finns i ditt hem på grund av de skador de kan orsaka på saker som böcker, tapeter och textilier, utgör de ingen direkt fysisk fara för människor eller husdjur.

Silverfiskar trivs bäst i miljöer där temperaturen ligger mellan 25-30 °C och de föredrar områden med hög luftfuktighet. De är dock ganska tåliga insekter och kan överleva i en rad olika temperaturer och förhållanden. Extrema temperaturer, både mycket kalla och mycket varma, kan vara skadliga eller dödliga för silverfiskar.

 

 • Kyla: Silverfiskar är känsliga för kyla och kan dö om de utsätts för temperaturer under 0 °C under en längre period. Dock kan de överleva i kyliga förhållanden om de har tillgång till tillräckligt med skydd och fukt.

 

 • Värme: Å andra sidan, om silverfiskar utsätts för mycket höga temperaturer, särskilt över 38-40 °C, under en längre tid, kan de också dö.

 

Det är viktigt att notera att enbart temperaturändringar sällan är en effektiv metod för att kontrollera silverfiskpopulationer, eftersom de ofta hittar sätt att undkomma ogynnsamma förhållanden genom att söka skydd i sprickor, väggar, och andra gömställen. En kombination av metoder, inklusive att adressera de förhållanden som lockar dem till ditt hem, är oftast den mest effektiva strategin för att hantera silverfiskar.