Fler och fler råttor i Stockholm: Såhär bekämpar du dem

Skadedjur Stockholm - Råttor

Innehåll

Växande population av råttor i Stockholm

Råttor i Stockholm

Fler och fler råttor i Stockholms stad, men varför? Ett skäl är att råttor har färre naturliga fiender som kan hålla deras populationer under kontroll. Dessutom finns det oftast en stor mängd skräp i städerna som råttorna kan äta och gömma sig i, det i kombination med stor tillgång till vatten gör Stockholm till en utmärkt boplats för råttorna. Råttor är också skickliga på att anpassa sig till stadsmiljöer.

Bekämpning av råttor i stockholm

Det finns flera skäl till varför det är viktigt att bekämpa råttor i städerna. Dels kan de skada fastigheter genom att gnaga på elektriska ledningar och skapa brandrisker, och dels kan de skada människor och våra husdjur genom att bära på smittsamma sjukdomar som salmonella eller leptospiros. Råttor är inte riskfria att ha runt omkring sig, och deras skadeverkningar kan leda till stora ekonomiska konsekvenser för samhället.

Exempel på vanliga skador efter råttor

  • Skador på elektrisk utrustning och kabelnät, skador som ibland leder till bränder
  • Skador på rörsystem och vattenledningar, skador som ibland leder till vattenläckage och fuktskador
  • Skador på väggar och tak, skador som ibland kan leda till fuktskador eller i sin tur problematik med andra skadedjur
  • Skador på förråd och matvaror
  • Skador på möbler och inredning

Råttor lever gärna i skrymslen och dessa skrymslen finns det gått om i Stockholm. Här bor de mellan byggnader, i rabatter, i avlopp, i gräsmattor med högt gräs eller runt sopcontainrar mm.

Skadedjur - Råttor
Exempel på Brunråtta

Råttor trivs utmärkt i skogen och på öppna fält, men de har sedan länge etablerat sig i storstäder pga tillgången till mat. Och det är inte sannolikt att vi blir av med dem den närmsta tiden.

Råttbekämpning i Stockholm

Råttor skall fördelaktigt saneras enligt försiktighetsprincipen.

Det innebär att när situationen tillåter saneras råttor i Stockholm med vanliga slagfällor i första hand. Dessa slagfällor placeras på platser där man vet att råttorna förekommer. T.ex. där skador uppkommit, där spillning hittas eller där man vet att råttorna har tillgång till föda och vätska.

Dessa fällor skall tömmas regelbundet.

Bekämpa råttor med råttgift

Vid händelse av att slagfällor inte är tillräckligt kan råttgift användas av skadedjurstekniker som innehar licens för detta.

Detta råttgift placeras i behållare vilket gör råttgiftet oåtkomligt för annat än råttor. Behållaren i sin tur placeras likt slagfällan, i anslutning till en plats där man sedan tidigare har kännedom om att råttan rört sig. Råttorna kommer sedan konsumera delar av råttgiftet och avdödas inom ett par dygn.

 

En viktig sak att ha i åtanke när det kommer till användning av gift mot råttor i Stockholm är att det är omöjligt att avgöra vart råttorna slutligen dör. Om situationen tillåter vill man då undvika att använda detta för att minska risken att råttorna dör och förmultnar i vägg och takpartier på fastigheter då de i sin tur kan ge ifrån sig en stark odör tills de torkat ut.