Ta bort Getingbo – Allt du behöver veta om alla bon!

ta bort getingbo

Innehåll

Vanliga getingar, bålgetingar och jordgetingar

Ta bort getingbo - Allt du behöver veta

Vad är ett getingbo?

Ett getingbo består av en blandning tuggat trä och saliv, denna trådliknande struktur skapas i syfte att skydda getingarnas koloni och förse getingarna med en trygg plats att förvara sina ägg och larver på.

Getingbon över mark

Hängande getingbon är ofta ljusbruna eller gulaktiga i färgen, byggs i en skålformad struktur och förekommer oftast vid takfoten och taknocken på fastigheter, under takpannor, i väggar och öppningar i fasaden såväl som på vindar och i förråd. Strukturen på dessa bon kan liknas vid papper till utséendet.

Getingbon under mark

Getingbo under marken är desto svårare att beskriva till utséendet, däremot är syftet med detta getingbo detsamma. I stället för en hängande skålformad struktur bygger helt enkelt getingarna sitt bo i marken och förser detta getingbo med tunnlar och rum där de bor och förvarar sina ägg och larver.

jordgetingar
Jordgeting på väg till sitt bo i marken

Ett vanligt missförstånd kring detta är att jordgetingar är en egen art getingar, detta stämmer inte utan det är så simpelt att det är vanliga getingar som valt att bygga sitt getingbo i marken. De är inte heller mer aggresiva än andra getingar utan de vi benämner som jordgetingar är bara lättare att råka reta upp genom att vi rör oss över deras getinbo medans vi väljer att hålla avstånd från ett getinbo ovanför marken.

Bålgetingbo

Ett bålgetingbo skiljer sig inte jättemycket från andra getingbon över mark. Det konstrueras med en blandning av saliv och träfibrer och tar under bygprocessen en rund form som slutligen kan bli lika stor som ett människohuvud.

Ett bålgetingbo rymmer vanligtvis upp till ca 400 individer och i händelse av att samhället växer sig större än så anlägger de ofta fler bålgetingbon i närheten. Försvarsradien runt ett bålgetingbo är ca 2-3 meter och mänsklig aktivitet i närmare anslutning till boet än så leder ofta till att bålgetingarna blir aggresiva och svärmar.

https://butik.begone.se/produkt/geting-effekt-skum-300ml/

https://butik.begone.se/produkt/mt-trap-insektsfalla-ute/

Varför är getingbon ett problem?

Ett getingbo blir först ett problem när det återfinns i nära anslutning till människor, annars är getingar och dess bon tvärtom väldigt bra för naturen. Inte bara hjälper getingarna till att pollinera växter, de både avdödar och äter andra insekter runt våra fastigheter.

Däremot blir getingbon snabbt ett problem om det etableras i en fastighet där getingboet riskerar att bidra till ett försämrat luftflöde (t.ex. i en husvägg), något som på sikt även kan leda till röta.

En annan anledning till att getingbon blir ett problem är självklart risken att getingarna sticker oss människor eller våra djur.

Detta är som mest påtagligt när getingboet är etablerat på en plats där vi människor behöver röra oss, t.ex. i en fastighet, under en altan, i trädgården eller under takfot och taknock.

Getingar attackerar när de upplever sig hotade eller om getingboet blir utsatt för någon påverkan, det här sker oftast två till tre meter från getingboet där getingarna är som mest aktiva och beskyddande.

I händelse av att en människa blir stucken av en geting kan det leda till kraftiga allergiska reaktioner, något som i sin tur i värsta fall kan leda till dödsfall.

Ta bort getingbo – så här går det till

Innan vi går in på de metoder som används för att ta bort ett getingbo bör vi klargöra vilka förutsättningar som är bäst när du ska göra detta.

Honorna kommer fram i samband med att värmen ökar utomhus, detta sker vanligtvis sent i april eller under maj månad. Desto tidigare du hittar ett getingbo desto bättre är det. I ett tidigt skede är getingboet litet och mängden individer i boet är förhållandevis få. Detta gör processen med att ta bort getingboet mycket lättare och mindre riskfyllt.

När getingboet väl är etablerat spelar även tiden på dygnet roll när du ska ta bort ett getingbo, detta görs fördelaktigen sent på kvällen eller tidigt på morgonen när getingarna både är samlade i boet och är betydligt slöare än mitt på dagen.

En annan sak att ha i åtanke när du vill ta bort ett getingbo är att försöka få med drottningen när du tar bort boet. Om drottningen överlever är risken stor att hon bygger ett nytt bo i nära anslutning till de tidigare.

  • När du ska ta ned boet på egen hand är det också viktigt att ha skyddande kläder för att minimera risken att bli stucken. Ca 1% av Sveriges befolkning är allergisk mot getingstick, tillhör du denna grupp bör du helt låta bli att ta ned boet själv och istället ta hjälp med detta.

Om du inte är allergisk mot getingstick är du fri att försöka ta bort getingbon själv, men klä dig då ordentligt och förbered dig på det värsta.

Det är viktigt att du skyddar dig själv ordentligt genom att bära långärmad tröja och långbyxor för att skydda armar och ben, samt handskar för att skydda dina händer. Det är också en bra idé att bära en huvudbonad, t.ex. mössa eller hatt för att skydda huvudet.

Desto tjockare plagg desto bättre, var inte rädd för att se dum ut, det är betydligt bättre än att klä sig undermåligt och få motta flertalet stick.

Ta bort getingbo ovanför mark

Ta bort getingbo med dammsugare

När du skall ta bort getingbon som sitter öppet och tillgängligt är en dammsugare ett utmärkt redskap. En dammsugare låter dig stå en bit ifrån boet och fungerar utmärkt för att fånga de getingar som lyckas smita ut i det initiala skedet.

getingbo - begone
Getingbo under takutsprång

Ställ dig på det avståndet dammsugaren tillåter och rikta sedan dammsugarröret mot ingången i getingboet och vänta på att getingarna i boet förflyttas till dammsugarpåsen. Denna påse bör du sedan placera i frysen i tre dygn för att säkerställa att getingarna avdödas.

Ta bort getingbo med kratta

Denna metod lämpar sig bäst på mindre getingbon med färre getingar då dessa tenderar att svärma runt boet direkt efteråt.

Utrusta dig med en kratta eller valfritt annat tillhygge som möjliggör att du kan hålla avstånd från getingboet och slå helt enkelt ned boet på marken. Var beredd på att snabbt springa från platsen och låt boet ligga orört till dagen efteråt, först då kan du komplettera ditt första anfall med en getingspray eller på andra sätt förstöra boet.

Nackdelen med denna metod är att inga eller väldigt få getingar avdödas, något som kan leda till att drottningen finns kvar och kan etablera ett nytt getingbo i samma område.

Ta bort getingbo med vatten

Att ta bort getingbo med vatten fungerar i stort sätt på samma vis som det gör när du skall ta bort ett getingbo med en kratta. Det är bara redskapet som har förändrats.

För att göra detta så effektivt som möjligt bör det göras när det är som kyligast under dygnet, ofta kväll eller tidig morgon. Förbered dig genom att säkerställa att strålen på vattenslangen är tillräckligt stark för att både nå boet och kunna spruta ned det från dess plats.

ta bort getingbo med vatten
Vattenslang används för att ta bort getingbo

När boet väl är på marken bör du lämna detta liggande i ett dygn för att inte utsätta dig för alla svärmande getingar. Efter detta kan boet förstöras med spray eller redskap.

Ta bort getingbo med påse

Att ta bort ett getingbo med en påse är lika riskfyllt som effektivt, en så kallad ”high risk high reward”-situation. Fördelen med detta är att det är ett lätt sätt att säkerställa att samtliga getingar i boet följer med och kan avdödas i processen. Nackdelen är att det också är den metod som kräver att du är väldigt nära getingboet.

För att ta bort getingbon med påse väntar du in den kallaste perioden på dygnet då getingarna är både slöa och samlade i boet. Därefter granskar du noga situationen för att komma fram till om du bör klippa, såga eller skära ned boet. När du har landat i hur du skall göra förbereder du dig genom att placera en påse under boet och skrider till verket. Getingboet bör ramla ned i påsen som du försluter direkt.

Ta bort getingbo I fasaden

Om du har getingar som byggt ett getingbo i fasaden är mängden metoder för att bli av med dem begränsade och ett tillfälle där du kan behöva ta hjälp av skadedjursbekämpare för att bli kvitt problemet. Det finns dock en möjlighet att det går att åtgärda själv, så här går det till.

Ta bort getingbo I fasaden med getingskum

I en situation där du upptäckt ett getingbo i fasaden kan det gå att bli av med dem med hjälp av getingskum. Detta skum är verksamt på två sätt, dels innehåller det ett gift vars syfte är att avdöda de getingar som finns i närheten samtidigt som de också expanderar för att täta in och utvägar till getingboet.

För att få ut full effekt av detta getingskum och säkerställa att du har så goda chanser som möjligt att bli av med getingar i fasaden bör du studera var alla getingar tar sig in och ut ur fasaden. Det här är de håligheter du kommer fylla med getingskummet.

Om du använder getingskum bör du ha i åtanke att inte använda mer än nödvändigt. De håligheter och luftspalter som finns i fasaden låter huset andas och bör inte sättas igen då det i värsta fall på sikt kan leda till röta.

Ta bort getingbo under mark

Ta bort jordgetingbo med getingskum

Att ta bort jordgetingbo skiljer sig lite från de bon som hänger fritt och är tillgängliga. Istället för att ta bort boet hamnar fokus på att täppa till boet och då är getingskum ett utmärkt tillvägagångssätt.
Getingskummet är verksamt genom att de både innehåller gift samt expanderar och dröjer sig kvar där du valt att applicera det.

Lokalisera de ingångar getingarna använder för att röra sig ur boet och fyll sedan dessa med getingskum. Du kan efter användningen av getingkummet även försegla ingången med en tygtrasa för att säkerställa att vardera geting stängs in och avdödas i processen.

Ta bort jordgetingbo med dammsugare

Återigen rikas fokuset på ingångarna när det gäller jordgetingbon. Om du vill använda dig av en dammsugare för att ta bort ett jordgetingbo gäller det helt enkelt att hitta de passager jordgetingarna använder för att röra sig in och ut ur boet.

När detta är gjort placerar du helt enkelt dammsugaren med röret mot passagen i jorden och låter dammsugaren göra arbetet. Låt dammsugaren stå i ca 15 minuter och lämna sedan dammsugarpåsen i frysen över en tredagarsperiod för att säkerställa att samtliga getingar avdödas.

Vanligt förekommande frågor om att ta bort getingbo (FAQ)

De övervintrande honorna som slutligen blir drottningar börjar bygga sina bon i slutet på april eller i början av maj för att sedan överge sina bon igen på hösten. Även om getingarna aldrig återanvänder sina bon bör dessa tas bort då andra insekter gärna flyttar in istället.

Nej det måste man inte, getingar pollinerar växter och avdödar mindre insekter vilket är bra för det svenska ekosystemet. Det är först när de kommer för nära människor och riskerar att skada oss de kan klassas som ett skadedjur och bör avlägsnas.

Det kan man, att ta bort gamla getingbon på vintern är jättebra. Dels för att getingarna inte längre använder boet och det då är helt riskfritt. Men även för att det förhindrar andra insekter att nyttja boet vidare.

Ja, getingbon består av tuggat trä och saliv från getingarna. Alltså ett organiskt material som tenderar att torka ut, ruttna och förmulta med tiden. En process som kan innebär att getingboet också luktar illa.

Alla profesionella skadedjursbekämpare tar bort getingbon. Ofta kan det ingå i hemförsäkringen och i annat fall är det en process som går snabbt och därför inte heller medför så höga kostnader.

https://butik.begone.se/produkt/geting-effekt-skum-300ml/

https://butik.begone.se/produkt/mt-trap-insektsfalla-ute/