Skadedjursavtal

01

Högsäsong
Sensommar och tidig höst
Förekommer året runt

Asbestsanering

02

Högsäsong
Sensommar och tidig höst
Förekommer året runt

Mögelsanering

03

Högsäsong
Sensommar och tidig höst
Förekommer året runt

Brandsanering

04

Högsäsong
Sensommar och tidig höst
Förekommer året runt

Huggorm

05

Högsäsong
Sensommar och tidig höst
Förekommer året runt

Vägglöss Värmebehandling

06

Högsäsong
Sensommar och tidig höst
Förekommer året runt

Möss

07

Högsäsong
Sensommar och tidig höst
Förekommer året runt

Myror

08

Högsäsong
Sensommar och tidig höst
Förekommer året runt

Getingar

09

Högsäsong
Sensommar och tidig höst
Förekommer året runt

Mjölbaggar

10

Högsäsong
Sensommar och tidig höst
Förekommer året runt