Spara tid och pengar genom att anlita en vägglushund i Stockholm

När det gäller vägglöss är det oerhört gynnsamt att arbeta preventivt innan ett vägglusangrepp eller reaktivt vid första tecken på att vägglössen har etablerat sig i fastigheten. Om du kan upptäcka och behandla vägglusangreppet innan vidare spridning ger du dig själv möjligheten att spara in både tid såväl som pengar. I den här artikeln kommer vi gå igenom hur vi arbetar med vägglushundar för att kontrollera och minska omfattningen av våra kunders vägglusangrepp genom användningen av specialtränade vägglushundar i vårt arbete.

Boka vägglushund i stockholm

Innehåll

Därför bör du anlita en vägglushund

Vad gör en vägglushund?

En vägglushund är en hund som har specialtränats för att upptäcka och lokalisera levande vägglöss såväl som deras lagda ägg. Dessa hundar är mycket effektiva på att upptäcka vägglöss i ett tidigt skede så att du kan behandla vägglusangreppet innan situationen eskalerar till en mer omfattande, mer tidskrävande och en mer kostsam sådan.

Om du misstänker att din fastighet är i riskzonen för ett vägglusangrepp kan det vara oerhört fördelaktigt att boka in en tid med oss på BeGone Skadedjur & Sanering. Vi kommer då att skicka ut en skadedjurstekniker samt en hundförare med en specialtränad vägglushund för att kontrollera din fastighet.

Alla vägglushundar samt deras hundförare vi samarbetar med har självklart genomgått omfattande och specialiserad träning för att upptäcka och lokalisera levande vägglöss såväl som deras lagda ägg. Detta team möjliggör att samtliga av våra kunder har bra förutsättningar för att spara in både tid och pengar genom att stoppa vägglössen innan vidare spridning i fastigheten.

Varför använda vägglushund och inte bara skadedjurstekniker?

En vägglushund är effektiv på att upptäcka vägglöss i ett tidigt skede så att du kan behandla vägglusangreppet innan situationen eskalerar till en mer omfattande, mer tidskrävande och en mer kostsam sådan. Skadedjurstekniker är väldigt effektiva på att hitta och sanera vägglöss när de vägglössen etablerat sig. Men i ett tidigt skede finns alltid en risk för att de missar något. En vägglushund är utrustad med ett mycket fint luktsinne och kan upptäcka vägglöss som en skadedjurstekniker lätt skulle kunna missa.

vägglössägg i en soffa
vägglössägg i soffa

En annan fördel med att använda en vägglushund är att de flesta människor inte gillar tanken på att ha skadedjur i sina hem. Med en vägglushund och tillhörande skadedjurstekniker slipper man den kontakten med skadedjuren. Hunden och teknikern går in i huset och letar efter vägglöss medan du väntar utanför. På så sätt slipper de boende all kontakt med skadedjuren, vilket är en stor fördel och trygghet för många.

Vägglushund och skadedjurstekniker – jämförelse

En bra specialtränad vägglushund tillsammans med dess hundförare har en träffsäkerhet upp till 90% när det kommer till att lokalisera vägglöss i ett tidigt skede. I jämförelse har en väldigt erfaren och duktig skadedjurstekniker en träffsäkerhet upp till 60% i samma situation.

Vägglus under madrass
En vägglus under madrassen

En vägglushund har kapaciteten att genomsöka ca 25 lägenheter och 30 hotellrum efter vägglöss på endast en halv arbetsdag. På en hel arbetsdag finns möjligheten att inspektera och kontrollera hela 40 lägenheter och 60 hotellrum efter vägglöss. För att nå samma resultat med ett team av skadedjurstekniker skulle både kostnaden och tidsåtgången behöva mångdubblas(tester som gjorts visar på att en vägglushund är ca 6-10 gånger snabbare på att söka och lokalisera vägglöss). Det är därför säkert att säga att användandet av specialtränade vägglushundar är väldigt effektivt både tid såväl som kostnadsmässigt.

Vem bör anlita en vägglushund?

En vägglushund är självklart effektiv i alla situationer, men de som har störst nytta av en vägglushund är verksamheter där människor övernattar eller spenderar en större mängd tid sittande och liggande. Det är alltså verksamheter som hotell, vandrarhem, kryssningsfartyg och konferensanläggningar. Dessa verksamheter har ofta ett högt värdesatt varumärke att förvalta och kan därför inte riskera att vägglusangrepp skadar dess rykte eller riskera att gäster får med sig vägglössen hem.

Skadedjur - Vägglöss
Exempel på vägglöss

En vägglushund är också effektiv i flerbostadshus, hyresrätter och bostadsrättsföreningar. Detta på grund av att vägglöss lätt kan sprida sig från en lägenhet till någon annan i ett flerbostadshus. En vägglushund gör det möjligt att kontrollera alla lägenheter snabbare och effektivare. Detta gör det möjligt att hitta de boende som är drabbade av vägglusangrepp i ett tidigt skede så att behandling kan påbörjas innan situationen eskalerar.

Självklart kan även privatpersoner anlita en vägglushund, däremot tenderar de boende själva upptäcka vägglössen efter att de redan etablerat sig i fastigheten. I en sådan situation skulle en vanlig skadedjurstekniker utan vägglushund och hundförare vara den mest kostnadseffektiva metoden för att sanera vägglössen.

Fördelar med att anlita en vägglushund

  • Bibehålla ett gott rykte och skydda sitt varumärke
  • Minska risken för spridning mellan närliggande rum
  • Minska risken för skenande saneringskostnader
  • Minska risken för spridning till människor som rör sig i utsatta rum eller fastigheter
  • Vägglushunden fungerar även som en oberoende expert innan & efter en genomförd vägglussanering

Sammanfattningsvis om vägglushundar

Användandet av specialtränade vägglushundar är en effektiv metod för att identifiera och sanera vägglusangrepp. Detta gör det möjligt för verksamheter som hotell, kryssningsfartyg och flerbostadshus att bibehålla ett gott rykte samtidigt som man minskar risken för spridning av vägglöss.

Vägglushundar är också effektiva i situationer där man behöver kontrollera flertalet olika eller större utrymmen, på grund av att de är mycket snabbare än skadedjurstekniker. Allt som allt är användandet av vägglushundar en mycket gynnsam metod att ta till för att spara både tid och pengar när det kommer till vägglöss. Om du behöver anlita en vägglushund i Stockholm följ gärna länkarna i artikeln eller kontakta oss på BeGone Skadedjur & Sanering direkt så hjälper vi dig.

Vägglushund i Stockholm - FAQ

Det är svårt att säga exakt vad det kommer att kosta eftersom priserna varierar beroende på storlek och läge. Kontakta gärna BeGone Skadedjur & Sanering för en offert.

Det är mycket enkelt att boka en vägglushund i Stockholm, kontakta oss på BeGone Skadedjur & Sanering så hjälper vi dig.

Vägglushundar är specialtränade hundar som kan lukta sig till vägglöss och dess ägg. De används för att kontrollera och sanera vägglusangrepp i bostäder, lokaler och fastigheter.

Vägglushundar är mycket snabbare och effektivare än skadedjurstekniker när det kommer till att kontrollera och sanera vägglusangrepp. Detta gör dem till en mycket gynnsam metod för verksamheter som är mottagliga för vägglöss, såsom hotell och vandrarhem.