Identifiera och bli av med mjölbaggar – Det här bör du känna till

Mjöbaggar är egentligen ett samlingsnamn på ett antal baggar ur familjen svartbaggar innehållandes stor mjölbagge, svartbrun mjölbagge, rismjölbagge samt kastanjebrun mjölbagge.

När någon refererar till mjölbaggar är den absolut vanligaste baggen som förekommer just stor mjölbagge. Något som är lite missvisande då den stora mjölbaggen förekommer i färre och färre skadeärenden medans den kastanjebruna mjölbaggen tvärtom blir vanligare och vanligare.

Även om en viss nyans skiljer dem åt är de i övrigt väldigt lika gällande föda, utseende, beteende och vart de oftast återfinns i våra svenska hem.

I den här artikeln kommer vi gå igenom hur du kan skilja baggarna från varandra, hur du kan förhindra att bli utsatt för ett mjölbagge-angrepp samt vad du skall göra för att bli av med mjölbaggar om du hittar dem i hemmet.

bli av med mjölbaggar i Stockholm

Innehåll

Allt du behöver veta om baggar i skafferiet

Vad är mjölbaggar?

I Sverige finns det fyra vanligt förekommande mjölbaggar, nämligen stor mjölbagge, svartbrun mjölbagge, rismjölbagge samt kastanjebrun mjölbagge. Beroende på art skiljer sig storleken mellan 3-16mm.

Vad de alla har gemensamt är dess utseende och beteende, även om de varierar i storlek så har dem ett genomgående färgtema och det är nämligen svart. Alla utsöndrar även ett sekret som luktar väldigt starkt och brukar liknas vid lukten av fotogen.

Stor Mjölbagge (Tenebrio-Molitor)

Vanlig-mjölbagge-Tenebrio-molitor
Stor Mjölbagge (Tenebrio-Molitor)

Den stora mjölbaggen återfinns i de svenska klimatet året runt och har en väldigt god förmåga att förflytta sig pga dess flygegenskaper, något som också leder till att den ibland även tar sig in i våra hem.

I naturen hittas denna bagge ofta i träd och stockar angripna av röta såväl som i fågelbon.

Du känner framförallt igen den stora mjölbaggen på dess storlek då den blir upp till 18 mm lång. I övrigt är de den mjölbaggen som är absolut svartast till utseendet.

Trendmässigt förekommer den stora mjölbaggen i färre och färre skadeärenden på senare år jämfört med Rismjölbaggen och den Kastenjebruna som förekommer i allt fler skadeärenden.

Svartbrun Mjölbagge (Tribolium Destructor)

Svartbrun mjölbagge – Tribolium destructor
Svartbrun Mjölbagge (Tribolium Destructor)

Svartbrun mjölbagge blir cirka 5 mm långa och skiljer sig lite från övriga baggar för den som är uppmärksam. Den svartbruna mjölbaggen är nämligen lite mer rektangulär än övriga baggar som är desto rundare i formen.

Den svartbruna mjölbaggen har blivit allt mer vanlig i Sverige på senare år och det beror främst på mängden importerat spannmål till Sverige. I dag återfinns den svartbruna mjölbaggen oftast i produkternas alla led, i produktion, hos handlare, leverantörer och slutligen hos konsumenterna av spannmålet.

Rismjölbagge (Tribolium-Confusum)

Rismjölbagge-Tribolium-confusum
Rismjölbagge (Tribolium-Confusum)

Rismjölbaggen har blivit mer och mer vanlig i Sverige på senare år. Den skiljer sig från de andra mjölbaggarna genom sitt lite rundade huvud och blir cirka fem millimeter lång.

Denna mjölbagge kommer ursprungligen från Asien och flyttade sig först till Europa under 1700-talet, men det är nu på senare tid den har blivit vanlig i Sverige.

Rismjölbaggen behöver högre temperaturer än de svenska klimatet kan erbjuda och hittar ofta in i hem, restauranger, caféer och hos bagare genom importen av spannsmålsprodukter.

Kastanjebrun mjölbagge (Tribolium Castaneum)

Den kastanjebruna mjölbaggen blir cirka fem millimeter lång och har en kastanjebrun ton. Den skiljer sig lite från den stora mjölbaggen genom sitt lite mindre huvud och den bruna kroppen. Inte att missta för den svartbruna mjölbaggen som istället har en svart kropp med en brun ton.

Den kastanjebruna mjölbaggen återfinns inte i vårt svenska klimat då temperaturen är för låg. Istället är det ännu en av de mjölbaggar som importeras in med spannmålsprodukter.

Ofta förväxlade mjölbaggar

olika mjölbaggar förväxlas

Hur får man mjölbaggar?

Med undantag från stor mjölbagge som kan ta sig in i våra hem under sommaren så kommer övriga mjölbaggar in genom vår handel. Mjölbaggar är ett världsomfattande problem inom spannmålsproduktionen som löper hela vägen till konsumenterna av produkterna i slutledet.

Det vanligaste sättet mjölbaggar etablerar sig i hemmet är att vi helt enkelt bär in dem när vi har handlat utan att veta om det. Därefter etablerar dem sig ofta i skafferiet för att sedan sprida sig mellan olika förpackningar innehållandes olika spannmål.

Hur upptäcker man mjölbaggar?

Det är inte alltid en enkel uppgift att upptäcka och hitta mjölbaggar eftersom de både är små och bosätter sig i trånga utrymmen som springor i skafferiet eller gömmer sig i våra spannmålsprodukter. Oftast brukar det vara så att de först hittas av en slump och att resten behöver lokaliseras för att städas bort.

Om du misstänker att du har mjölbaggar hemma skall du bege dig till köket, specifikt skafferiet med spannsmålsprodukter. Här skall du framförallt vara uppmärksam på krypande mjölbaggar, men kan även försöka leta efter små svarta prickar, dvs sekret från mjölbaggarna för att avgöra vart de håller till.

Var extra uppmärksam och lys upp små utrymmen med ficklampa för att få en tydlig överblick.

Hittat kryp i skafferiet - Matmal
Kryp i skafferiet

Om du inte kan hitta några mjölbaggar i skafferiet är risken stor att det finns angripna varor bland hyllplanen. Exempel på angripna varor är mjöl, gryn, flingor, bröd och pasta och andra livsmedel gjorda av råg, vete, havre och korn.

Att ha sina matvaror i tättslutande påsar och behållare är ett jättebra sätt att förhindra att mjölbaggarna har fri tillgång till all föda. Dessvärre är det ingen garanti att det stoppar dem. I händelse av att du inte kan hitta mjölbaggar någon annanstans rekommenderas det därför att söka igenom även dessa.

I ett tidigt skede är det dock inte säkert att du hittar vare sig sekret eller fullstora mjölbaggar utan dess larver istället.

I händelse av att du inte lyckas lokalisera mjölbaggarna kan du istället leta efter en skarp lukt av fotogen eller missfärgade spannmålsprodukter. Bägge ett tecken och en konsekvens av de sekret som utsöndras av mjölbaggen under ett vanligt angrepp.

Hur blir man av med mjölbaggar? ​

Det som gör mjölbaggar svåra att bli av med är deras förmåga att föröka sig. Under gynnsamma förhållanden blir en mjölbagge tre år gammal och lägger mellan 500-1000 ägg under sin livstid. Dessa ägg utvecklas sedan till fullvuxna mjölbaggar inom loppet av två månader och har då även dem förmågan att börja lägga ägg. Det är därför det läggs en stor vikt vid att bli av med mjölbaggar så snabbt som möjligt och kan i vissa fall även kräva sanering av skadedjursbekämpare.

Det finns flera olika metoder som du kan använda dig av om du har problem med mjölbaggar. Det är dock viktigt att komma ihåg att det tar tid och krävs tålamod, men det går ofta att bli av med dem med hjälp av några enkla tips.

 • Först och främst måste du rengöra ditt skafferi ordentligt, gör ett grundligt jobb och se till att komma åt alla små hörn och springor. Detta är en mycket viktig del för att bli av med mjölbaggar.
 • Använd fuktiga trasor och moppar när du städar, detta gör det lättare att få upp även små mängder spill som förtärs av mjölbaggarna.
 • Efter ovanstående rengörning bör du även dammsuga området i hopp om att få med dig äggen från mjölbaggarna. Efter avslutad dammsugning är det viktigt att gå ut med dammsugarpåsen direkt.
 • Gå igenom samtliga varor och leta efter tecken på mjölbaggar, vid misstanke om angripna varor skall dessa kasseras omgående.
 • Sortera allt i ditt hem efter typ av produkt, detta gör det lättare att hitta eventuella mjölbaggar som koncentrerar sig kring vissa typer av spannmålsprodukter.
 • Förvara allt som innehåller spannmål i slutna påsar och behållare, detta gör det svårare för mjölbaggar att nå fram till födan.

Preventiva åtgärder mot mjölbaggar

Det är alltid bättre att förebygga problem än att behöva lösa dem. Detta gäller givetvis även mjölbaggar och därför finns det några enkla saker du kan göra för att minska risken att bli drabbad av dem.

 • Se till att alltid ha ett rent kök och försöka undvika spill i lådor och skafferiet.
 • Säkerställ att luftfuktigheten där du förvarar livsmedel och spannmålsprodukter inte är onormalt hög.
 • Förvara spannmålsprodukter i förslutna behållare.
 • Kontrollera köpta spannmålsprodukter. Om du misstänker något är fel så kassera dem direkt eller lämna tillbaka till butiken.
 • Placera ut klisterfällor mot mjölbaggar för att snabbt kunna se om du får ett problem med mjölbaggar. Detta låter dig uppmärksamma angreppet direkt även om fällan i sig inte fångar alla som finns i skafferiet.

Mjölbaggar FAQ

Städning är A-O när man vill bli av med mjölbaggar.
Börja med att dammsuga alla utsatta områden ordentligt (kasta dammsugarpåsen när du är färdig). Se till att våttorka alla dammsugna ytor för att säkerställa att du får upp de sista av spillet som mjölbaggarna kan tänkas äta. Gå sedan igenom skafferiet och kassera alla angripna varor. Om du hittar en produkt du misstänker är angripen kan du även lägga den i frysen i en period på 3 dygn för att avdöda de mjölbaggar som kan tänkas ha etablerat sig i den.

Det kan vara farligt att äta mjölbaggar. Mjölbaggen själv är inte farlig att äta, däremot kan de bära på smittor och bakterier. Därför bör livsmedel som misstänks ha blivit angripet av mjölbaggar också kasseras istället för att konsumeras.

I regel behöver ingenting hända om man får i sig mjölbaggar. Däremot riskerar man att bli kraftigt magsjuk eller insjukna med andra symptom om oturen är framme.

Stor mjölbagge är den mjölbagge som bor i Sverige. Andra mjölbaggar hittar hit genom spannmålsimporten där de ofta är med redan från tillverkningsfasen till den leveransen av de färdiga spannmålsprodukterna. Väl inne i våra hem brukar de bosätta sig i eller i nära anslutning till skafferiet.

Tiden det tar att bli av med mjölbaggar kan variera beroende på hur man bekämpar dem. Det är inte konstigt om det tar någon vecka för de sista äggen att kläckas och processen att avdöda dem har gått snabbare än de hunnit föröka sig. Snabbast resultat nås om man kontaktar en skadedjursbekämpare som utför en sanering av mjölbaggarna.

Beroende på vilken art av mjölbagge varierar storleken mellan 3-16mm.
De mjölbaggar som oftast förekommer i våra kök är alla runt 5 mm långa.