Flytta Huggormar i Stockholm: Varför och hur gör man det?

flytta huggormar i stockholm

Innehåll

Så ska du handskas med huggormar

Flytta huggormar i Stockholm: Hur och varför?

Det är få saker som särskiljer Stockholms skärgård från en vanlig närförort när det kommer till skadedjur i Stockholm. Ett av undantagen är dock huggormen.

Precis som oss människor ute i skärgården trivs huggormen fantastiskt bra, den rika mängden föda och bristen på naturliga fiender gör detta till en otroligt gynsamm plats för huggormen.

Huggormen trivs såpass bra att det i sin tur lett till att Stockholms skärgård är den platsen på jorden som har störst bestånd av giftormar i förhållande till sin yta enligt Stick.se.

Något som kan tänkas ha bidragit till ovanstående faktum kan vara att precis som alla andra ormar i Sverige är huggormen också fridlyst.

Det innebär att du inte får döda, skada eller fånga en huggorm.

Vissa undantag finns dock självklart.

Flytta en huggorm I stockholm

I tider som dessa när människor och djur tvinga bo med varandra på begränsade ytor tillkommer givetvis en del problem, en huggorm på gräsmattan eller intill fastigheten är ett sådant problem.

I händelse av att du har problem med huggormar får du givetvis flytta dessa om du behöver. Här skall du dock premiera din egen säkerthet.

Klä dig i höga stövlar och försök fånga den på lite avstånd, något som skapar ett mellanrum mellan dig och huggormen, två krattor t.ex. Därefter kan ormen läggas i en försluten hink eller tjockare kasse för att sedan släppas ut på annan plats.

Viktigt att ha i åtanke är att det förekommer situationer där ormen kommit tillbaka efter att ha blivit släppt så långt som 3km bort. Åk därför gärna lite extra innan du återplacerar den i naturen.

Skadedjursbekämpare flyttar huggormar I stockholm

Vid händelse av att det är för obehagligt och läskigt att göra själv finns det också skadedjursbekämpare i Stockholm som flyttar huggormar mot ersättning. De tar då ormen från dina ägor och släpper försiktigt ut den på annan ort.

Den sista utvägen

Sen finns det situationer där det faktiskt är lagligt att ha ihjäl en huggorm. Det skall ALLTID vara den sista utvägen och inte ske lättvindigt.

Om du upplever att du behöver riskera din egen hälsa för att kunna flytta huggormen och den absolut inte kan ligga kvar, då finns möjligheten att ha ihjäl den. En sådan situation skulle vara om den är fastkilad mellan några stenar i anslutning till fastigheten och du inte kommer åt att flytta på den. Eller om den tom kommit hela vägen in i fastigheten.

Flyttar Huggorm i Stockholm

EFFEKTIVT