Loppor inomhus? Så blir du av med både loppor och loppbett

Loppor inomhus

Innehåll

Allt du behöver veta om våra vanligaste svenska loppor

Fakta om loppor

För att förstå vad loppor är behöver vi först förstå vad en parasit är. En parasit är en organism som lever på och av ett värddjur eller en värdväxt. En ektoparasit i sin tur är en parasit som lever utvärtes av sitt värddjur eller värdväxt (till skillnad mot t.ex. binnikemask som lever invärtes). Och det är just vad loppor är, en ektoparasit. Andra vanliga ektoparasiter i Sverige är löss och fästingar.

Över hela världen återfinns idag ca 2400 arter av loppor medans vi i Europa är skonade mot den absoluta majoriteten och endast kan hitta ca 70 arter som klarar av vårat klimat.

Människoloppan (pulex irritans) är sällsynt i Sverige och förkommer främst i andra delar av världen. De människor som upplever kliande utslag från dessa blodsugande parasiter har med största sannolikhet blivit bitna av djurloppor (loppor som lever på däggdjur), specifikt fågelloppor, kattloppor eller hundloppor.

Med det sagt så innebär inte det att vi är helt skonade från människoloppan, i de fall där människor blivit bitna av människoloppor sker detta vanligtvis i olika boendeverksamheter där hygienen är undermålig och många människor från länder där människoloppan är mer framträdande bor under en kortare tidsperiod.

Gemensamt för alla loppor är att de kan hoppa långt tack vare kraftiga bakben samt behöver fri tillgång till dess specifika värddjur för att kunna föröka sig. Fågelloppor behöver exempelvis kunna livnära sig på blod från fåglar för att loppornas honor skall kunna föröka sig och sprida sig vidare.

Detta medför att de loppor som kommer in i hemmet också dör och försvinner av sig själva efter några månader när tillgången till värddjuret försvunnit. Men det medför också att lopporna i brist på sitt specifika värddjur livnär sig på oss människor istället, något som ofta ger uppskov till kliande bett och utslag.

Längre ned kommer vi gå igenom hur man blir av med loppor och hur processen kan skyndas på.

För er som önskar hjälp att bli av med loppor kan ni ringa oss på 076-222 58 28 eller fylla i formuläret på startsidan.

Hur snabbt förökar sig loppor?

Efter att en honloppa sugit blod från sitt specifika värddjur kan hon lägga ca 25-40 ägg om dagen. Under optimala förutsättningar för loppan och ett form av ”worst case scenario” för oss människor skulle fem loppor kunna föröka sig och bli 5000 loppor under en tidsperiod på endast tre veckor.

Den snabba förökningstakten är en avgörande faktor till att det sprids loppor i den usträckning det gör idag.

Fågelloppor

 • Namn: Fågelloppa, hönsloppa (Ceratophullus gallinae)
 • Utseende: Bruna till mörkbruna i färgen och 1-8 mm långa
Fågelloppor
Fågelloppa

Hur sprids fågelloppor?

Fågelloppor återfinns i vårat svenska klimat och är som mest framträdande när vårvärmen är framme. Fågelloppan förökar sig under april-maj (under fåglarnas häckningsperiod) och letar sig in i våra hus på flera olika sätt.

Mest vanligt är det att fågelloppor hittas kring fågelbon där de har en fast tillgång till föda, där hittas dem ofta i hundratals. Av den anledningen är det också vanligt förekommande att fågelloppor kommer in genom fönster/ventilation om det finns fågelbon tätt inpå husknuten eller tom under husets takpannor.

Andra sätt att få in fågelloppor i huset är via oss människor eller våra husdjur. Fågellopporna är väldigt framträdande under våren och brukar passa på att attackera när vi ordnar i trädgården eller när våra husdjur springer ute i naturen.

Kattloppor

 • Namn: Kattloppa (Ctenocephalides felis)
 • Utseende: Bruna till gyllenbruna i färgen och 2-3 mm långa.
Kattloppor
Kattloppa

Kattloppor saknar vingar men har kraftiga bakben och en väldigt smal och tillplattad kropp för att kunna röra sig genom kattens päls.

 

Hur sprids kattloppor?

Kattloppan är tillsammans med andra loppor som attackerar b.la. igelkottar och smågnagare vanligast i södra Sverige. Där lever lopporna i naturen och hoppar på katten när de sammanstrålar i det vilda. Även om katterna ofta blir attackerade av flertalet olika loppor så är det endast kattloppor som kan leva och föröka sig i pälsen på en katt.

Om katten väl blivit angripen av kattloppor tenderar kattloppan att leva hela sitt liv på en och samma katt, det är därför en väldigt liten risk för spridning hos veterinärer och på utställningar.

Väl inne i våra hushål bosätter sig kattlopporna alltid intill kattens viloplats, t.ex. korgar, sängar eller klätterträd. Där stannar kattlopporna från att äggen kläckts till att de är fullvuxna.

Hundloppor

 

 • Namn: Hundloppa (Ctenocephalides canis)
 • Utseende: Vuxna loppor är brukaktiga till färgen men upplevs som rödaktig efter att den sugit blod. Hundloppor blir 1-4 mm långa.
Hundloppor
Hundloppa

Hur sprids hundloppor?

Den mest återkommande loppan på hundar i Sverige är egentligen kattloppan, men precis som kattloppan finns hundloppan i naturen, dock framförallt i andra länder.

I Sverige är de så sällsynta att du inte behöver vidta några förebyggande åtgärder mot hundloppan, däremot kan det vara rekommenderat om du skall resa iväg med din hund till andra länder där hundloppor finns i större utsträckning.

Människoloppor

 • Namn: Människoloppa (Pulex irritans)
 • Utseende: Vuxna loppor rikligt mörka till färgen som går i svart till brun-svart. Människoloppan blir 1-4 mm lång.
Människoloppa
Människoloppa

Hur sprids människoloppor?

Människoloppan är väldigt ovanlig i Sverige. Däremot förekommer de i jordbruksområden där de lever på andra djur (grisar) och kan hoppa till bland annat oss människor.

Andra platser där människoloppan är förekommande är olika boendeverksamheter som har en hög omsättning av människor som i sin tur är på besök från andra länder där människoloppor förekommer i större utsträckning.

Människoloppor suger blod och kan hittas på andra djur som t.ex. grisar, hundar, råttor, rävar och rådjur.

Symptom och bett från loppor

Bett från dessa blodsugande parasiter sitter oftast på överkroppen och liknar många andra insektsbett då även dessa resulterar i röda kliande utslag. Utslagen sitter ofta på rad och kan vara allt från några mm till några cm stora. Då loppor suger blod kan även ett sår synas i mitten av rodnaden.

Loppor har även en förmåga att sprida sjukdomar som pest eller tyfus genom att själva infekteras och utsöndra smittoämnet i sin avföring, denna avföring kan sedan gnidas in såret skapat av loppbettet när den loppbitne kliar sig.

I Sverige behöver vi dock inte oroa oss för någon sjukdomsspridning i samband med loppbett då dessa sjukdomar har varit borta sedan länge.

Hur behandlas loppbett?

Då människoloppan (pulex irritans) är väldigt ovanlig i Sverige har du med största sannolikhet blivit biten av djurloppor, för dessa behöver du inte uppsöka vård då lopporna tillsammans med symptomen kommer försvinna av sig själva.

Om du har husdjur hemma behöver dock detta djur behandling för att sätta stopp för loppornas förmåga att föröka sig inomhus. Först när detta är genomfört är det läge att tänka på hur man skall snabba upp processen med att bli av med resten av lopporna.

Har du inte djur hemma blir du sannolikt biten av fågelloppor, igelkottsloppor, ekorrloppor eller råttloppor. Dessa loppor kommer alla avdödas succesivt inomhus då avsaknaden av värddjur gör det omöjligt att för lopporna att föröka sig och överleva inomhus.

Nya och fler loppbett kommer tillkomma frekvent medans lopporna finns kvar i huset, dessa bett är inte farliga och kommer läka sig själva.

För att minska klåda och symptom från loppbetten kan alergitabletter, antihistaminer, hydrokortison, kylbalsam, alsolsprit, alsogel eller kortisonsalva användas, detta inhandlas receptfritt på apoteket.

Undvik att klia på betten då de både förstärker klådan samt kan bli infekterade om de går hål på huden.

Bli av med loppor – så här går det till

Det mest effektiva för att bli av med loppor är en ordentlig städning, helst en återkommande sådan tills lopporna är helt borta.

 1. Dammsug golv, möbler, mattor och ansträng dig ytterligare lite extra på t.ex. katternas klätterträd och hund eller kattsängar. Lopporna etablerar sig vanligtivs kring utrymmen runt husdjurets viloplats.
 2. Tvätta allt som går i 60 grader, i händelse av att det inte går kan även 50 grader användas. Andra textilier kan placeras i frysen i tre dygn. Glöm inte bort att ta ut och kasta dammsugarpåsen direkt efter dammsugningen.
 3. Behandla husdjuret med rekommenderad loppbehandling och loppkam. Så länge lopporna kan bo och föröka sig på husdjuret kommer dem vara ett bestående problem i hemmet.

Ofta händer det att en person som fått loppor inomhus upplever att de försvinner för att sedan komma tillbaka om och om igen. I dessa scenarier rör det sig snarare om att loppornas ägg har överlevt städningen och kontinuerligt kläcks inomhus för att sedan starta om processen. Därför bör du alltid lägga extra stor vikt vid just dammsugning för att bli av med loppor.

Om du inte lyckas bli av med lopporna på egen hand, eller önskar att snabba upp processen kan du kontakta en skadedjursbekämpare.

Du når oss på 076-222 58 28 eller genom formuläret på startsidan.

Förebyggande åtgärder mot loppor – minska risken att bli utsatt för loppor

 • Ta bort fågelbon i direkt anslutning till fastigheten, t.ex. under takpannor, i luftventiler, i hängrännor eller fågelbon som sitter i träd i närheten av fönster utanför fastigheten.
 • Under april-maj när djurlopporna är som mest aktiva utomhus kan du kamma igenom och inspektera husdjuret efter vistelser i naturen.
 • Om du fixar och donar i trädgården under våren kan du ha lopporna i åtanke, vada inte i stora lövhögar om du inte behöver och tvätta kläderna omgående när du är färdig för dagen.