Pälsänger: 4 lätta steg för att bli av med dem

Pälsänger: Allt du behöver veta för att bli av med dem

hittat en pälsänger

Innehåll

Innan vi tar reda på hur man blir av med pälsänger behöver vi veta vad de är

Vad är pälsänger?

Pälsänger på svenska, Carpet beetle på engelska och Attagenus pellio på latin, kärt barn har många namn sägs det, men hur kärt är det här barnet? Inte jättemycket. Du är förmodligen här för att du vill bli av med pälsänger efter att ha kommit i kontakt med dem medans de angriper ditt hem och i synnerhet dina textilier av olika slag.

Pälsängrar är skalbaggar som vanligtvis återfinns i vår svenska natur, ofta i fågelbon eller i nära anslutning till olika kadaver då de livnär sig på döda råttor, döda möss, döda insekter eller annat organiskt material.

Även om pälsänger primärt lever ute är det inte ovanligt att de letar sig in i våra hem. Då pälsänger är goda flygare kommer de vanligtvis in genom öppna fönster och dörrar.

Pälsänger - Vanlig pälsänger
Pälsänger

När vi tänker på pälsänger är det dock sällan på skalbaggen utan dess förstadie, larven. Larverna är nämligen de som åsamkar skada på textilierna i våra hem, de som förtärs av pälsängers larver är alltid av organiskt material så som skinn, ull, ylle, päls, dun och fjädrar.

Till utseendet blir en fullvuxen pälsänger ca 3 -6 mm långa och har ett brunaktigt eller svart skal med två vita prickar medans pälsänger larver kan bli ca 10 mm långa, har gula eller beiga segmentsmarkeringar, en brun borst och ett brun-svart skal.

Andra sorters pälsängrar

Vågbandad pälsänger (Attagenus Woodroffei)

Vågbandad pälsänger skiljer sig en hel del mot vår inhemska pälsänger. Utseendemässigt är den bredare och ljusare i kroppen samt har ett gulaktigt vågigt tvärband över vingarna.

Vågbandad pälsänger
Vågbandad pälsänger – Attagenus Woodroffei

En annan sak som skiljer vågbandad pälsänger från vanlig pälsänger är hur de förökar sig, istället för att få en generation per år som den vanliga pälsängern kan vågbandad pälsänger få flera stycken.

De flesta upptäcker sina angrepp av vågbandad pälsänger då de hittar rester av larvskinn i fönster och på fönsterbrädor på vårkanten.

Lever optimalt i temperaturer 25-30° C vilket innebär att den inte lever naturligt i Sverige utan kommer oftast in i våra hem i t.ex. second hand kläder.

Brun pälsänger (Attagenus Smirnovi)

En brun pälsänger är lite mindre än en vanlig pälsänger och blir 2-5 mm lång. Till utseendet är den hårig, har en gulbrun kropp och ett mörkare huvud och kan under ett förstoringsglas nästan se ut som en kiwi med sex små ben.

Brun Pälsänger
Brun pälsänger – Attagenus Smirnovi

Även larver från brun pälsänger är mindre än larver från vanlig pälsänger, dessa larver blir upp till 8 mm långa och är väldigt svåra att skilja från larver som härstammar både andra pälsänger och mattbaggens larver.

Under optimala levnadsförhållanden ( 24°C och en luftfuktighet på 70-80%) lägger en hona ca 50 ägg en gång per år.

Då vårt svenska klimat blir desto kallare än den föredragna värmen på 24 grader innebär detta att brun pälsänger inte lever utomhus här i Nordeuropa. Däremot förekommer det brun pälsänger flyger mellan hus eller sprids via ventilationen under sommarmånaderna.

Brun pälsänger är goda flygare och hittas oftast i fönster och lampkupor då de söker sig mot ljuset. I händelse av att dessa hittas inomhus är det en bra idé att söka efter dess larver som ofta återfinns i mörka skrymslen i närheten av föda (textilier).

Ägg och levnadsstadier

Pälsänger lägger alla sina ägg i närheten av föda, vilket allt som oftast innebär att de återfinns i mörka skrymslen och vrån i närheten av textilier med animaliskt ursprung. Äggen i sig sitter i klumpar och ser ut som finkornigt smått grus, är mjölkvitt till färgen och har en lätt behåring.

Mängden ägg och hur ofta de lägger sina ägg beror på vilken art pälsänger du har inomhus.

  • Vanlig pälsänger: Lägger ca 50-100 ägg en gång per år.
  • Brun pälsänger: Lägger ca 50 ägg en gång per år.
  • Vågbandad pälsänger: Lägger ägg flera gånger per år.

Gemensamt för alla ägg är att de kläcks inom en tidsram på 6-22 dagar. Hur snabbt äggen kläcks beror på temperaturen runt äggen där värme tenderar att snabba upp processen.

Väl kläckta nås larvstadiet, det är endast larverna som äter och skapar hål i våra textilier.

Larvens naturliga föda består av keratin som hittas i hår och fjäder vilket är anledningen till att larver från pälsänger främst angriper textilier av ull och ylle. Det är även vanligt att päls, dun, skinn och fjäder blir angripet.

Pälsänger Larv
Pälsänger Larv

Exakt hur lång tid larverna stannar i larvstadiet beror återigen på klimatet larven befinner sig i. Under optimala förutsättningar (riklig tillgång på föda och hög värme) utvecklas larven till en bagge efter ca tre månader. Under sämre förutsättningar är detta en process som kan ta upp till tre år.

Hur vet du att du har fått pälsänger?

Det finns flera sätt att upptäcka att man fått pälsänger i hemmet.

Man kan i ett preventivt syfte sätta upp fällor för att snabbt se om något kommit in i hemmet. Inte bara skapar en fälla för pälsänger en möjlighet att fånga pälsängrar innan de lägger ägg. De möjliggör också att användaren av fällan ser att det finns pälsänger inomhus och då får en chans att söka, hitta och ta bort både ägg och larver innan de blir ett problem. Du kan hitta pälsänger fälla i vår webshop här.

Andra sätt att upptäcka att man fått pälsänger i hemmet är att leta efter spår och tecken. Det kan t.ex. röra sig om pälsängrar som fastnat och avdödats i lampkupor eller skinn som efterlämnats under fönster och fönsterbrädor.

Det tydligaste tecknet på att du fått pälsänger är om du hittar angrepp i form av små runda hål i textilier (ej textilier av syntetiskt material) och kala fläckar i pälskläder.

Pälsänger eller mal?

Då både klädesmal och pälsänger är ökända för att angripa textilier av animaliskt ursprung är det vanligt att dessa även blandas ihop.

För att veta om det rör sig om pälsänger eller mal kan hålet i textilierna undersökas. Hål skapade av pälsängerlarv har en tydlig kant medans hål skapade av mal tenderar att vara luddiga utan skarpa kanter.

Här trivs pälsängern

I naturen återfinns det ofta i bon skapade av andra djur, fågelbon t.ex. Det är därför en bra idé att avlägsna fågelbon som sitter i nära anslutning till fastigheten för att inte riskera att pälsängrarna letar sig vidare in i hemmet.

Väl inne trivs larverna bäst på mörka platser som garderober och lådor då tillgången på föda är stor. De förekommer även under golvlister och tenderar att dra sig till platser som är mörka, varma och har en relativt hög luftfuktighet.

Bekämpa pälsängrar – så blir du av med dem

Att bekämpa pälsängrar kan vara tufft och ta lite tid även om processen är lätt, så här skall du göra för att bli av med pälsängrar.

Städning

Städa ur angripet område noga, det innebär dammsugning, våttorkning och tvätt av textilier. Se till att du inkluderar alla sprickor, springor och anstränger dig lite extra kring lister. Efter detta är genomfört bör dammsugarpåsen placeras i frysen i en vecka innan den kan kastas.

Städningen genomförs primärt för att bli av med alla ägg och larver som inte befinner sig i textilierna medans syftet med tvätten är att avdöda resterande larver.

Tvätten skall tvättas i 60 grader för att säkerställa att samtliga larver dör. Textilier som inte kan tvättas i denna värme kan istället placeras i frysen över en tidsperiod på tre dygn förutsatt att temperaturen är -18 grader eller kallare.

Insektsmedel

Innan textilierna återigen placeras i det området som tidigare var angripet kan en insektsspray användas i den angripna ytan för att fortsatt avdöda eventuellt överlevande larver.

Pälsänger fälla

Det bästa sättet att använda en pälsänger fälla är att göra det i förebyggande syfte för att slippa ett angrepp. Men i ett skede där det är försent finns det en typ av fälla som kan vara verksam, nämligen en klisterfälla. En klisterfälla mot pälsänger säkerställer att eventuella eftersläntare fastnar och avdödas istället för att fortsatt angripa andra textilier.

Återupprepa tidigare steg

Efter 30 dagar bör du utföra samtliga av de ovanstående stegen för att tryggt kunna lägga de tidigare angreppet bakom dig.

Miljövänliga medel mot pälsänger

Det bästa sättet att bli av med pälsänger är genom städning vilket tekniskt sätt inte skulle behöva innebära användandet av något medel alls. Om du upplever att det inte räcker för att lösa problematiken är använding av Rödcederolja ett populärt alternativ.
Här vill dock vi som arbetar med skadedjursbekämpning passa på att understryka att det inte är något vi rekommenderar då vi helt enkelt inte ser att det skulle vara speciellt verksamt.

Får du inte bort pälsängern på egen hand?

Ibland kan det vara svårt att bli av med pälsänger, kanske har man provat flera gånger utan resultat. Kanske finns det någon yttre påverkan som innebär att möjligheten att krypa på golv och vända ut och in på större ytor inte är genomförbart eller så har du helt enkelt inte tid att bli av med dem på egen hand.

Oavsett anledning hjälper vi gärna dig, kontakta oss på 070 222 58 28 för att bli av med pälsänger.

Förebyggande åtgärder mot pälsänger

  • Rengöring: Lägg aldrig in använda plagg i garderober och lådor, rengör ytor där du förvarar kläder och textilier med jämna mellanrum.
  • Smart förvaring: Kläder och andra textilier som är bundet till säsonger, t.ex. vinterjackor, tunna täcken, shorts och klänningar bör förvaras i vacuumpåsar när det läggs undan för säsongen.
  • Vädring: Att låta fönster och dörrar stå öppna under de varma sommarmånaderna kan vara något av det skönaste som finns, ibland tom livsviktigt för att härda ut de varmaste dagarna. Men ha då i åtanke att pälsängrar är väldigt skickliga flygare och gärna förflyttar sig inomhus. För att minska risken att detta sker bör insektsnät användas i fönster för att skydda bostaden från angrepp.
  • Pälsängerfälla: Att sätta upp en indikationsfälla mot pälsängrar möjliggör att du kan fånga pälsängrar redan innan de hunnit lägga sina ägg. I händelse av att pälsängern hunnit lägga sina ägg innan den fångas i fällan får du istället chansen att påbörja bekämpningen innan larverna skapar hål i dina kläder och andra textilier.

https://butik.begone.se/produkt/palsangerfalla-10-pack-biobasis/

Vanligt förekommande frågor om pälsänger (FAQ)

Pälsänger fås vanligtvis genom att den helt enkelt flyger in i hemmet, något som sker varma vårdagar eller tidigt på sommarsäsongen när det är dags för pälsängern att lägga sina ägg. Andra skäl att man får pälsänger i hemmet är ofta att den helt enkelt följer med saker vi köper, i synnerhet kläder och textilier från second hand.

Äggen ser ut som finkornigt smått grus, är mjölkvitt till färgen och har en lätt behåring. Dessa ägg sitter ofta ihop i ett kluster.

Nej, pälsängrar biter inte människor utan lever uteslutande på kläder och andra textilier.

Pälsängrar kan finnas i sängen vid enstaka tillfällen, men det beror snarare på att de fastnat i något klädesplagg eller annan textilie som förflyttats från ett angripet område och slutligen lags i sängen. De kommer själva inte röra sig från garderober och lådor för att leta sig till en säng.