Råttor – Fakta, beteende, förökning & bekämpning

Det finns över 60 olika arter av råttor, men de vanligaste som påträffas i Sverige är brunråttan och svartråttan. Råttor är kända för att vara intelligenta, anpassningsbara och sociala djur, och de spelar en viktig roll i ekosystemet. Samtidigt kan de orsaka problem när de invaderar våra hem och arbetsplatser, där de kan orsaka skador på byggnader och sprida sjukdomar som salmonella, hantavirus och andra farliga infektioner.

I den här artikeln kommer vi att titta närmare på dessa fascinerande djur och ge dig allt du behöver veta om råttor, inklusive fakta om deras livsstil, vad de äter, hur man kan bli av med dem och mycket mer.

råtta under huset

Innehåll

Fakta om råttor

I Sverige är det främst brunråttan (Rattus norvegicus) som är vanligt förekommande, medan svartråttan (Rattus rattus) är betydligt mer sällsynt. Svartråttan förekommer främst i hamnstäder och på vissa lantgårdar, där de kan hitta skydd och föda. Svartråttan har i stor utsträckning konkurrerats ut av brunråttan, som är bättre anpassad till det svenska klimatet och miljön.

Vad äter råttor

Råttor är allätare och har en mycket varierad kost. De kan äta nästan allt som är ätbart, från frukt och grönsaker till kött och fisk. I stadsmiljöer är råttor kända för att äta sopor och avfall, vilket har gett dem ryktet som skadedjur. De kan också äta mindre djur som insekter och småfåglar om möjligheten ges.

En intressant aspekt av råttors beteende är deras förmåga att anpassa sig till olika kosthållningar beroende på vad som finns tillgängligt. I vissa fall har råttor observerats äta mat som de normalt sett inte skulle föredra, bara för att överleva. Detta gör dem till mycket tåliga djur som kan överleva i olika miljöer.

En annan aspekt som är värd att nämna är att råttor har en naturlig misstänksamhet mot nya födoämnen. De kan vara försiktiga och undvika att äta något som de inte känner igen, eller som de misstänker kan vara farligt. Detta kan göra det svårare att bekämpa råttor med hjälp av råttgift, eftersom de kan undvika att äta det.

Så stora blir råttor – Råttor storlek

Svenska råttor I Sverige varierar råttors kroppslängd mellan 11 till 29 centimeter. Till detta tillkommer svansens längd som vanligtvis utgör 75 till 90 procent av kroppslängden.

Den största råttan i Sverige

Familjen Bengtsson-Korsås i Solna fick sitt liv omkullkastat när en gigantisk råtta på 39,5 centimeter dök upp i deras hem. Råttan hade byggt bo bakom diskmaskinen och orsakat en vattenläcka. Trots stora råttfällor som saneringsfirma lade ut lyckades råttan först undkomma, för att sedan stryka med.

I området är gnagare ett vanligt problem, men en så stor råtta är ovanlig även där. Jonas Wahlström på Skansenakvariet uppmanar människor att ta itu med oinbjudna råttor själva, och menar att råttkött faktiskt är gott. Läs artikeln i sin helhet här.

Världens största råttor

När det gäller världens största råttor är Gambian Pouched Rat (Cricetomys gambianus) den största arten av råttor.

 • Kroppslängd: Mellan 28,8 till 41,3 centimeter
 • Svanslängd: Mellan 34,5 till 44,9 centimeter
 • Vikt: Mellan 0,9 och 2,8 kg (honor blir maximalt 1,4 kg)

Denna råtta har stora kindpåsar och en styv päls som är brun till gråbrun på ovansidan och krämfärgad till vit på undersidan. Djurets huvud kännetecknas av en spetsig nos och svarta ringar kring ögonen. Svansen har en färg som matchar ryggen på den främre halvan, medan den andra halvan är vit.

Intressanta fakta om råttor

 • Svartråttan har en kroppslängd på cirka 9.5-24 centimeter, med en svans som är upp till 120% av kroppens längd. 
 • Brunråttan har en kroppslängd på 11-29 centimeter, och dess svans är vanligtvis 75-90% av kroppens längd.
 • Råttor har skarp syn, utmärkt hörsel och en mycket känslig känsel, vilket gör dem till utmärkta jägare.
 • Råttor är allätare och äter allt från frukt och grönsaker till små däggdjur och fåglar. De äter även sopor.
 • Råttor är mycket anpassningsbara och kan överleva i en mängd olika miljöer.
 • Brunråttan är en god simmare och kan till och med simma genom avloppssystemet för att ta sig in i byggnader.
 • Råttor är sociala djur som lever i grupper och kommunicerar med varandra genom ljud och doftsignaler.
 • En vuxen hona kan föda upp till sex kullar per år, med upp till tolv ungar i varje kull.
 • Råttor har en relativt kort livslängd, och de lever i genomsnitt mellan 1 och 3 år.

Brunråttor

Brunråttan (Rattus norvegicus) är en av de vanligaste råttarterna i världen och så även här i Sverige. Dess kropp är robust och varierar i färg från gråbrun till mörkbrun, med en längd på cirka 11-29 centimeter, exklusive svansen som nästan är lika lång. 

Som allätare har brunråttan en varierad kost. De äter allt från frukt och grönsaker till små däggdjur och fåglar, men även sopor och mänskliga matrester ingår i deras diet.

Brunråttans anpassningsförmåga är imponerande, och de kan överleva i många olika miljöer, från landsbygdens fält och skogar till stadsmiljöer. En av brunråttans särskilda förmågor är att den är en utmärkt simmare och kan ta sig in i byggnader via avloppssystemet.

För mer information om brunråttan och tips på hur du kan förebygga och hantera brunråttor, läs vår artikel här.

Råttbajs & Råttspillning

Råttspillning och råttbajs är en vanlig indikator på att det finns råttor i närheten. Råttspillning är en sanitär risk och kan bära på en rad olika sjukdomar som kan överföras till människor och djur. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på tecken på råttspillning och vidta åtgärder för att bli av med råttorna så snabbt som möjligt.

Rattspillning Begone

Råttbajs kan variera i storlek och form beroende på råttans ålder och storlek. I allmänhet är råttbajs avlånga och har spetsiga ändar, med en längd på cirka 1-2 centimeter. Färgen varierar från mörkbrun till svart. Råttspillning kan hittas i en rad olika områden där råttor vistas, som till exempel i närheten av födoämnen, längs råttornas löpvägar eller i deras bon.

Förutom att råttspillning kan vara en indikator på att det finns råttor i närheten, kan det också vara en källa till sjukdomar och bakterier. Råttbajs kan innehålla bakterier som salmonella, som kan orsaka allvarliga matförgiftningar. Råttspillning kan också vara en källa till parasiter som maskar, och kan bära på virus som hantavirus.

När man hanterar råttspillning är det viktigt att vara försiktig och vidta lämpliga skyddsåtgärder, eftersom råttbajs kan vara mycket smittsamt. Det är rekommenderat att använda handskar och ansiktsmask när man hanterar råttspillning, och att noggrant rengöra området efteråt med desinfektionsmedel.

råttfälla - råttbajs

Det är också viktigt att vidta åtgärder för att bli av med råttorna som orsakar spillningen. Detta kan innebära att man använder sig av råttfälla, råttgift eller professionell råttbekämpning. Det är också viktigt att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra att råttor tar sig in i byggnader och områden där människor vistas, som till exempel att täta hål och sprickor, och att hålla områden rena och fria från födoämnen som kan locka till sig råttor.

Skillnad på mus och råtta

Det finns några tydliga skillnader mellan möss och råttor som kan hjälpa dig att skilja de två djuren åt. Dessa skillnader kan vara avgörande när det kommer till skadedjursbekämpning, eftersom olika metoder kan vara mer effektiva beroende på om du har att göra med en mus eller en råtta.

skillnad på mus och råtta

Storlek och utseende

En av de mest uppenbara skillnaderna mellan möss och råttor är storleken. Råttor är generellt större än möss, med en kroppslängd som kan vara upp till 28 centimeter, exklusive svansen. 

Möss är mindre, med en kroppslängd på maximalt 10 centimeter. Råttor har också en tjockare och kraftigare kropp, medan möss är mindre och mer slanka.

Svans

En av de tydligaste skillnaderna mellan råttor och möss är deras svans. Råttans svans är tjock, robust och kan vara täckt med fina hår. Den utgör en viktig del av råttans balans och rörlighet.

Mössens svans är å andra sidan tunnare och oftast kala. Den är mindre viktig för balansen, men fungerar mer som en känselförlängning som hjälper dem att navigera i sin omgivning.

Genom att observera djurets svans kan man snabbt skilja på om det är en råtta eller en mus man har att göra med.

Öron och nos

Öronen och nosen är två andra kännetecken där råttor och möss skiljer sig åt. Råttor har generellt sett mindre öron och en mer avtrubbad nos. Detta gör dem bättre anpassade för att leva i trånga utrymmen och navigera genom komplexa miljöer.

Möss, å andra sidan, har stora, framstående öron och en spetsig nos. Deras öron och nos är viktiga verktyg för att upptäcka rovdjur och andra faror i deras omgivning. Denna skillnad i utseende och funktion speglar de olika miljöer som råttor och möss är anpassade till, och kan hjälpa oss att skilja dem åt.

Beteende

När det gäller beteendet hos råttor och möss finns det tydliga skillnader som påverkar hur de interagerar med sin omgivning.

Råttor

 • Kända för att vara giriga.
 • Drivs i hög grad av sin jakt på föda.
 • Kan ofta ses försöka stjäla mat från människors hem och avfall.

Möss:

 • Generellt mer försiktiga och undviker att exponera sig för faror.
 • Benägna att hålla sig borta från människor och deras boenden.
 • Förlitar sig på sin smidighet och förmåga att smyga sig fram i skuggorna för att undvika rovdjur och andra hot.

Föda

Både möss och råttor är allätare, men de har olika födoval. Möss föredrar frukt och spannmål, medan råttor äter en bredare diet som inkluderar allt från kött och fisk till sopor och avfall.

Livsmiljö

Möss trivs i en rad olika miljöer, från skog och fält till stadsmiljöer, medan råttor främst finns i städer och andra tätbebyggda områden.

Förökning

Både möss och råttor kan föröka sig snabbt, men råttor har generellt en snabbare reproduktionstakt än möss. En råtthona kan få upp till 5-6 kullar per år, med mellan 7-15 ungar i varje kull, medan en husmus kan få upp till 4 kullar per år, med 4-7 ungar i varje kull.

Sammanfattningsvis finns det många skillnader mellan möss och råttor, från storlek och utseende till beteende och födoval. Dessa skillnader är viktiga att känna till för att kunna vidta rätt åtgärder när det gäller råttbekämpning.

Bli av med råttor

Att bli av med råttor kan vara en utmaning, men det finns effektiva metoder för att hantera dessa skadedjur. Råttor kan orsaka stora skador på egendom, sprida sjukdomar och förstöra matförråd. Det är därför viktigt att vidta åtgärder så snart som möjligt om du misstänker att du har råttor i din närhet.

En metod för att bli av med råttor är att använda sig av råttfällor, burar, elektriska fällor, mekaniska fällor eller tom gift. Det är dock viktigt att vardera metod genomförs på rätt sätt och med rätt säkerhetsåtgärder för att undvika olyckor. En annan effektiv metod är att täta alla passager som råttorna använder för att ta sig in i din bostad eller lokal.

För bästa resultat rekommenderar vi att du kontaktar oss på Begone Skadedjur & Sanering. Våra experter har lång erfarenhet av att bekämpa råttor och andra skadedjur, och vi kan erbjuda effektiva lösningar som är anpassade efter dina specifika behov. Med vår hjälp kan du snabbt och säkert bli av med råttorna och förhindra att de kommer tillbaka.

Råttor i huset

Råttor i huset kan vara en stor olägenhet och även utgöra en potentiell hälsofara. De kan orsaka skador på byggnader genom att gnaga på kablar, isolering och trä.

Dessutom kan råttor sprida sjukdomar och förorena livsmedel med sin urin och avföring. Om du misstänker att du har råttor i ditt hem är det viktigt att vidta åtgärder så snart som möjligt.

För att förhindra råttor i huset, börja med att täppa igen alla hål och springor som råttorna kan använda för att ta sig in. Se till att inte lämna matrester framme som kan locka till sig råttorna.

råtta under huset
Råtta under huset

Om problemet kvarstår är det rekommenderat att kontakta en professionell skadedjursbekämpare som kan hjälpa dig att bli av med råttorna på ett effektivt och säkert sätt. För att lära dig mer om hur du hanterar råttor i huset, läs vår artikel ”Råttor i huset – Krypgrund, väggar & avlopp”.

Råttor i trädgården

Råttor i trädgården kan skapa problem genom att skada växter och gräsmattor. De kan också förstöra utomhusmöbler och andra föremål genom att gnaga på dem.

Om du upptäcker råttor i din trädgård är det viktigt att vidta åtgärder för att bli av med dem. Börja med att se till att inte lämna matrester eller avfall framme som kan locka till sig råttorna. Plocka upp fallfrukter, överse eventuella komposter och säkerställ att råttorna inte har tillgång till en bestående vattenkälla.

Om råttorna fortsätter att vara ett problem i din trädgård kan det vara lämpligt att kontakta en professionell skadedjursbekämpare för att få hjälp med att bekämpa råttor utomhus. En skadedjursbekämpare kan också ge råd om hur du kan förebygga framtida råttproblem i din trädgård.

För mer information om hur du hanterar råttor i trädgården, läs vår artikel ”Råttor i trädgården – Hur du förhindrar och blir av med dem”.