Rörinspektion i Stockholm – Därför skall du filma avloppet!

Profesionell Rörinspektion i Stockholm

Filma Avlopp

Innehåll

Allt om rörinspektion i Stockholm

VARFÖR SKALL DU GENOMFÖRA EN RÖRINSPEKTION?

Att filma avlopp eller filma dräneringsrör låter dig kartlägga avloppsrörets skick och funktion. Genom att diagnostisera avloppet och tidigt hitta avvikelser eller skador möjliggör för dig att slippa problem med råttor, fukt och vattenskador i fastigheten.

  • Hitta eventuella skador och minska risken att bli angripen av råttor i avloppet
  • Lokalisera svaga punkter och defekter innan dess konsekvenser gör sig tillkänna
  • Se vilket material ditt avlopp är gjort utav och hur lång tid det har kvar innan det behöver bytas ut
  • Säkerställ att det inte finns några skarvförskjutningar eller rotangrepp i avloppet
  • Tydliggör om du bör byta ut, renovera eller relina avloppet med en enda inspektion
  • Låt proffsen bedöma den invändiga statusen i ditt avlopp

När ska du genomföra en rörinspektion?

Det korta svaret skulle vara när du har misstanke att något äventyrar rören och ledningarnas förmåga att vara fortsatt driftsäkra, detta görs till exempel när rören och ledningarna kommit upp i ålder och börjar närma sig sitt bäst före datum. Men det finns fler anledningar än så att genomföra en rörinspektion.

Installerat råttstopp
Råttstopp monterat efter rörinspektion

Levnadstiden för ett vanligt avloppsrör varierar beroende på dess material men är oftast 30-50år. Med tiden kan dock rör och ledningar ställas inför en rad utmaningar som alla innebär en yttre åverkan och kan leda till en minskad livslängd eller direkta driftstörningar. Exempel på några sådana scenarior är:

Avlagringar I rören

Dessa avlagringar är vanligt förekommande och består av beståndsdelar i vattnet som ackumuleras i rören över tid och på sikt försämrar rörens vattenledningsförmåga då de successivt sätter sig i rören och minskar dess inre storlek.

Skarvförskjutning I rören

Dessa förskjutningar kan bero på att rören inte monterades korrekt vid installationstillfället eller på en yttre åverkan genom att rötter tränger in i rören genom skarvarna.

Rost, sprickor och hål I rören

Drabbar i synnerhet rör och ledningar av gjutjärn och är något som sker naturligt med tiden. Dessa angrepp är alltid som mest påtagliga efter 40-50 år när det är dags att byta ut gjutjärnsröret innan de påvisar tydliga tecken på håligheter eller brott. En av de tydligaste indikationerna på att det kan finnas brott och håligheter i ett avloppsrör är en ökad aktivitet från råttor som nu tar sig in från avloppet till huset.

Rötter I rören

Rötter i rören är ett av de mest förekommande problemen med nedgrävda avloppsrör. Rötterna tränger helt enkelt in genom skarvarna i rören för att sedan leta sig vidare och åsamka både driftproblem, stopp och slutligen mynna ut i översvämningar . I händelse av att detta inte uppmärksammas med en rörinspektion och kan åtgärdas i tid leder det även till att rötterna förskjuter röret och tom knäcker dem.

Hur går en rörinspektion till?

  • Auktoriserad personal inspekterar samtliga rör för att få en tydlig överblick över dess skick
  • Det inspelade materialet visas sedan för kunden som även får förklarat för sig vad rörinspektionen har påvisat.
  • Svaga punkter, defekter eller direkta anledningar till stopp i rören noteras.
  • Ett kostnadsförslag lämnas för att åtgärda de skador, defekter eller stopp som kunnat påvisats under rörinspektionen.

För oss som primärt arbetar med skadedjur brukar filmning av avlopp även inkludera information om råttstopp, var det kan installeras för bäst effekt och minst inverkan på både fastighet och avlopp.

Här ser vi ett nyligen installerat råttstopp. Detta råttstopp breddar röret vilket omöjliggör att råttorna kan klättra upp från avloppet. 

Rörinspektion I stockholm

Vi utför primärt rörinspektion i Stockholm när vi genomför våra skadedjurstjänster och i synnerhet arbetar med att åtgärda problematik kopplat till råttor. Om du är i behov av avloppsfilmning går det jättebra att kontakta oss på 076 222 58 28. Vi arbetar alltid med ett fast pris om 6.000kr.

Vi på Begone Skadedjur & Sanering samarbetar uteslutande med auktoriserade inspektionsföretag med godkänd medlemsstatus i SSTT samt STVF, Sveriges TV-Inspektionsföretag.

Vanligt förekommande frågor om rörinspektion (FAQ)

Då filmning av avlopp vanligtvis inte görs under besiktningskontrollen är det rekommenderat att på eget initiativ boka en rörinspektion för att säkerställa att det inte finns några kostsamma skador eller påtagliga risker som kan bli kostsamma efter husköpet genomförts.

Att filma avlopp eller genomföra en rörinspektion kan variera i pris beroende på vilka som utför inspektionen och omständigheterna på plats. Vi på Begone Skadedjur & Sanering arbetar dock alltid med ett fast pris om 6.000 kr

Det finns flera skäl att göra detta, det korta svaret är för att spara pengar och ta reda på avloppets skick samt de defekter och skador som kan återfinnas i avloppet innan det leder till fukt och vattenskador i fastigheten.

Vi på Begone Skadedjur & Sanering arbetar med ett fast pris om 6.000 kr för en genomförd och dokumenterad rörinspektion.