Bli av med Myror

Myror är fascinerande djur. De finns i alla länder och på alla kontinenter, och det finns ca 10.000 kända arter av myror världen över. I Sverige finns det ca 60-80 arter av myror som kan ses i naturen, men få av dem räknas som skadedjur. Läs mer för att ta reda på hur man blir av med myror och vad det är som gör dem till skadedjur.

Bli av med Myror i Stockholm

Innehåll

Vanligt förekommande myror och vad du kan göra för att förebygga problem med dem

Myror - Ett nyttodjur eller ett skadedjur?

Myror är i grund och botten ett nyttodjur, vilket innebär att de har en ekologisk funktion i naturen. De räknas först som skadedjur när de etablerar sig i fastigheter eller verksamheter och riskerar att försämra trivsel, den allmänna hygienen eller strukturer i mark och fastighet.

I Sverige är det vanligast att myror skadar fastigheter genom att etablera sig i byggnader, anläggningar och maskiner. De kan också orsaka skada genom att bryta ner organiskt material som exempelvis trä, papper och gummi. Vidare kan myror orsaka allergier, ohyra och matförgiftningar.

Vanligt förekommande myror I sverige

Svartmyror är vanligast i Sverige och kan hittas över hela landet. De bor vanligtvis i jorden, under stenar eller i träd. Svartmyror bygger bon av jord, som de använder som hem, förvaringsplats samt skydd mot förändringar i temperatur och luftfuktighet.

svartmyra
Vanlig svartmyra

I bona lagrar de mat, pollen, sporer och andra näringsämnen som de behöver för att överleva. Svartmyror kan bli flera tusen individer starka och de är mycket sociala djur som lever i grupper.

Skogsmyror eller Stackmyror som de också kallas är vanligt förekommande i hela Sverige och i synnerhet de norra delarna. De trivs bäst i skogar och parker där de bygger bon av barrträd. Stackmyror är större än svartmyror och har en brunaktig färg.

Träjordmyran är en annan vanlig art som kan hittas i hela Sverige. Den trivs bäst i områden med mycket löv och barr, men kan även leva i sand eller jord. Träjordmyran bygger gärna sina bon i anslutning till fuktskadad trä och förekommer frekvent runt husknutar i hela landet.

Faraomyran trivs bäst i högre temperaturer och förekommer därför oftast i länder betydligt varmare än Sverige. Faraomyror i Sverige är därför beroende av att leta sig in i uppvärmda fastigheter för att kunna överleva de svenska årstiderna.

Hur blir man av med myror?

Är man utsatt av myror finns det flera olika metoder för att bli av med dem. En vanlig metod är att använda myrmedel, exempelvis spray eller en klassisk myrdosa. En myrdosa innehåller oftast ett nervgift och verkar efter en längre tid och fungerar genom att myrorna hämtar betet innehållandes ett nervgift och bär sedan med sig detta tillbaka till drottningen. Drottningen i sig konsumerar betet och myrinvasionen upphör.

En myrdosa fungerar utmärkt för att bli av med en myrinvasion både utomhus och inomhus. För bäst resultat skall myrdosan placeras i det område som är mest trafikerat av myror.

Myrmedel Myrr Extra 200g

Kvitt

En myrspray används primärt på myrorna man ser med blotta ögat och har i sig självt ingen direkt inverkan på stacken i sin helhet. Detta används fördelaktigt om man vill bli av med myror i ett specifikt område och som komplement till myrdosan som verkar direkt mot stacken, källan till myrinvasionen.

Preventiva åtgärder för att hålla myrorna borta

  • Håll ordning och rengör regelbundet, i synnerhet i miljöer där vi äter mat.
  • Säkerställ att förpackningar och behållar är tätt förslutna i skafferiet.
  • Undvik att låta soporna samlas i köket, töm och gå ut med dem mer frekvent.
  • Om möjligt, undvik att lämna djurens foder framme mellan måltiderna.
  • Täta springor och håligheter i fasaden.
  • Torka upp spill direkt, både utomhus och inomhus.
  • Rengör köksfläkten kontinuerligt
  • Inspektera områden med högre luftfuktighet med jämna mellanrum t.ex. Badrum, vind och källare.

Myror FAQ

Hur får man bort myror?

Det finns flera olika metoder för att bli av med myror, men den mest effektiva är genom användning av myrmedel som spray och en klassisk myrdosa.

Viktigt att veta är dock vilken art av myror man är utsatt av, Faraomyran är t.ex. nästan omöjlig att bli av med utan professionell hjälp och även då kan det ta månader att fullständigt utrota och bli av med myrinvasionen.

En myrdosa fungerar utmärkt som myrfälla utomhus, placera myrdosan eller myrdosorna i de områden eller vägar som är som mest trafikerade av myror. Och låt sedan tiden ha sin gång. Arbetarna kommer succesivt att bära med sig betet hem till drottningen och myrinvasionen kommer mynnas ut.

För att bli av med svartmyror inomhus är det vanligtvis tillräckligt att använda en myrdosa, en myrspray kan dock användas som komplement till denna. Spraya hela området där myrorna orsakar störst problematik och placera ut myrdosan i myrornas vandringsled för att successivt bli av med myrorna och stoppa myrinvasionen.

Vi på Begone.se kan hjälpa dig att bli av med myror. Vi erbjuder professionell hjälp och rådgivning för att effektivt kunna bekämpa och utrota myrinvasionen.

Kontakta oss för mer information

Skogsmyror letar sig ofta inomhus om de finner någon lämplig yta, ofta i samband med att huset är under uppförande eller om det är fuktskadat.

Det går relativt enkelt att bli av med skogsmyror inomhus, använd en myrdosa och placera den i det område där myrorna är mest aktiva.

Vill man inte använda gift i sin bekämpning av myror finns det andra alternativ. Exempel på dessa är att använda en myrfälla eller en elektrisk myrjaga.

Båda dessa alternativ är relativt effektiva och kan användas för att bli av med myror i olika miljöer.

Vi på Begone.se erbjuder miljövänliga alternativ till bekämpning av myror. Vi erbjuder produkter som är giftfria och som inte skadar miljön.

Kontakta oss för mer information om miljövänliga alternativ till bekämpning av myror.

Om man har myror under plattor kan det vara svårt att bli av med dem. Det går dock att använda olika metoder för att lyckas.

Exempel på detta är att använda en myrdosa i nära anslutning till de utsatta plattorna eller att ta bort plattorna och behandla ytan under dem med ett myrmedel, sedan kan man lägga tillbaka plattorna.