Bli av med möss – Bästa lösningarna mot möss i huset och väggarna

möss i huset - allt du behöver veta

Innehåll

Allt om möss i huset

Bli av med möss - bästa lösningen mot möss i huset och i väggarna

Möss är ofta på jakt efter både boplats och föda på hösten, något som ofta innebär att ta sig in i våra hus. Att få in möss i huset innebär inte bara en sanitär olägenhet då de lämnar både spillning och urin efter sig. Risken finns även att de i värsta fall orsakar kortslutningar och el-bränder genom att gnaga sig igenom våra kablar .

Mössen tar sig in i genom till exempel små hål i fasaden, rörgenomförningar mellan krypgrund och kök/badrum eller den klassiska fönstervägen om vegetationen på utsidan av huset möjliggör detta. Skåp och skafferiområden som innehåller mat är vanliga ställen där möss förekommer, både för dess närhet till kökets rörgenomföringar och den fria tillgången till mat.

Kortslutning, brand och vattenskador är den största risken med möss inomhus

Ingen av dessa risker ska tas lättvindigt, och om du har någon anledning att tro att det finns möss i ditt hem är det viktigt att du vidtar åtgärder omedelbart. Möss kan orsaka stora skador i ditt hem då de förutom att tugga sig genom väggar och isolering även har en tendens att gnaga på kablar och vattenledningar. Förutom detta kan de även bära på sjukdomar och förorenar både mat och vattenkällor med urin och avföring.

möss gnager genom kabel i väggen
Illustration av mus som orsakar kabelbrand

Om du tror att du har möss i ditt hem är det viktigt att du omedelbart vidtar åtgärder, når du inte önskade resultat bör du kontakta en professionell skadedjursbekämpare. De kommer att kunna bedöma situationen och sätta ihop en plan för att bli av med mössen så snabbt och effektivt som möjligt.

Har du redan möss inomhus? Gör så här

Om så är fallet är det av största vikt att få bukt med problematiken innan de har en chans att föröka sig och producera ännu fler möss. Möss är några av de svåraste skadedjuren att bekämpa, främst på grund av deras ringa storlek och förmåga att tränga sig in i små utrymmen.

För att bli av med möss i huset börja med att identifiera alla ingångar som de kan använda för att ta sig in. Det kan vara sprickor och hål i väggarna, håligheter runt dörrar och fönster och andra små öppningar. När du har lokaliserat alla potentiella ingångsställen tätar du dem fördelaktigen med stålnät och betong för en permanent lösning eller stålull och fogskum för en temporär variant för att förhindra att mössen kommer in igen.

Använd slagfällor mot möss

Under tiden du säkerställer att inte fler möss kan ta sig in i huset är det läge att placera ut musfällor. Musfällorna skall placeras vid mössens tidigare in/utgångar, i områden där man sett mössen och vet att de rör sig samt områden där det finns tydliga spår av spillning.

Vi vill passa på att rekommendera att använda något kladdigt som bete i musfällorna, betet kan bestå av t.ex. kaviar, jordnötssmör eller Nutella. Den kladdiga konsistensen tvingar mössen att arbeta för maten vilket resulterar i fler ihopslagna fällor. När musen äter betet slår fällan igen och dödar musen. Du måste kontrollera fällorna regelbundet och göra dig av med döda möss på rätt sätt.

Elektriska musfällor

Elektriska musfällor brukar anses vara den mest effektiva fällan för möss. Dessa apparater fungerar genom att ge gnagaren en dödlig elstöt när den går in i fällan och dödar den omedelbart. 

Elektriska musfällor är också mycket lätta att använda och de kan placeras nästan var som helst i hemmet där möss sannolikt rör sig. Vi på Begone Skadedjur och Sanering erbjuder alla våra kunder att tillfälligt hyra in elektriska musfällor som administreras och töms av en behörig skadedjurstekniker tills problemet med mössen är löst och muspopulationen i huset är utrotad. 

Det finns två huvudtyper av elektriska musfällor: levande fällor och dödande fällor. Levande fällor är utformade för att fånga musen utan att skada den så att musen kan släppas ut i naturen senare. Dödande fällor är precis som de låter utformade för att döda musen omedelbart.

Bekämpa möss med musgift

Om musfällorna inte har önskad effekt på musbekämpningen är nästa steg att bekämpa mössen med gift. Viktigt att veta är dock att musbekämpning med gift medför vissa nackdelar. Den största nackdelen med att bekämpa möss med gift är att det inte går att kontrollera vart mössen slutligen dör, det går att säkerställa vart mössen äter giftet, men då det tar tre till fyra dygn för mössen att slutligen avdödas så skulle dem i teorin kunna dö vart som helst. Det innebär att möss kan ligga döda i väggar, tak eller oåtkomliga håligheter där de sedan ruttnar och förmultnar samtidigt som det utsöndrar en odör i dess närhet. Detta varar förvisso bara någon vecka, men det kan vara nog så illa.

Användning av bekämpningsmedel mot möss

Sedan 2018 finns det ett förbud mot det gift som tidigare använts i de flesta musgift. Många undrar då hur man blir av med möss? Om du har problem med möss är den bästa lösningen att ringa ett professionellt skadedjursbekämpningsföretag som innehar licens för att hantera detta gift och kan säkerställa att mössen försvinner.

Detta äter mössen I huset

Mössen i huset äter många olika saker. De äter nästan allt som ligger ute och är oskyddat. Detta inkluderar smulor på golvet, mat i soporna och till och med mat till husdjur. Även om de mest är asätare äter de även färsk mat om de kan hitta den.

Det bästa sättet att förhindra att äter hushållets mat är att förvara den i lufttäta behållare och att hålla golv och diskho rent. Om du har ett husdjur ska du se till att hålla matskålen ren och fri från smulor. Genom att göra dessa enkla saker kan du göra ditt hem mindre inbjudande för de mössen som finns i huset vilket på sikt bidrar till en minskad population av möss i husets närhet.

Slipp möss med förebyggande åtgärder

Nedan följer några tips och råd på förebyggande åtgärder du kan genomföra för att förhindra möss inomhus

Täta mot möss: sprickor och hål I väggar, golv eller tak

Möss kan nämligen ta sig in genom hål så små som 6-7 mm.

Sätt metalnät med en maskvidd på högst 0.5mm över de håligheter/sprickor du hittar. Beroende på vilket material som är skadat bör detta tillsammans med nätet även förstärkas och repareras med t.ex. trä, betong eller fogmassa.

Säkerställ att rörgenomföringar I tvättstugan och under diskbänken är täta

Ser du glipor bredare än 5 mm runt rören bör dessa nätas och byggas in med betong för att förhindra att mössen tar sig in genom dessa.

Förebyggande åtgärder mot möss I huset – såhär slipper du möss inomhus

  • Stapla inte ved intill fasaden
  • Om möjligt, ta bort träd nära fasaden
  • Plantera ej växtlighet intill fasaden
  • Håll gräset kortklippt runt huset
  • Håll rent i din trädgård.
  • Om du förvarar trädgårdsmöbler utomhus året runt, ställ madrasser och soffdynor på högkant när de inte används.
  • Mata inte fåglar i nära anslutning till fastigheten, spillet från detta konsumeras av både möss och råttor.
  • Se till att mat inte ligger framme. Förvara alltid detta i kyl/frys eller i förslutna behållare och släng sopor regelbundet.
  • Håll förvaringsutrymmen, källare och altaner rena och fria från bråte.

Detta för att möss söker trygghet i och runt snårig växtlighet, där är de säkra från rovdjur och fria att etablera sig. Om det dessutom ligger nära en fastighet där de har tillgång till föda bjuds det således både på boende och mat, det är som uppgjort för att få in möss i huset.

OLIKA TYPER AV MÖSS – LÄR KÄNNA MÖSSEN

Möss är utmärkta klättrare och kan ta sig in i bostäder genom ventiler, fönster, sprickor och hål nära grunden. När de väl har kommit in i huset kan de bygga bo på något mörkt och avskilt ställe. Möss vandrar också längs rör och ledningar som går in i huset för att leta efter mat.

Möss äter nästan vad som helst, men de föredrar frön, nötter, frukt och grönsaker. De äter också insekter, andra små djur och döda djur. Möss kan förorena livsmedel och sprida sjukdomar. Några av de sjukdomar som möss kan bära med sig är hantavirus, salmonella och listeria.

Skadedjur - Möss
Exempel på en mus

Möss är sociala varelser och lever i grupper på upp till ett par hundra individer. En mushona kan få fem till tio kullar med ungar per år, och varje kull kan ha upp till tolv ungar. Möss förökar sig snabbt och kan vara svåra att bli av med när de väl har angripit ett hem.

I sverige finns det framförallt tre arter av möss som ofta förekommer inomhus.

Husmöss (Mus Musculus)

Husmusen är den överlägset vanligaste musarten i Sverige. Det är en liten gnagare med en kroppslängd på ca 7-10 cm och en svans som är nästan lika lång som kroppen.

Husmusen är brun eller gråaktig med en ljus undersida. Den är en bra klättrare och kan klämma sig igenom öppningar så små som 7 mm.

Större skogsmus (Apodemus flavicollis)

Den stora skogsmusen är något större än husmusen, med en kroppslängd på cirka 10 cm. Den har en ljusbrun eller grå päls, och dess undersida är vanligtvis vit. Den större skogsmusen finns i skogar och andra landsbygdsområden

Mindre skogsmus (Apodemus sylvaticus)

Den mindre skogsmusen liknar i storlek och utseende den större skogsmusen, men dess päls är vanligtvis mörkare. Den finns i samma livsmiljöer som den större skogsmusen.

Hur länge lever en mus?

Möss lever vanligtvis 1-2 år, vilda möss lever vanligtvis kortare tid på grund av rovdjur och sjukdomar.

Husmöss däremot har färre rovdjur och lever ofta nära människor, vilket ger dem en liten fördel när det gäller mat och skydd. Generellt sett har dock möss inte särskilt lång livslängd. Detta beror troligen delvis på deras ringa storlek som samt deras höga ämnesomsättning.

Trots detta har vissa möss levt ganska länge, och det finns till och med rapporter om möss som lever upp till 10 år!

Ingår musbekämpning I hemförsäkringen?

Musbekämpning kan ingå till en viss del. Med viss del menar vi att det varierar beroende på försäkringsbolag. Men det brukar se ut som följande:

Viss hjälp finns att tillgå på insidan av huset, det innebär att en skadedjurstekniker kan komma ut för att placera slagfällor i hopp om att få bukt på de problem med möss som finns. Om det inte är verksamt och når önskad effekt kan även musbekämpning med gift tillämpas.

Däremot om man har problem med möss på utsidan av huset brukar detta ej ingå. Inte heller om det visar sig att fastigheten eller genomförningar till exempel under diskbänken skulle behöva tätas för att förhindra att fler möss tar sig in.

Du måste kontrollera med ditt enskilda försäkringsbolag för att se om denna typ av täckning finns tillgänglig och hur mycket den skulle kosta. Om du är orolig för möss är det alltid en bra idé att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra problem med möss från början. På så sätt kan du undvika eventuella skador och spara pengar i det långa loppet.