Sanering efter brand: Vad innebär det och hur går det till?

Brandsanering innebär att en hel del av skadorna på en fastighet eller anläggning åtgärdas. Det kan handla om alltifrån småskador till större brandskador. Ibland räcker det med att rengöra och desinfektera, men ibland måste mer omfattande åtgärder vidtas för att sanera platsen. Här kommer vi gå igenom brandsaneringens historia, innebörd och vilka typer av skador som brandsanerare åtgärdar.

brandsanering i stockholm

Innehåll

Det här bör du känna till om du råkat ut för en brand

Vad är brandsanering och hur går det till?

Brandsanering är inte ett nytt fenomen, utan har funnits i flera hundra år. Den första användningen av brandsaneringstekniker kan spåras tillbaka redan till 1700-talet. Brandsaneringsprocessen har självklart kommit långt sedan dess och idag finns det flertalet aktörer som effektivt kan sanera alla typer och omfattningar av skador.

Brandsanering innebär att man åtgärdar skador som har uppstått till följd av brand. Detta kan inkludera allt från mindre skador som kräver rengöring och desinfektion, till större skador som kräver mer omfattande åtgärder. Syftet med brandsanering är alltid att återställa fastigheten eller anläggningen till dess ursprungliga skick. Det är viktigt att påpeka att brandsanering inte innebär reparation av skador, utan snarare åtgärder för att göra fastigheten eller anläggningen brukbar igen.

Boka Brandsanering i Stockholm

EFFEKTIVT

Såhär går en lättare brandsanering till

Brandsanering är en komplex process och det finns olika metoder för att sanera olika typer av skador. Här kommer vi gå igenom de vanligaste metoderna för brandsanering.

Rengöring och desinfektion är den mest grundläggande formen av brandsanering. Detta innebär att man rengör fastigheten eller anläggningen från alla områden drabbade av branden samt desinfekterar de berörda områdena. Rengöring och desinfektion kan göras med hjälp av mekaniska eller kemiska metoder.

Omfattande åtgärder innebär oftast att man måste riva ner delar av fastigheten eller anläggningen. Detta görs för att komma åt de skadade områdena och ersätta dem med nya byggnadsmaterial. I de flesta fall är detta den enda metoden som fungerar för att sanera allvarliga skador.

Solcell brandrisk
Brand orsakad av solpaneler

Såhär går en omfattande brandsanering till

Brandsanering är en komplex och mycket specialiserad process. Det finns olika aktörer inom brandsanering, allt från små företag till stora koncerner. Det är viktigt att man väljer en aktör som har den kunskap och erfarenhet som behövs för just ditt projekt som är i behov av en brandsanering.

Därför har vi på BeGone Skadedjur & Sanering etablerat ett gott samarbete med noga utvalda aktörer för att kunna leverera en helhetslösning från det initiala saneringsarbetet till den slutgiltiga återställningen av den brandutsatta fastigheten.

En omfattande brandsanering innebär att ofta man måste riva ned delar av fastigheten eller anläggningen. Detta görs för att komma åt de skadade områdena och ersätta dem med nytt byggnadsmaterial. I de flesta fall är detta den enda metoden som fungerar för att sanera allvarliga skador.

Beroende på fastighetens skador efter släckningsarbetet är följande arbetsmoment vanliga att tillgå vid en omfattande brandsanering.

  • Bortforsling av kontaminerat (rök samt sot-skadat) lösöre och material.
  • Rivning av de material som tagit för mycket skada från brand och släckningsarbete
  • Bedöma vilket material som går att behandla mot fukt och sot-skador och återställa dessa
  • Behandla den röklukt som uppkommit i samband med branden i fastigheten
  • Byggnadstekniska åtgärder. Byta ut och/eller förstärka de byggmaterial som är försvagat från branden
  • Återuppbyggnad och återställande av den brandskadade fastigheten

Brandlukt – hur blir man av med den?

En av de vanligaste och mest irriterande effekterna av en brand är brandlukten.

Brandlukten kan vara mycket påträngande och svår att bli av med. Det finns flera olika metoder för att ta bort brandlukt.

Tjänst-brandsanering-i-Stockholm
Brinnande fastighet

Den enklaste och mest effektiva metoden är att använda en rökätare. Rökätare tar bort brandlukten genom att filtrera luften och fånga upp de partiklar som orsakar lukten. Det finns även andra metoder för att ta bort brandlukt, som t.ex. ozonbehandling och hydroxylgeneratorer.

Städning efter en brand

Städningen börjar alltid med en grundlig rengöring av hela fastigheten eller anläggningen. Därefter görs en desinfektion av de berörda områdena. Det är viktigt att man använder rengöringsprodukter som är avsedda för städning efter brand, eftersom vanliga rengöringsprodukter inte alltid är effektiva mot rökskador.

Brandsanering i Stockholm - FAQ

Det finns olika metoder för att sanera efter brand, allt från mindre skador som kräver rengöring och desinfektion, till större skador som kräver mer omfattande åtgärder. Syftet med brandsanering är alltid att återställa fastigheten eller anläggningen till dess ursprungliga skick.

Det finns olika faktorer som påverkar priset för en brandsanering, allt från storleken på den brandutsatta ytan till svårighetsgraden av saneringsarbetet. Generellt sett är det svårt att sätta ett exakt pris på en brandsanering, utan detta måste bedömas i varje enskilt fall.

Tiden för en brandsanering beror på omfattningen av skadan samt valet av saneringsmetod. En mindre skada som kräver en grundlig rengöring och desinfektion kan ofta saneras på några dagar, medan en större skada som kräver mer omfattande åtgärder kan ta flera veckor eller till och med månader att sanera.