Mögelsanering i Stockholm – Allt du behöver veta!

I den här artikeln får du veta mer om vår mögelsanering i Stockholm och hur det går till. Vi berättar även om vilka möjligheter som finns när det kommer till mögelsanering i allmänhet. Om du har problem med mögel i ditt hem eller på din arbetsplats är det viktigt att ta tag i situationen så snart som möjligt. Mögel kan orsaka skador på människor, djur, material och slutligen fastigheten i sin helhet. Det är därför av stor vikt att mögelsanering utförs på ett korrekt sätt.

Mogelsanering i Stockholm img 1

Innehåll

Det här behöver du veta om mögelsanering

Vad är mögel?

Mögel är en mikroorganism som hör till svampartade växter. Det finns många olika sorters mögel och några av dessa kan orsaka b.la. allergier och astma. Mögelsanering är alltså en process som syftar till att ta bort mögel från ett utsatt område, ofta i en fastighet.

Mögel kan förekomma på många olika ställen och i många olika former. Det är vanligt förekommande i fuktiga och mörka miljöer. Exempel på platser där mögel är vanligt förekommande är i källare, badrum, på vindar och i mörka hörn av rum. Gemensamt för alla dessa utrymmen är att de alla brukar bistå med väldigt gynnsamma förhållanden för mögel.

Gynnsamma förhållanden för mögel innebär:

  • En temperatur mellan 0°C-40°C – En optimal temperatur ligger mellan 15°C-30°C
  • PH-värde mellan 2-7 – Ett optimalt PH-värde för mögel är 5.
  • En miljö med riklig tillgång till syre.
  • Beroende på vilken typ av mögel, en fuktkvot på 20-120%

Mögelsanering i Stockholm

EFFEKTIVT

Varför blir det mögel?

Mögel uppstår på grund av fukt. När det finns en kombination av mörker, värme och fukt är risken stor att mögel bildas. Detta kan till exempel ske i ett rum som inte har tillräcklig ventilation. I mörker och värme ökar mögelsporernas förmåga att sprida ut sig och leta sig in i andra material. När de hittar nya lämpliga miljöer börjar mögelsporerna att växa och mögel bildas.

En annan orsak till mögel är konstant fuktighet i luften, som exempelvis kan uppstå i ett rum med mycket plantskola. Detta är mögel som ofta ser grått eller svart ut och finns på ytor av trä, papper och textilier.

tjänster-sanera-svartmögel-i-stockholm
Svartmögel i badrum

En tredje orsak till mögel är kondensfuktighet. Kondensfuktighet uppstår när varm och fuktig luft möter en kallare yta. Detta är mögel som ser vitaktig, grå eller svart ut på grund av att mögelsporerna har fastnat i mögelmassan.

Vad händer om man andas in mögel?

Andas mögel in kan orsaka många olika besvär och symptom. Allt ifrån, torra ögon och slemhinnor, nästäppa, snuva till svårare besvär så som astma-anfall och allergier. De allra flesta människor som andas in mögel kommer dock endast att märka av något eller några av de mildare symtomen. Om du är i tvivel om det är mögel som orsakar dina besvär är det alltid bäst att kontakta en mögelsanerare, läkare eller annan expert.

Ofta finns mögel på ställen som man inte ser och därför andas mögel in utan att man är medveten om det. Ett bra exempel på detta är mögel som finns på vindar. Om mögel finns i luften, kan du enkelt andas in mikroskopiska mögelsporer som sedan kan sätta sig i dina lungor. Dessa mögelsporer är ofta mycket allergiframkallande och kan orsaka många olika besvär.

Andra tecken på att du kan vara utsatt för mögel är:

  • Ofta förekommande huvudvärk
  • Återkommande förkylningssymptom
  • Irritation i luftvägar
  • Rinnande ögon

Hur åtgärdar man mögel?

Det finns många olika sätt att åtgärda mögel, allt från mögelsanering med kemikalier till mögelsanering med UV-ljus. Vilket alternativ som passar bäst för just din mögelsituation är något som måste bedömas från fall till fall.

En mögelsanerare kommer alltid att börja med en mögelkontroll för att identifiera mögelsporer och mikroorganismer. Därefter kommer mögelsaneringen att börja med en grundlig rengöring för att ta bort mögel från alla ytor i utsatt area.

Ett vanligt misstag som många gör är att de försöker mögelsanera på egen hand med hushållsmedel som exempelvis vinäger och bikarbonat. Detta är absolut inte något vi rekommenderar då mögel är mycket svårt att få bort på egen hand. Att mögelsanera på egen hand kan även leda till att mögel sprids till andra delar av fastigheten och därmed bara gör problemen större.

Bli av med svartmögel
Svartmögel på vägg

Om mögel upptäcks i ett tidigt skede är det möjligt att mögelsaneringen kan göras på egen hand. Detta innebär dock inte att mögel kommer försvinna helt och hållet, mögel kommer alltid att finnas kvar i miljön. Därför är det viktigt att mögelsaneringen görs ordentligt av en mögelsanerare för bästa resultat.

Mögelsanering är en mycket komplex process och det finns många olika faktorer som måste beaktas. Därför är det alltid bäst att kontakta en mögelsanerare för rådgivning och hjälp. På så sätt är du alltid säker på att mögelsaneringen görs på ett korrekt och professionellt sätt.

MÖGELINSPEKTION OCH PREVENTIVA ÅTGÄRDER FÖR ATT UTESLUTA NYA MÖGELANGREPP

När vi utför en mögelsanering i Stockholm utför vi självklart en grundlig inspektion för att fastställa varför och hur mögel etablerat sig i fastigheten, vi kommer även ta fram en åtgärdsplan för att utesluta risken för återkommande mögelangrepp.

En åtgärdsplan för att förhindra återkommande mögelangrepp skulle kunna innebära att byta ut organiskt byggmaterial mot icke organiska material samt vidta åtgärder för att förändra lufttemperatur och luftfuktighet t.ex. genom att installera en ventilation med en friskluftsventil.

Mögelsanering i Stockholm - FAQ

Ja, mögel kan ibland tas bort på egen hand. Detta är dock inte något vi rekommenderar då mögel är mycket svårt att få bort på egen hand. Att mögelsanera på egen hand kan även leda till att mögel sprids till andra delar av fastigheten och därmed bara gör problemen större.

Det finns många olika faktorer som påverkar priset för mögelsanering. Därför är det svårt att ge ett exakt pris utan att genomföra en inspektion och bedöma omfattningen av mögelangreppet. Vi utför självklart helt kostnadsfria inspektioner för de som behöver mögelsanering i Stockholm. Kontakta oss gärna för mer information!

Tiden för mögelsanering varierar beroende på omfattningen av mögelangreppet. Om mögel upptäcks i ett tidigt skede är det förstås gynnsamt och skulle kunna minska tidsåtgången för mögelsaneringen.

Det finns många olika sätt att åtgärda mögel, allt från mögelsanering med kemikalier till mögelsanering med UV-ljus. Vilket alternativ som passar bäst för just ditt mögelangrepp är något som måste bedömas från fall till fall.

Ja, mögel är farligt och kan orsaka astma och andningsbesvär. Därför rekommenderar vi att en mögelsanering genomförs innan någon sover i det angripna rummet igen.

Det finns många olika faktorer som påverkar priset för mögelsanering. Därför är det svårt att ge ett exakt pris utan att genomföra en inspektion och bedöma omfattningen av mögelangreppet. Vi utför självklart helt kostnadsfria inspektioner för de som behöver mögelsanering i Stockholm. Kontakta oss gärna för mer information!

Nej, mögel kan inte försvinna av sig själv. Mögel måste alltid behandlas på ett eller annat sätt för att kunna försvinna helt och hållet. Detta är dock inte något som människor kan göra på egen hand. Det är alltid bäst att kontakta en mögelsanerare för rådgivning och hjälp. På så sätt är du alltid säker på att mögelsaneringen görs på ett korrekt och professionellt sätt.

Detta är absolut inte att rekommendera då mögel alltid kommer att finnas kvar under färgen och bara göra problemen större. En mögelsanering måste alltid genomföras på ett korrekt och professionellt sätt för att mögel ska kunna försvinna helt och hållet. Kontakta alltid en mögelsanerare om du misstänker mögel i din fastighet.