Värmebehandling mot vägglöss – Bli av med vägglöss direkt!

Bli av med vägglöss direkt - Sanera vägglöss med värme och värmetält

Sanera vägglöss med värme

Innehåll

Allt om hur du kan bli av med vägglöss med hjälp av olika värmebehandlingar

Hur går en värmebehandling mot vägglöss till?

Med hjälp av värme går det att effektivt bli av med vägglössen direkt. Detta görs primärt genom användning av värmetält, ångmaskin och värme-aggregat framtaget för att snabbt kunna sanera vägglöss utan att skada varken möbler, elektronik eller fastigheternas ytskikt.

Genom att resa ett värmetåligt tält och ansluta ett värmeaggregat skapas lätt en stor yta för just värmebehandling av möbler, textilier och annat vägglössangripet lösöre.

En erfaren skadedjurstekniker fyller värmetältet med optimalt luftflöde i åtanke och slår på de tillhörande värme-aggregatet. Tältet hettas då upp till ca 60 grader och kvarhåller sin temperatur tills samtliga vägglöss, nymfer och ägg i värmetältet har avdödats.

Under tiden de vägglössangripna möblerna (ofta sängar, soffmor mm) behandlas i värmetältet bearbetar skadedjursteknikern väggar och golvlister i de rum som utsatts för vägglöss.

Vägglus under madrass
En vägglus under madrassen

Denna saneringsmetod tar vanligtvis mellan två till tre dagar, jämfört med den klassiska kisel-saneringen vars saneringstid kan variera från allt mellan två veckor till flera månader.

De är skillnad på värmebehandling och värmebehandling när det kommer till vägglöss.

Värmebehandling mot vägglöss – upphettat rum med ett värmeaggregat

Att hetta upp ett rum med dess tillbehör jämfört med att flytta alla enskilda möbler till ett värmetält är oerhört praktiskt och tidseffektivt. Däremot kommer det med ett par nackdelar som är värda att ha i åtanke.

Vid genomförande av en vägglössanering är det av vikt att hålla temperaturen i rummet runt 60 grader för att säkerställa att alla vägglöss, nymfer och ägg avdödas i processen. Denna hetta avdödar inte bara vägglöss utan har också effekt på ytskikt och möblemang i rummet. Framförallt tenderar tapetklister att släppa från väggarna vilket medför att dessa ramlar ned, även viss väggfärg kan gulna och laminat på möbler kan tappa sin klisterförmåga och släppa från möbeln.

Hettar man upp ett rum till dessa grader finns det även en påtaglig risk att vägglössen letar sig vidare till kringliggande rum innan rummet nått önskat gradantal och vägglössen avdödas. Även om vägglössen inte kan flyga, hoppa eller klättra speciellt bra har de oftast gott om tid att flytta på sig innan rummet är tillräckligt varmt för att de skall avdödas.

I rum med betongväggar, få ventilationskanaler och utan rörgenomföringar är detta inte ett problem. Men i rum byggt av glesare material och utan förmåga att begränsa vägglössens flyktvägar bör en skadedjurstekniker se över andra saneringsmetoder för att inte förvärra och sprida vägglössangreppet ytterligare.

På grund av dessa nackdelar används denna värmebehandling mot vägglöss främst kommersiellt där kostnaden av att ha tomma rum eller en pausad verksamhet ofta överstiger kostnaden för att åtgärda diverse skador på ytskiktet.

Värmebehanding mot vägglöss – värmetält mot vägglöss

Ett värmetält eller vägglustält som det också kallas är ett större värmeisolerat tält med tillhörande luftaggregat som säkerställer att en begränsad yta kan bibehålla ett visst gradantal över längre tid.

I syfte att sanera och avdöda vägglöss säkerställer man därför att innehållet samt luften i värmetältet håller 60 grader i två till tre dygn innan man kan konstatera att det är fritt från vägglöss. Här ställer man alltså in sängar, soffor, bokhyllor samt textilier eller annat lösöre som misstänks kunna vara angripet av vägglöss.

Jämfört med att hetta upp enskilda rum är denna metod relativt fri från nackdelar. Då vägglustältet är förslutet finns ingen risk att vägglössen sprider sig vidare, att ytskikt runt omkring gulnar eller tar skada på andra sätt.

Däremot krävs det en större arbetsinsats och fler arbetstimmar för att flytta möblemang och sanera golvlister mm för hand med ånga.

Hur mycket kostar det att få bort vägglöss?

Kostnaden för att få bort vägglöss varierar beroende på situation till situation, några faktorer som påverkar kostnaden är saneringsmetod samt omfattningen av angreppet, om vägglössen återfinns i ett rum eller flera.

 • Att sanera vägglöss med kisel är billigast men tar längst tid.
 • Att sanera vägglöss med värme avdödar vägglössen snabbt men kostar mer än att sanera med kisel.

Vem betalar sanering av vägglöss?

Vanligtvis ingår sanering av vägglöss med kisel i hemförsäkringen, genom BRF:en eller via hyresvärden. Här är det viktigt att veta att det kan variera från försäkringsbolag till försäkringsbolag samt mellan avtal och avtal. Det är därför viktigt att kolla upp vad som gäller just dig.

Något som inte ingår är värmebehandling mot vägglöss. Även om det är betydligt skönare att bli av med vägglössen på några dagar jämfört med flera veckor tenderar också kostnaden att göra att det främst är olika företag och verksamheter som nyttjar värmebehandling mot vägglöss.

Däremot förekommer det självklart att privatpersoner och enskilda individer genomför värmebehandlingar på egen bekostnad.

Vilken försäkring täcker vägglöss?

Hemförsäkringen täcker vanligtvis vägglöss, i vissa fall har även hyresvärdar och BRF:er separata skadedjursavtal som täcker sanering av vägglöss.
Gemensamt för alla försäkringar är att de sällan ingår värmebehandling mot vägglöss. 

Kan vägglöss försvinna av sig själv?

Nej, när du har vägglöss i ditt hem, på ditt kontor eller i annan fastighet behöver du söka professionell hjälp för att få bort dem. Däremot finns det åtgärder man kan vidta för att minska mängden vägglöss etablerar sig i sängen som t.ex. klisterremsor och väggluskoppar. Viktigt att känna till är dock att vägglössen letar sig vidare och sprider sig om de inte har tillgång till föda, vilket i det här fallet är människan som sover i sängen.

Var gömmer sig vägglöss I rummet?

Vägglöss finns ofta i springor eller övergripande små mörka utrymmen som t.ex.

 • Bakom golvlister
 • I möbler
 • I sängstommar
 • I tavelramar
 • I eluttag

Hur upptäcker man vägglöss?

Det första steget för att bli av med vägglöss är att identifiera och isolera de angripna områdena. Detta kan göras genom att inspektera möbler och rum efter tecken på att det finns vägglöss. Några tecken på att vägglöss har etablerat sig brukar vara:

 • Små, brunaktiga fläckar på lakan och örngott (detta är avföring från vägglöss)
 • Rödaktiga fläckar på madrasser, sängkläder och andra möbler (detta är blod från vägglöss)
 • Små, genomskinliga ägg eller äggskal i sprickor i möbler eller sängkläder (kan liknas vid matta sockerkorn)
 • Levande vägglöss som hittas krypande mellan säng och dess bo-plats.

Om du tror att du har hittat bevis på vägglöss är det viktigt att du kontaktar ett professionellt skadedjursbekämpningsföretag som arbetar med sanering av vägglöss.

Vägglöss eller något annat – hur ser en vägglus ut?

Vägglöss är små parasitiska insekter som lever av blod från människor och djur. De är bruna i färgen och har en tillplattad, ovalformad kropp. Vägglöss är ungefär 4-5 mm långa, har sex ben samt två antenner längst fram på huvudet.

Skadedjur - Vägglöss
Exempel på vägglöss

Vägglöss är vinglösa och kan således ej heller flyga, de är även dåliga klättrare och saknar förmåga att hoppa. De hittas därför krypandes, ofta mellan säng och de område i närheten de etablerat sig i.

När du köper begagnade prylar – tänk på detta

Händer det att du köper begagnade kläder, möbler eller prylar? Minska risken att få hem vägglöss genom att förvara det som går i frysen under de fyra första dygnen, tvätta de kläder som går i 60 grader och inspektera möblerna noga efter spår av spillning, skal eller ägg från vägglössen.