Råttbekämpning utomhus: Så här bör du gå tillväga

I denna artikel kommer vi att gå igenom hur en effektiv råttbekämpning utomhus går till. Men innan dess skall vi ta en titt på gnagaren vi bekämpar. 

Råttor kan vara otroligt påfrestande att vara utsatt för. Inte bara kan de smitta oss och våra djur med olika sjukdomar, utan de kan också ge upphov till skador på byggnader och livsmedel. Det finns flera metoder för att bekämpa råttor, både inomhus och utomhus. 

Den vanligaste råttan i Sverige är Brunråttan, den återfinns ofta i städer och tätorter. Brunråttan lever gömda i håligheter och sprickor under dagen, för att sedan leta mat på natten. De äter gärna nyttigheter som frukt, grönsaker, nötter och frön, men även kött och annat animaliskt material.

Brunråttor kan bli upp till 40 cm långa, inklusive svansen, och väga upp till 500 gram.

Skadedjur - Råttor
Exempel på Brunråtta

Innan vi går in på hur man effektivt bekämpar råttor utomhus vill vi även passa på att lyfta vikten att säkerställa att råttorna håller sig på just utsidan och inte kommer in.

Alla fastighetsägare bör säkerställa att det inte finns några sprickor i krypgrunder, golv eller väggar. Skulle det finnas sprickor och möjligheter för råttorna att komma in har man direkt ett större problem än råttor på en gård eller i en trädgård. Försäkra dig därför om att täta eventuella inpassager (rörgenomföringar, springor i husknuten eller håligheter i krypgrunden) med nät eller galler. Framförallt om du vet om att det finns en råttproblematik i närområdet, men gärna även förebyggande innan problemet uppstår.

Men hur går man egentligen tillväga för att bekämpa råttor utomhus?

råttbekämpning utomhus stockholm

Innehåll

Det viktigaste att känna till om råttbekämpning

Råttbekämpning utomhus: så här bör du gå tillväga

Det finns flera olika metoder som är effektiva för att bekämpa råttor. Vilken av dessa du väljer beror på hur omfattande problemet är, och hur mycket tid och energi du vill lägga på bekämpningen.

Råttbekämpning utomhus med råttfällor

Råttfällor finns i olika former och storlekar, men den vanligaste typen är den så kallade slagfällan.

En slagfälla är en mekanisk fälla med bete som avdödar råttan när den går in i fällan för att äta av agnade betet. Dessa fällor är ofta gjorda av trä eller plast. Något man kan ha i åtanke när man inhandlar slagfällor är att inte gå efter de billigaste på hyllan. Slagfällor till råttbekämpning är förhållandevis billiga som det är och risken med de billigaste är att de helt enkelt är för svaga, något som resulterar i att den slår igen för långsamt och råttan flyr. Eller att den saknar kraft för att avdöda råttan som i det här fallet endast kläms fast i fällan utan att ta skada.

Slagfällor är effektiva eftersom de avdödar råttan snabbt och effektivt på en gång. Placera helt enkelt ut fällorna där du tidigare sett råttor och lämna en bit snickers som bete. (Japp, Snickers. Betydligt mer effektivt än den klassiska osten från filmerna)

Det finns även elektroniska råttfällor på marknaden som fungerar på samma sätt som slagfällorna, men dessa är dyrare och inte alltid lika effektiva.

Råttbekämpning utomhus med råttgift

En annan effektiv metod för att bekämpa råttor utomhus är genom användningen av råttgift. Något som blivit förbjudet för privatpersoner att använda i samband med nya EU-bestämmelser 2014. Sedan dess har det enbart hanterats av skadedjursbekämpare och innehavare av en så kallad 1SO licens.

Att använda gift för råttbekämpning utomhus är något som görs som en sista utväg enligt ”försiktighetsprincipen”.

Försiktighetsprincipen innebär att man skall göra så lite inverkan på natur, miljö och närområde som möjligt. Därför vill man ofta säkerställa att vanliga slagfällor är otillräckliga innan en skadedjursbekämpare placerar ut råttgift.

Råttbekämpning utomhus med gift – så här går det till för privatpersoner

Vid utplacering av råttgift gör vi alltid en noga inspektion och bildar oss en tydlig uppfattning om varför råttorna kommer till de utsatta området, hur de kommer dit och var de huserar när de är där. Detta gör vi för att kunna leverera en åtgärdsplan som skall ge resultat.

Därefter använder vi denna åtgärdsplan för att bestämma vart vi skall placera ut råttgiftet för bäst effekt. Råttgiftet sätts då ut i små behållare vars syfte är att endast släppa in råttor och omöjliggöra att barn, husdjur och andra gnagare kan komma in för att förtära delar av råttgiftet.

Information ges till kunden om vad som är gjort, varför det är gjort och hur kunden själv skulle kunna bidra till en minskning av råttor på tomten genom att vidta åtgärder som att glesa upp växtlighet mm.

Därefter bokas ett återbesök in för återhämtning av behållare/råttgift och en utvärdering med kunden.

Råttbekämpning utomhus med gift – Så går det till för verksamheter & brf:er

Det är inte mycket som skiljer detta från hur vi hanterar råttbekämpning utomhus för verksamheter och BRF:er mot hur vi genomför en råttbekämpning utomhus för privatpersoner.

Vi följer samtliga steg som är listade ovan med skillnaden att vi ofta placerar ut betongstationer istället för mindre behållare.

Betongstationer med råttgift fyller samma syfte som mindre behållare men möjliggör att en större mängd gift kan placeras ut samtidigt som betongstationen är svår att förflytta för människor i närområdet.

brunråttor
Brunråtta i fönster

Den kommer således stå på samma plats hela tiden och samtidigt smälta in i omgivningen. Perfekt för större områden med återkommande råttproblematik.

Förebyggande åtgärder – det här kan du göra för att minska risken att få besök av råttor.

  • Plocka bort fallfrukt och skräp från tomten. Råttor äter det mesta och kommer dit där det finns mat att tillgå.
  • Glesa upp växtligheten så att råttorna inte har något gömställe. Råttor är skygga och gömmer sig gärna i täta buskar och högt gräs.
  • Håll rent i trädgården. Rensa bort lösa stenar, plankor och andra ting som råttorna kan gömma sig under.
  • Placera sopkärlet på en strategisk plats och säkerställ att den är försluten utan håligheter och sprickor för råttorna att ta sig in i.
  • Om du använder dig av en kompost, placera komposten så långt från fastigheten som möjligt då råttorna gärna tar del av innehållet i denna.
  • Se till att huset är tätt så att råttor inte kan komma in. Råttor kan smita in genom mycket små springor och håligheter.

Det bästa råttgiftet för att utrota råttor

Nu för tiden när det krävs licens för att inhandla samt hantera råttgift kommer det bästa råttgiftet alltid innehas och hanteras av en skadedjurstekniker. Det betyder inte att privatpersoner själva inte kan bekämpa råttor, i många fall går det jättebra med de alternativen som finns på marknaden. Men det lämnar många gånger råttgiftet som ett sista alternativ. Vilket också är bra och lyder enligt försiktighetsprincipen.

Råttbekämpning Utomhus - FAQ

Ja, det får man. Råttfällor är ett effektivt och skonsamt sätt att bekämpa råttor utomhus. För bäst resultat, använd snickers i fällan. Den klassiska osten lämpar sig bäst i filmer.

Råttor är förhållandevis smarta för sin lilla storlek. Du har med största sannolikhet blivit utmanövrerad av råttan.

Vill du återfå kontrollen och lura in råttan i fällan kan du prova att byta slagfällor till några som inte känns igen. Gör detta i samband med att du placerar den på en ny plats och byter bete i den. Lycka till!

Ja, det kan man. Däremot skall råttgiftet placeras ut av en skadedjursbekämpare eller person med licens för detta. Råttgift skall aldrig placeras ut av privatpersoner eftersom detta är farligt och kan innebära allvarliga konsekvenser för både djur och människor.

Nej, detta är inte möjligt eftersom råttgiftet placeras ut i små behållare som är oåtkomliga för barn, husdjur och andra gnagare.

Musgift kan inte inhandlas av privatpersoner utan behöver hanteras av skadedjursbekämpare eller andra innehavare av 1SO licens. Detta fastslogs av nya EU-bestämmelser 2018.

Råttor är mycket skygga djur och det finns en del saker som kan skrämma bort råttor. Rörelse, ljud och ljus är några av de saker som skrämmer råttor.

Det finns flera olika typer av råttbon. Det mest förekommande är håligheter i marken i anslutning till rabatter, altaner, och högre växtlighet.

Kontakt

Kavlevägen 45, 141 59 Huddinge
076-222 58 28
info@example.com

to top