Sanering av Duvträck – Fågelspillning

Sanering av duvträck - fågelbajs

Innehåll

Så går en sanering av duvträck till och vad du kan göra för att förebygga duvträck

Sanering av duvträck (Fågelspillning)

Duvträck, eller fågelspillning som det också heter i folkkum, är en av de största orsakerna till smittspridning inomhus. Det kan innehålla allt från salmonella till campylobacter och det är därför viktigt att sanera det så snart som möjligt. I den här artikeln går vi igenom varför duvträck är farligt och varför sanering av duvträck är så viktigt. 

Duvor i stadsmiljö – ett sanitärt problem

Duvor är inte bara ett estetiskt problem, utan de kan också vara en seriös sanitär risk. De flesta människor vet att duvor bajsar mycket, och det är inte konstigt att de koncentrerade högarna av fågelspillning kan leda till smittspridning.

Duvträck är fullt av skadliga bakterier och virus, och det är därför viktigt att sanera det så snart som möjligt. Salmonella och campylobacter är två av de farligaste bakterierna som kan spridas av duvträck förutom detta finns det även en risk för parasiter och virus.

fågelskydd balkong - fågelnät
Duva stoppad av fågelnät

Det är inte alltid lätt att se duvträck, eftersom det ofta är gömt i hörnen eller på svårtillgängliga ställen. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på tecken som kan indikera närvaron av fågelspillning, såsom lukt, flugor eller andra insekter.

Om du upptäcker fågelspillning i ditt hem eller på din arbetsplats, rengör det omedelbart med en effektiv desinfektionsmedel för att minska smittrisken. Vid större områden är det en bra idé att anlita professionella sanerare för att göra jobbet åt dig.

Förebyggande åtgärder – duvträck

Det finns flera saker du kan göra för att förhindra problem med duvträck, och det är viktigt att vara uppmärksam på riskerna.

  • Håll dörrar och fönster stängda så duvor inte kan komma in i ditt hem eller arbetsplats.
  • Se till att föda för duvorna inte finns tillgängligt utomhus, och tänk på att duvor är mycket smarta och med lätthet hittar in i garage, öppna förråd eller slutna uteplatser.
  • Håll gården och trädgården fri från skräp, papper och matrester som kan locka till sig duvor.
  • Om det finns fåglar boende i närheten av ditt hus eller arbetsplats, försök att hitta en lösning tillsammans med ägaren för att minimera problemen. Detta brukar oftast resultera i att fågelnät och
  • fågelpiggar
  • sätts upp för att begränsa fåglarnas tillträde.

Det är viktigt att vara medveten om riskerna som duvträck innebär, och ta de förebyggande åtgärder som behövs för att minimera smittspridning. Genom att göra detta kan du bidra till att förhindra smittspridning av allvarliga sjukdomar och virus.

Sanering av duvträck

Att ta bort fågelspillning är inte alltid en enkel process, men det är viktigt att göra det så snart som möjligt för att minimera smittrisken. Vid större områden är det ofta bäst att anlita professionella sanerare, medan mindre ytor kan rengöras av dig själv.

När du väljer ett desinfektionsmedel är det viktigt att tänka på de skadliga bakterierna och virusen som finns i fågelspillningen. Det är också viktigt att desinfektionsmedlet inte innehåller gifter eller skadliga kemikalier som kan vara farliga för din hälsa eller miljön.

När du rengör fågelspillning är det viktigt att skydda dig själv från smittan. Bär alltid lämpliga skyddsprodukter, som exempelvis handskar och andningsmask, när du rengör och sanerar.

Skyldigheter – kommun & fastighetsägare

Enligt lagen (2010:598) om allmännyttan är det kommunen som har ansvaret för att se till att allmänna platser hålls i gott skick. Detta innebär att kommunen är skyldig att se till att duvor och fågelspillning inte stör allmänna platser.

Om det finns ett problem med duvor på en allmän plats är det kommunens ansvar att ta hand om det. Kommunen kan till exempel besluta att sätta upp fågelnät eller fågelpiggar, eller om det finns en specifik orsak till problemet göra andra åtgärder.

Fastighetsägare har också ett ansvar om det finns problem med duvor eller duvträck i en fastighet. Fastighetsägare kan till exempel besluta att sätta upp fågelnät eller fågelpiggar, eller om det finns en specifik orsak till problemet göra andra åtgärder.

Duvträck / Fågelspillning FAQ

Beroende på storleken och omfattningen av spillningen, kan det vara nödvändigt att anlita professionell hjälp för rengöring. Om du beslutar att sanera själv bör du använda skyddskläder samt andningsmask.

Fågelbajs innehåller bakterier och virus som kan vara skadliga för människor, så det är viktigt att rengöra det omedelbart.

Fågelpiggar är små, taggiga pinnar som monteras upp på tak och fönster för att hindra fåglar från att landa och bygga bo.

Ja, det är farligt att andas in fågelbajs eftersom det innehåller bakterier och virus som kan vara skadliga för människor.

Fågelbajs är inte bara smutsigt, det innehåller också farliga bakterier och virus som kan vara skadliga för din hälsa. Därför är det viktigt att rengöra och sanera fågelbajs på en regelbunden basis.

Det finns flera olika sätt att ta bort fågelbajs, och det är viktigt att välja ett desinfektionsmedel som är effektivt mot de bakterier och virus som finns i fågelbajset.

Det är också viktigt att skydda sig själv från smittan, och därför är det rekommenderat att bära lämpliga skyddsprodukter, som exempelvis handskar och andningsmask, när du rengör och sanerar.

Fågelbajs innehåller bakterier, virus och andra mikroorganismer som kan vara skadliga för människor.

Duvträck är alltså ett problem som inte bara är estetiskt störande, utan också ett hygienproblem som kan leda till smitta. Därför är det viktigt att sanera det så snart som möjligt för att minimera smittrisken. Vid större områden är det ofta bäst att anlita professionella sanerare, medan mindre ytor kan rengöras av dig själv.

Beroende på storleken och omfattningen av spillningen, kan det vara nödvändigt att anlita professionell hjälp för rengöring. Om du beslutar att sanera själv är det rekommenderat att bära lämpliga skyddsprodukter, som exempelvis handskar och andningsmask, när du rengör och sanerar.

Desinfektionsmedel skall fördelaktligen ej vara skadligt för miljön och det primära verktyget som används vid saneringen är oftast en högtryckstvätt.