Identifiera Skadedjur här – Vanliga Skadedjur

Att upptäcka skadedjur i ditt hem kan vara mycket obehagligt och besvärligt. Skadeinsekter som möss, kackerlackor, silverfiskar och andra insekter kan orsaka skador på ditt hem och även påverka din hälsa. Men det finns saker du kan göra för att bli av med dem, i den här artikeln kommer vi gå igenom de vanligaste skadedjuren du kan tänkas ha fått in hemma.

Identiefiera vanliga skadedjur

Innehåll

För dig som behöver identifiera skadedjur

Undvik skadedjur genom god hygien och sunda städvanor

Det viktigaste steget i att bli av med skadeinsekter i ditt hem är att undvika att de ens kommer dit. Du kan göra detta genom att hålla ditt hem rent och fritt från matrester. Säkerställ att alla matvaror är väl förpackade och att ditt kök och dina skåp är rena och fria från matrester.

 • Använd insektsmedel och förebyggande fällor

  Det finns en mängd olika typer av insektsmedel som du kan använda för att bli av med skadeinsekter i ditt hem. Välj en produkt som är lämplig för den typ av skadedjur du har och följ instruktionerna noga. Det är viktigt att använda produkten säkert och i enlighet med tillverkarens anvisningar för att undvika hälsorisker.

  Mot många skadedjur finns det även fällor man kan placera i t.ex. en garderob för att snabbt se om garderoben blivit angripen av t.ex. pälsänger, detta möjliggör en enklare sanering istället för att den skall bli lång och utdragen där många textilier tar skada.

 • Täta fastigheten från springor och håligheter

  Skadeinsekter som möss och kackerlackor kan ta sig in i ditt hem genom små öppningar och springor. Täta dessa skadedjurspassager med tätningsmaterial för att förhindra att fler skadedjur kommer in.
 • Ta hjälp av en professionell skadedjursbekämpare

  Om du har allvarliga problem med skadedjur i ditt hem och har svårt att bli av med dem, är det bäst att kontakta en professionell skadedjursbekämpare. Vi har den rätta utrustningen och kunskapen för att effektivt bekämpa skadedjur och säkerställa att ditt hem blir fritt från skadedjur.

Våra vanligaste skadedjur hemma

Vägglöss

Vägglöss är små insekter som är vanliga i svenska hem. De trivs i mjuka möbler och textilier, såsom sängar, soffor och mattor. Vägglöss är ofarliga för människors hälsa, men de kan orsaka klåda och irritation på huden.

Skadedjur - Vägglöss
Exempel på Vägglöss

Varför får man vägglöss I hemmet?

Spridningen av vägglöss är starkt sammankopplat med resandet och mängden av det. Vi kunde t.ex. se mängden vägglus-ärenden minska under corona-perioden och stadigt öka igen efter detta när resandet fortskred.

Det vanligaste sättet att få vägglöss i hemmet beror helt enkelt på att man bor i ett rum angripet an vägglöss och får med sig vägglössen hem i resväskor och textilier.

Åtgärd för att bli av med vägglöss

Att bli av med vägglöss på egen hand som privatperson är extremt svårt och bör undvikas, risken är stor att det inte fungerar och att omfattningen av angreppet blir större medans du försöker.

Kontakta alltid en skadedjursbekämpare om du misstänker att du har vägglöss hemma.

Däremot finns det åtgärder att vidta för att minska mängden vägglöss och göra perioden med ohyran mer dräglig:

 • Tvätta alla angripna textilier och möbler i varmt vatten (minst 60°C) för att döda vägglössen.
 • Flytta ut sängen från väggarna för att minska risken att vägglössen klättrar upp när du sover.
 • Fäst dubbelhäftande tejp på sängbenen för att fånga och avdöda de som försöker ta sig upp.

Silverfisk

Silverfisk är en art av insekter som ofta hittas i människors hem och byggnader. De är kända för att äta stärkelse och cellulosa, vilket innebär att de kan skada böcker, kläder och andra saker som innehåller dessa material. Silverfisk är också ett tecken på en hög luftfuktighet i miljön.

Skadedjur - Långsprötad Silverfisk
Exempel på Långsprötad Silverfisk

Varför får man silverfisk I hemmet?

Silverfisk söker ofta mörka och fuktiga miljöer, de tenderar att angripa hem och byggnader där det finns hög luftfuktighet och dålig ventilation. De kan också komma in genom sprickor och hål i väggar och golv.

Åtgärd för att bli av med silverfisk

Det finns flera sätt att bli av med silverfisk i ditt hem eller byggnad. En möjlig metod är att sänka luftfuktigheten i miljön genom att använda en luftavfuktare eller genom att säkerställa att det finns tillräcklig ventilation. Du kan också använda specifika insektsmedel som är utvecklade för att döda silverfisk. Regelbunden rengöring av ditt hem eller byggnad kan också hjälpa till att förhindra ytterligare angrepp av silverfisk.

Pälsänger

Pälsängrar är små svarta baggar (ca 3-6 millimeter lång) är kända för att äta päls och textilier. De är ofta en stor irritation för människor som upptäcker att deras kläder, sängkläder eller möbler har blivit angripna av dessa skadedjur. Pälsängrar är också kända för att föröka sig snabbt, vilket kan göra att angrepp blir omfattande.

Skadedjur - Pälsänger
Exempel på Pälsänger

Varför får man pälsängrar I hemmet?

Pälsängrar kan komma in i människors hem på många olika sätt. De kan komma in med kläder eller sängkläder från en annan plats. De kan även komma in med möbler eller andra textilier som har köpts från en butik. Som om detta inte skulle vara nog kan de även flyga in under våra varma sommarmånader då de lever naturligt i vårat svenska klimat.

Åtgärd för att bli av med pälsängrar

Det finns flera sätt att bli av med pälsängrar i ditt hem eller byggnad. En möjlig metod är att tvätta alla textilier och kläder som har varit i närheten av angreppet med varmt vatten och hög tvättemperatur.

Du kan också använda specifika insektsmedel som är utvecklade för att döda pälsängrar. Regelbunden rengöring av de angripna området är din bästa chans att bli fri från pälsängrar.

Kackerlackor

Kackerlackor är små svarta insekter (10-16 millimeter lång) som trivs i fuktiga miljöer, dessa är lättast att hitta på nätterna då de är nattaktiva. Kackerlackor är vanliga skadedjur i många människors hem och kan orsaka stor irritation på grund av deras närvaro och deras förmåga att föröka sig snabbt. Kackerlackor är också kända för att bära på och överföra sjukdomar och bakterier, vilket gör dem till en potentiell hälsorisk.

Skadedjur - Tysk Kackerlacka
Exempel på Tysk Kackerlacka

Varför får man kackerlackor I hemmet?

Kackerlackor kan komma in i människors hem på många olika sätt. Ofta genom öppna fönster, dörrar eller genom håligheter i fastigheten då de återfinns naturligt i vårt svenska klimat. De kan också komma in med matvaror eller annat som har köpts från en butik. En bristande hygien och en oordnad miljö i hemmet kan också göra det lättare för kackerlackor att trivas och föröka sig.

Åtgärd för att bli av med kackerlackor

Det finns flera sätt att bli av med kackerlackor om du fått in dem i ditt hem.

En möjlig metod är att använda specifika insektsmedel som är utvecklade för att döda kackerlackor. Du bör också säkerställa att ditt hem är ordentligt städat, utan mat- och vattenkällor som lockar till sig kackerlackor.

Täta alla sprickor och håligheter du kan hitta i fastigheten för att minska risken för framtida angrepp.

När det kommer till att bekämpa kackerlackor är det viktigaste att det går snabbt, om du inte får bukt på problematiken bör du kontakta en skadedjursbekämpare som kan avdöda kackerlackorna innan de förökar sig lavinartat.

Mjölbaggar

Mjölbaggar är små, bruna insekter som känns igen för att vara den ohyra som angriper livsmedelsvaror. Det är ett vanligt förekommande skadedjur i många människors skafferier. I skafferiet orsakar dem stor irritation såväl som ekonomisk förlust på grund av deras förmåga att snabbt föröka sig och förstöra stora mängder matvaror. Mjölbaggar kan också sprida smittsamma ämnen och sjukdomar till människor och husdjur även om det är ovanligt.

Skadedjur - Mjölbagge
Exempel på Mjölbagge

Varför får man mjölbaggar I hemmet?

Mjölbaggar kommer vanligtvis in i hemmet genom angripna livsmedel vi köper från butiken. En bristande hygien i hemmet, som inkluderar ett oordnat kök eller förvaring av livsmedel som inte är försluten, kan också göra det lättare för mjölbaggar att trivas och föröka sig.

Åtgärd för att bli av med mjölbaggar

Det bästa du kan göra för att bli av med mjölbaggar är att städa. Både dammsugning och våttorkning av samtliga ytor i köket för att försäkra dig om att mjölbaggarna inte har tillgång till någon föda.

Du bör också säkerställa att alla livsmedel i ditt hem är ordentligt förvarade i lufttäta behållare.

Brödbaggar

Brödbaggar är små, bruna baggar som ofta återfinns i kök och skafferier där de söker efter mat. De kan orsaka en del irritation och oro för hygienen i ditt kök och de är kända för att både skada och förstöra livsmedel, specifikt torra spannmålsprodukter såsom mjöl, gryn, flingor, bröd och pasta.

Skadedjur - Brödbagge
Exempel på Brödbagge

Varför får man brödbaggar I hemmet?

Brödbaggar kommer ofta in i huset med matvaror som redan är angripna av baggar eller innehåller dess ägg. De trivs bäst i mörka, varma miljöer rikliga på föda, så det är viktigt att förvara matvaror ordentligt och se till att det inte finns något spill eller rester utspritt i skafferiet.

Åtgärd för att bli av med brödbaggar

Om du misstänker att du har brödbaggar hemma bör regelbundet inspektera matvaror och kasta de som verkar ha blivit angripna av baggar.

Förutom den kontinuerliga inspektionen är städning ditt bästa vapen mot brödbaggar, här gäller det att dammsuga ordentligt för att bli av med allting som brödbaggen kan livnära sig på samt lägga en extra stor vikt vid lister, håligheter och eventuella glipor i skafferiet där brödbaggen kan ha lagt sina ägg.

Efter dammsugningen bör det våttorkas ordentligt, även under våttorkningen är det viktigt att lägga extra stort fokus på områden där brödbaggens ägg kan ligga.

Städningen bör upprepas med jämna mellanrum tills brödbaggarna är borta.

För att undvika att få brödbaggar i huset i första hand, bör du se till att dina matvaror är ordentligt förvarade och att du regelbundet rengör kök och förvaringsutrymmen.

Klädesmal

Klädesmal är små, ljusa insekter som är kända för att äta textilier såsom kläder, möbler och mattor. Klädesmalen i sig lägger ägg i våra bostäder men är i övrigt ofarlig, däremot är klädesmalens larver förödande för våra textilier då de livnär sig på dem. klädesmal är vanligt förekommande i hem och förråd och kan vara svåra att bli av med när de väl har etablerat sig.

Skadedjur - klädesmal
Exempel på Klädesmal

Varför får man klädesmal I hemmet?

Klädesmal trivs i en mörk, varm och fuktig miljö med tillgång till föda (textilier). De kommer vanligtvis in i hemmet genom att vi människor inhandlar ett redan angripet föremål som vi sen placerar i vårt boende.

De kan även flyga in genom öppna dörrar och fönster under våra varma sommarmånader då de återfinns naturligt i vårat svenska klimat.

Åtgärd för att bli av med klädesmal

Det finns flera sätt att bli av med klädesmal i ditt hem. En lösning är att använda insektsmedel som är specifikt utvecklade för klädesmal.

Du bör också se till att alla textilier som har varit i kontakt med klädesmal är rengjorda och värmebehandlade för att döda eventuella ägg och larver. Det innebär att tvätta allt som går i 60 grader och placera det som inte kan tvättas eller värmas i torkskåp i frysen över en tre-dagars period.

Förebyggande åtgärder för att minska risken för ett angrepp av klädesmal

Feromonfällor för klädesmal är ett utmärkt sätt att minska risken för angepp, inte bara avdödar dem alla hanar så honorna inte kan lägga ägg, du ser även snabbt om du har klädesmal inomhus.

Förvara textilier som inte används frekvent t.ex säsongskläder, täcken och jackor i vakuumförseglade påsar.

Det är också viktigt att hålla rummen så torra och ventilerade som möjligt för att göra miljön mindre inbjudande.

Bananflugor

Bananflugor är små insekter som ofta syns omkring frukt och grönsaker i ditt hem. De kan orsaka irritation och oro för hygienen i ditt kök, men de är inte ett skadedjur i den traditionella bemärkelsen. Bananflugor är inte heller skadliga för människor eller hus, men de kan förstöra livsmedel, framförallt frukt, genom att lägga ägg i den.

Skadedjur - Bananflugor
Exempel på Bananfluga

Varför får man bananflugor I hemmet?

Bananflugor lockas till färsk frukt och söta saker, så de är ofta ett tecken på att dessa livsmedel börjar bli gammla och inte längre är färskt. De kan också komma in i huset via öppna fönster och dörrar.

Åtgärd för att bekämpa bananflugor

Det är viktigt att hålla ditt kök rent och säkerställa att alla livsmedel som kan locka bananflugor är ordentligt förvarade. Gärna i kylskåpet.

Du kan använda en bananflugefälla för att fånga upp de bananflugor som redan har kommit in i ditt hem.

Det är också viktigt att hålla dina frukt och grönsaker fräscha och att slänga de som har blivit dåliga eller som har stått framme för länge.

Getingar

Getingar är små, skarpa insekter som är kända för sin aggresivitet och kapacitet att sticka. Getingens tagg orsakar smärta, svullnad och allergiska reaktioner hos vissa människor. Dessa allergiska reaktioner är så kraftiga hos vissa individer att 1-3 personer i Sverige avlider till följd av getingstick varje år.

Getingar samlar nektar och pollen för att föda sina bo och är en viktig del av ekosystemet. Men deras närvaro i människors hem kan vara en plåga.

Skadedjur - Geting
Exempel på Geting

Varför får man getingar I hemmet?

Getingar söker sig ofta in i människors hem på jakt efter mat och vatten. De trivs i varma och fuktiga miljöer och lockas särskilt av söta saker som frukt och nektar.

Om miljön utanför bostaden är särskillt gynnsam för getingen är det vanligt att getingarna letar sig in på jakt efter föda eller en boplats.

Det är vanligt förekommande att getingar bygger sina bon i tak, väggar, vindar och ventilationer. Där lever de fredade mot hot och i närhet till födan utomhus.
För att förhindra getingbon i huset gör man bäst i att getingsäkra fastigheten med insektsnät så gott det går.

Åtgärd för att bli av med getingar

För att bli av med enskilda getingar i huset fungerar det jättebra att döda getingar med insektsspray eller flugsmälla.

Att bli av med getingbon är dock lite mer komplicerat. Läs gärna vår artikel ”Ta bort getingbo” för en djupare insikt i hur det går till.

I vissa fall ingår även borttagning av getingbon i hemförsäkringen, ofta kommer det med vissa villkor om att getingboet behöver befinna sig på insidan av huset och inte i väggar eller längs husknuten. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på just dina villkor.

I händelse av att borttagning av getingbo inte ingår i din försäkring hjälper vi gärna dig, kontakta oss på 076-222 58 28 eller fyll i formuläret på vår startsida så tar vi bort det åt dig.

Råttor

Råttor är stora gnagare som trivs i människors miljö. De är vanliga både i städer såväl som på landsbygden och kan orsaka stora skador på byggnader, matvaror och elektriska ledningar. Råttor är också kända för att bära på sjukdomar som kan vara farliga för människors hälsa.

Skadedjur - Råttor
Exempel på Brunråtta

Varför får man råttor I huset?

Råttor som hittas inomhus är på jakt efter mat, skydd och värme. De använder vanligtvis ledningar och rörgenomföringar som leder till hus och byggnader för att komma in. Råttor är också dras till oordning och skräp som samlas runt hus och byggnader.

Åtgärd för att bli av med råttor

Det finns flera sätt att bli av med råttor i ditt hem eller byggnad.

Det bästa och den långsiktiga lösningen är att förhindra tillgång till mat och skydd genom att täta alla sprickor och hål i byggnaden. Du kan också använda råttfällor eller gift för att döda råttor vid akuta problem.

*I Sverige krävs det licens för att hantera råttgift, kontakta därför en skadedjursbekämpare om du upplever att du har behov av en giftbekämpning.

Det är viktigt att regelbundet inspektera och rengöra ditt hem eller byggnad för att förhindra ytterligare infestering av råttor.

Möss

Möss är gnagare som är något mindre än råttor och är vanliga i människors miljöer, särskilt i utkanten av städer och på landsbygden. De är kända för att orsaka skador på byggnader, matvaror och elektriska ledningar. Möss är också potentiella bärare av sjukdomar som kan vara farliga för människors hälsa.

Skadedjur - Möss
Exempel på en mus

Varför får man möss I hemmet?

Möss söker ofta skydd och mat inomhus i människors hem och byggnader. De använder vanligtvis ledningar och rörgenomföringar för att komma in och dras till oordning och skräp som samlas upp runt hus och byggnader.

En stor skillnad mellan råttor och möss är att möss kan ta sig in i håligheter så små som 6-7 mm medans en råtta vanligtvis behöver 2 cm.

Åtgärd för att bli av med möss

Det bästa du kan göra för att långsiktigt bli av med problematiken är att täta alla sprickor och håligheter runt byggnaden för att förhindra att mössen har tillgång till mat och skydd.

Du kan också använda musfällor eller gift för att döda möss.

*I Sverige krävs det licens för att hantera musgift, kontakta därför en skadedjursbekämpare om du upplever att du har behov av en giftbekämpning.

Att regelbundet hålla ordning på utsidan av ditt hem eller byggnad kan också hjälpa till att förhindra ytterligare angrepp av möss.